Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade byggprojekt i Tidaholm

Nybyggnad av skola i Tidaholm
Avser nybyggnad av F-6 dimensionerad för 25 klassrum med maximalt 30 elever, 175 barn i fritidsverksamhet 6-8 år, 85 barn i fritidsverksamhet 9-13 år.
Nybyggnad av vindkraftverk i Velinga, Tidaholm
Avser att bygga 12 vindkraftverk som kan producera el som motsvarar årsproduktion för 25000 villor. 180 meter totalhöjd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tidaholm, etapp 2 och 3
Projektet avser nybyggnad av 25-30 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av vindkraftverk i Tidaholm
Planer finns på uppförande av 3- 4 verk 2-3 MW/verk.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tidaholm
Projektet avser nybyggnad av 2 st 4 våningshus med totalt 40 lägenheter. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Anläggande av vattentäkt i Tidaholm
Byggstart tidigast vintern 2017.
Överföringsledning i Tidaholm
Överföringsledning i Tidaholm.
Renovering av taklag och yttertak på kyrka i Valstad
Avser renovering av taklag och yttertak. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats med 3,267 Mkr för år 2016.
Exploateringsarbete i Tidaholm
Projektet avser exploateringsarbeten för kommande villabebyggelse. Byggstart tidigast 2018.
Utvändigt underhåll av kyrka i Daretorp Kyrka
Avser utvändigt underhåll av kyrka. Uppskattad byggstart.
Exploateringsområde i Tidaholm
Avser exploatering.
Invändigt underhåll av kyrka i Tidaholm
Avser invändigt underhåll av kyrka.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: