Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade byggprojekt i Vårgårda

Nybyggnad av väg mellan Bälinge-Vårgårda
Projektet avser ny sträckning av väg ca 15 km, 21,5 m bred. 13 st broar, viltstängsel, cirkulationsplats , vägbelysning, bullerskydd, driftvändplatser, fördröjningsdammar, fördröjningsdiken och dagvattenledningar ingår.
Ombyggnad av väg E20 mellan Vårgårda-Vara
19 km landsväg blir mötesseparerad, varav 9 km 2+2 väg.
Ombyggnad av väg, Vårgårda-Ribbingsberg E20
7 km landsväg blir mötesseparerad 2+2-väg.
Nybyggnad av F-6 skola i Vårgårda
Avser nybyggnad av F-6 skola med plats för ca 460 elever.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vårgårda
Projektet avser nybyggnad av 30 lägenheter i flerbostadshus, ett hus i fem våningar med källarvåning och två hus med tre våningar, uthus och carport.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vårgårda
Avser nybyggnad av ett tvåvåningshus med bostäder. Omfattning oklar.
Ombyggnad av vårdcentral i Vårgårda
Projektet avser ombyggnad och upprustning av vårdcentral.
Nybyggnad av parhus i Vårgårda
Projektet avser nybyggnad av tre parhus.
Nybyggnad och rivning av skola i Vårgårda
Avser nybyggnad och rivning av skola.
Utbyggnad av förskola i Vårgårda
Projektet avser utbyggnad med en förskoleavdelning.
Ombyggnad/förbättrad trafikmiljö i Vårgårda
Upptaget i investeringsbudget för 2016 - 2018.
Om- och tillbyggnad av skola i Nol
Projektet avser om- och tillbyggnad av skola, ombyggnad till tillagningskök m m.
Om- och tillbyggnad av skola i Vårgårda
Projektet avser om- och tillbyggnad av skola.
Nybyggnad av HVB-hem i Vårgårda
Projektet avser nybyggnad av HVB-hem i herrgårdsstil.
Nybyggnad av garage i Vårgårda
Projektet avser nybyggnad av garage/verkstad och anläggande av parkeringsplatser.
Tillbyggnad av biogasanläggning i Vårgårda
Avser nybyggnad av rötkammare.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vårgårda
Avser om- och tillbyggnad av flerbostadshus, tak och fasadbyte, energieffektivisering, solceller och energilagring.
Nybyggnad av gc-väg i Vårgårda
Från Drottninggatan förbi Mikalesgården utmed Kempegatan till Industrigatan.
Nybyggnad av gc-väg i Vårgårda
Från Kempegatan utmed Färgaregatan över Ågatan till befintlig gc-väg vid ån.
Nybyggnad av gata, gc-vägar och va-ledningar i Algustorp, etapp 7
Objektet avser nyanläggning av gata, gc-vägar och va-ledningar. Spillvatten ca 190 m, Vatten ca 190 m, Dagvatten ca 190 m, Gata och gc-vägar ca 1770 kvm. I objektet ingår också ny belysningsanläggning samt schakt och fyllning för el- och optokabel.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: