Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade byggprojekt i Orust

Nybyggnad av bostäder Svanesund Orust
Projektet avser nybyggnad av ca 150 bostäder i blandad bebyggelse.
Nybyggnad av enbostadshus på Orust
Projektet avser nybyggnad av ca 80 enbostadshus med 1 och 2 våningar, en del byggs med sutterängvåning. I projektet ingår nybyggnad av gator och va-ledningar. Byggstart tidigast hösten 2018.
Ny sträckning av väg mellan Varekil-Säckebäck
Förslaget omfattar en sträcka på cirka 3,3 km ny väg och 4 km gång- och cykelväg. Vägen kommer att utformas som en tvåfältsväg med bredden 8 meter.
Nyb av småhus, rad/kedjehus och flerbostadshus i Henån
Projektet avser nybyggnad av 45-50 småhus, ca 10 bostadsrätter i rad/kedjehus, 10-12 lägenheter.
Ny- och ombyggnader i Henåns centrum
Ev biograf, simhall mm. Ny detaljplan krävs.
Nybyggnad av flerbostadshus på Orust
Projektet avser nybyggnad av 44 lägenheter i flerbostadshus med garage med 60 platser under husen.
Nybyggnad av badhus på Orust, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av badhus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av parhus och småhus på Orust
17 hus varav 5 parhus, komplementbyggnader.
Nybyggnad av flerbostadshus i Henån, Orust
Projektet avser nybyggnad av 19 lägenheter i flerbostadshus med 4,5 våning. Byggstart tidigast början 2018.
Nybyggnad av VA-ledningar på Orust
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar. Byggstart tidigast början 2018.
Om- och tillbyggnad av reningsverk på Orust
Projektet avser tillbyggnad av bassängblock och ombyggnad av reningsverk.
Ombyggnad av skola på Orust
Projektet är under utredning.
Nya tomter för enbostadshus i Orust
Projektet avser ca 17 nya tomter till enbostadshus, öster om Länsvägen.
Nybyggnad av pelletseldad central i Svanesund
Projektet är under utredning.
Om- och tillbyggnad av värdshus i Mollösund
Projektet är under utredning.
Ombyggnad av skola i Ellös
Projektet avser ombyggnad av skola.
Nybyggnad av förskola på Orust
Projektet avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av kontor mm i Orust
Planer finns på nybyggnad av kontor, industrihus, förråd samt bostadshus. Byggstart tidigast sommar 2018.
Tillbyggnad av industrihus i Orust
Projektet avser till- och ombyggnad av industri/lagerbyggnad.
Ombyggnad av kommunhus på Orust, del 1.2 - 1.4
Projektet avser ombyggnad av kommunhus med bl a ombyggnad av personallokaler, kontor och konferensytor. Uppskattad kostnad.
Byte bryggdäck mm i Henån
Projektet avser byte av bryggdäck, pir och muddring.
Nybyggnad av industrilokal på Orust
Projektet avser 12 industritomter.
Ny gc-väg längs väg 160 på Orust
Ca 500 m lång. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde B Fyrbodal/Skaraborg.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: