Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade byggprojekt i Sotenäs

Nybyggnad av bostäder och fritidsbostäder i Sotenäs
Projektet avser nybyggnad av 60 lägenheter med 3-5 våningar, bostäder och fritidsbostäder i flerbostadshus. Detaljplanearbetet pågår.
Nybyggnad av campingplats i Sotenäs
Projektet avser nybyggnad av ca 90 campingstugor, gator och va-ledningar. Byggstart tidigast våren 2018.
Nybyggnad av hotell i Kungshamn
Projektet avser nybyggnad av hotell med 30 rum, konferenslokaler och SPA.
Nybyggnad av bostäder, hotell & restaurang på Bovallstrand
Planärende. Beslut saknas. Planer finns på nybyggnad av bla flerbostadshus, butikslokaler, småhus, sjöbodar, servicebyggnad, gästhamn mm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sotenäs
Projektet avser nybyggnad av 36 bostadsrättslägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Hunnebostrand
I projektet ingår exploateringsarbeten för gata och va-ledningar. Byggstart tidigast kvartal 1 2018.
Ombyggnad av äldrebostäder i Sotenäs
Projektet avser ombyggnad av Hunnebohemmet med två avdelningar.
Nybyggnad av bostäder i Sotenäs
Avser ca 13 tomter samt 2 mindre flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Sotenäs
Projektet avser nybyggnad av 32 lägenheter i flerbostadshus (SABO hus). Byggstart tidigast hösten 2018.
Nybyggnad av bostäder i Kungshamn
Projektet avser nybyggnad av parhus, fyrbohus och enbostadshus. Byggstart tidigast våren 2018.
Ombyggnad av vattenverk i Kungshamn
Projektet avser filteranläggning för biologisk rening.
Ny biogasanläggning
Avser nybyggnad av biogasanläggning. Byggstart tidigast våren 2018.
Nya fritidshus i Tossene
Projektet avser nybyggnad av 23 fritidshus. Byggstart tidigast våren 2019.
Stabiliseringsåtgärder av mark i Sotenäs
Utredning pågår angående hamnområdet som visats vara instabil med rasrisk. Byggstart tidigast hösten 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus och villatomter i Sotenäs
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus och 10 villa tomter.
Nybyggnad av flerbostadshus och grupphus på Sotenäs
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus och grupphus.
Exploateringsområde kommunala tomter och förskola i Hunnebostrand
Projektet avser kommunala tomter, möjlig etablering mindre verksamheter samt förskole- och fritidsverksamhet.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Sotenäs
Avser utveckling av område med verksamhete/småindustri.
Nybyggnad av industri och lager i Bovallstrand
Avser ca 7 hektar mark som kommer att säljas till olika byggherrar.
Nybyggnad av småbåtshamn i Kungshamn
Projektet avser höjning av kajer, trappor, upprustning av offentlig miljö mm.
Nybyggnad av industrihus på Sotenäs
Projektet avser nybyggnad av industrihus.
Tillbyggnad av badhus i Kungshamn
Projektet avser tillbyggnad av omklädningsrum, gym samt personalrum.
Nybyggnad av GC-väg i Sotenäs
Projektet avser nybyggnad av GC-väg.
Nybyggnad av gång- och cykelväg längs väg 174 mellan Dingle-Kungshamn
Projektet avser en separerad gång- och cykelväg på en ca 1,4 km lång sträcka mellan Klarinettvägen och Ulebergsvägen. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av gång- och cykelväg längs väg 174 mellan Dingle-Kungshamn
Projektet avser en separerad gång- och cykelväg på en ca 600 meter lång sträcka mellan Fabriksgatan och Heljerödsgatan. Byggstart tidigast hören 2018. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av industrihall i Kungshamn
Projektet avser nybyggnad av isolerad hall för förvaring av båtar.
Ombyggnad till lokaler i Sotenäs
Projektet avser verksamhetsanpassningar av f d förskolelokaler.
Exploatering av va och vägar i Tossene
Byggstart tidigast våren 2019.
Utvändig renovering av skola i Sotenäs
Projektet avser byte av tak på skola.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: