Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade byggprojekt i Töreboda

Nybyggnad av vindkraftverk i Töreboda
Planer finns på uppförande av 18 verk med en maxhöjd på 170 meter.
Nybyggnad av trygghetsbostäder i Töreboda
Nybyggnad av trygghetsbostäder femvåningshus.
Nybyggnad av vindkraftverk i Slätte, Töreboda
Planerat projekt. Eolus har erhållit miljötillstånd för 5 stycken vindkraftverk med en maximal totalhöjd om högst 180 meter i projekt Slätte i Töreboda kommun. Sammanlagd möjlig effekt i projektet uppgår till ungefär 15 MW beroende på val av turbinmodell. Elnätsanslutningsmöjligeter finns i närområdet. Uppskattad start. Kostnadsuppgift saknas.
Ny gc-väg samt skydd av vattentäkt vid väg 202 i Töreboda
Skyddsåtgärder för vattentäkt vid Haboskogen (diken och vägräcke) samt ny gång- och cykelväg vid Mostugan.
Tillbyggnad av ställverk i Töreboda
Avser tillbyggnad av matrum för personal.
Underhåll av bro över järnväg vid Smedby
Smedby km 8+230. Renovering räcke, fogning, slitlager mm.
Ombyggnad av vattenverk i Töreboda
Avser ombyggnad av styr- och reglerutrustning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: