Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade byggprojekt i Öckerö

Nybyggnad av bostäder, butiker, kontor mm på Öckerö
Projektet avser nybyggnad av 330 lägenheter, ca 8000 kvm verksamhetslokaler, hotell, en ny gästhamn mm. Projektet kommer att delas upp i etapper och byggnationen kommer att pågå under flera år.
Nybyggnad av flerbostadshus i Öckerö
Projektet avser nybyggnad av 45-50 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av seniorbostäder på Hönö
Projektet avser nybyggnad av seniorbostäder i 4 våningar samt 7-9 enheter radhus i 1,5 våning.
Utbyggnad av äldreboende i Öckerö
Planer finns på utbyggnad av boendet med ca 48 platser.
Nybyggnad av övningshall på Öckerö
Projektet avser nybyggnad av bassäng 16 meter, lektionssalar mm. Byggstart tidigast våren 2018.
Nybyggnad av bostäder i Öckerö
Projektet avser nybyggnad av ca 20 lägenheter i mindre flerbostadshus och enbostadshus. Byggstart tidigast våren 2018.
Ny-, till- och ombyggnad av skola på Öckerö
Projektet avser ny långsiktig lösning för skollokalfrågan, Björkö. Byggstart tidigast sommar 2018. Uppskattad kostnad.
Ev till- och ombyggnad av skola på Hönö
Gäller förstudie för Bergagårdsskolans framtid. Kostnadsuppgift saknas.
Utbyggnad av kommunhus på Öckerö
Projektet avser utbyggnad av kommunhus.
Ombyggnad till familjecentral på Öckerö
Projektet avser ombyggnad av hörsal med tillhörande ytor till familjecentral. Byggstart tidigast början 2018.
Nybyggnad av stugby i Öckerö
Projektet avser nybyggnad 7 fritidshus samt rivning.
Nybyggnad av parhus på Öckerö
Projektet avser nybyggnad av 4-8 lägenheter i parhus.
Nybyggnad av gruppbostad i Öckerö
Projektet avser nybyggnad av gruppbostad.
VA-utbyggnad på Öckerö
Projektet avser anläggningsarbeten av va-, opto- och elledningar i befintliga gator, gångstig och naturmark. VA-ledningar ca 2500 meter konventionell schakt. VA-ledningar ca 455 meter schaktfri. El- och opto-ledningar på delar av sträckorna. Byggstart tidigast december 2017.
Tillbyggnad av industrihus i Öckerö kommun
Projektet avser tillbyggnad av industrilokaler. Byggstart tidigast våren 2018. Uppskattad kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: