Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade byggprojekt i Munkedal

Nybyggnad av kraftverk i Munkedal
Kostnad inklusive maskinupphandling. Leverantör av en turbin: ZRE, Polen. Byggstart tidigast våren 2018.
Nybyggnad av äldreboende i Dingle, Munkedal
Projektet avser nybyggnad av äldreboende.
Nybyggnad av vindkraftverk i Munkedal
Projektet avser 14 verk, 3 MW.
Nybyggnad av flerbostadshus, restaurang och bensinstation i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av ca 50 lägenheter i flerbostadshus, restaurang och bensinstation på Saltkällan 1:3 och del av Saltkällan Säteri 1:2.
Ombyggnad av va-ledning i Munkedal, etapp 2 och 3
Projektet avser ombyggnad av va-ledningar. Byggstart tidigast våren 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hällevadsholm
Projektet avser nybyggnad av 10-15 lägenheter i flerbostadhus.
Nybyggnad av industri i Munkedal
Projektet avser byggrätt för nytt verksamhetsområde/industriområde.
Nybyggnad av gc-väg på Tungenäs
Projektet avser nybyggnad av gc-väg.
Nybyggnad av förskola i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av förskola. Byggstart tidigast hösten 2018.
Växelbyte längs bandel 621 i Munkedal, Dingle och Tanum
Byte av växel 1 och 2 i Munkedal, växel 1 i Dingle och växel 2 i Tanum.
Nytt industriområde i Dingle, Munkeldal
Projektet avser iordningställande av mark för nytt industriområde.
Nybyggnad av va-ledning i Munkedal, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av vatten- och spillvattenledning.
Köksombyggnad i skola i Dingle
Projektet avser ombyggnad kök i skola. Byggstart tidigast sommar 2018.
Köksombyggnad i förskola i Munkedal
Projektet avser ombyggnad av kök i förskola. Byggstart tidigast våren 2018.
Ombyggnad av vattenverk i Munkedal
Projektet avser kapacitetshöjande åtgärder.
Ny gc-väg längs väg 924 i Munkedal
Ca 930 m lång. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde B Fyrbodal/Skaraborg.
Ombyggnad av cafe i Munkedal
Projektet avser ombyggnad av cafeteria i sporthallen. Byggstart tidigast sommar 2018.
Nybyggnad av exploateringsområde i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar för nytt exploateringsområde.
Nybyggnad av gc-väg i Gläborg
Projektet avser nybyggnad av gc-väg.
Åtgärder utmed strandzon vid Gårvik i Munkedal
Projektet avser åtgärder utmed strandzonen.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: