Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade byggprojekt i Stenungsund

Nybyggnad av flerbostadshus och äldreboende i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 200 lägenheter och äldreboende i 2 etapper med 60/etapp.
Nybyggnad av resecentrum och planfri korsning i Stenungsund
Planskild korsning med Bohusbanan, flytta resecentrum
Nybyggnad av handel- och kontorshus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av handel- och kontorshus. Byggstart tidigast sommar 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av ca 120 lägenheter med bostadsrätt med underliggande garage. Byggstart tidigast årsskiftet 2018/2019.
Nybyggnad av bostäder i Stora Höga Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av 40 lägenheter i flerbostadshus med bostadsrätt och 14 villor med 1 och 2 våningar. I projektet ingår nybyggnad av gator och va-ledningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av ca 90 lägenheter med hyresrätt med underliggande garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Jörlanda, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 50 enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Jörlanda, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 50 enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Jörlanda, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av 50 enbostadshus.
Nybyggnad av butikslokaler i Stenungsundsmotet
Projektet avser butikslokaler och snabbmatsrestaurang.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund, etapp 2
Etapp 2 utgör en optiton från etapp 1 och 3 (objektnummer 1019614). Upplåtelseform eller fördelning för Etapp 2 är inte fastslagen men avses oavsett få en inriktning på 60+ boende (10500 kvm).
Nybyggnad av seniorbostäder i Stenungsund
Avser nybyggnad av seniorbostäder, 48 lägenheter med inglasad innergård och vinterträdgård med tropisk miljö och medelhavsklimat året runt.
Nybyggnad av seniorboende i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av 55-60 lägenheter i seniorboende. Byggstart tidigast 2020.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund
Avser mindre flerbostadshus med ca 40-50 lägenheter.
Nybyggnad av småindustri- och kontors-lokaler i Stenungsund
Projektet avser 4-5 tomter som ska säljas. Total tomttyta ca 35000 kvm. Byggstart tidigast slutet 2017.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av återvinningscentral och industri i Stenungsund
Utredning pågår, avvaktar politiska beslut. Planer för nybyggnad av återvinningscentral i Stenungsund.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 30-40 lägenheter i ett lamellhus med hyresrätt. Grunden bli platta på mark.
Nybyggnad av bostäder i Stenungsund
Avser bostadsbebyggelse inom Norumdalen. norr om väg 653 och söder om Hallenområdet.
Nybyggnad av småindustrier i Stenungsund
Intresserade exploatörer kan höra av sig till kommunen.
Nybyggnad av bostäder i Stora Höga
Projektet avser nybyggnad av ca 12 gruppbyggda småhus och 7 stycke tomter. Byggstart oviss.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av industrilokaler i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av industrilokaler samt gator och va-ledningar. Byggstart tidigast kvartal 2 2018.
Nybyggnad av gruppbostad i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av gruppbostad med 8 platser
Om och nybyggnad vid hamn i Stenungsund
Muddring och spontning måste ske först (940523). Avser ändring av detaljplan för nybyggnad av småindustri, lager, partihandel och kontor. Området ska även kunna inrymma lokaler för hamnkontor, sjöräddning mm. Planer för 5 st byggnader på 3 våningar.
Nybyggnad av klubbhus mm i Stora Höga
Projektet avser nybyggnad av klubbhus, samlingslokaler, omklädningsrum, spekerbås och parkeringsplatser. Byggstart tidigast slutet 2017.
Ombyggnad till skola i Kyrkenorum
Projektet avser ombyggnad av gamla gymnastiksalen till klassrum, arbetsrum mm.
Ombyggnad av återvinningsstation i Stenungsund
Planer finns för upprustning av återvinningsstation.
Ny planskild korsning i Stenungsund
Projektet avser ny planskild korsning.
Anläggande av båtplatser mm i Stenungsund
Projektet avser fyra nya bryggor för ca 150 nya båtplatser, muddring mm.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad (1500-2000 kvm). Byggstart tidigast hösten 2017. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av lager och industrihus i Stenungsund
Planer för nybyggnad av industri och lager för att kunna öka produktionen av plastgranulat.
Muddring hamn i Stenungsund
Projektering pågår. Projektet avser spontning längs kaj samt muddringsarbeten.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad. Byggstart tidigast våren 2018.
Tillbyggnad av affärshus och lager i Stora Höga, etapp 2
Projektet avser tillbyggnad av affärshus och lager.
Ombyggnad av flerbostadshus i Stenungsund
Projektet avser ombyggnad av lokal till 4 lägenheter. Byggstart tidigast våren 2018.
Ombyggnad av produktionslokal i Stenungsund
Projektet avser ändrad användning av industrilokaler till två lägenheter och verksamhetslokaler. Byggstart tidigast början 2018..
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Avser lokaler för småindustri.
Ny gc-väg längs väg 574 i Stora Höga
Ca 400 m lång. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde A Göteborg/Sjuhärad.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad. Uppskattad kostnad.
Ny GC-väg i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av GC-väg.
Ny pendelparkering i Stenungsund
Projektet avser ny pendelparkering. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Projektet avser återuppbyggnad av industribyggnad. Byggstart tidigast slutet 2017. Uppskattad kostnad.
Leverans av blockvägg till kulturhus, Stenungsund
Avser demontering och omhändertagande av befintlig vikvägg samt leverans och installation av ny blockvägg till kulturhuset Fregatten.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: