Byggsveriges affärskälla!

Alla planerade byggprojekt i Munkedal

Nybyggnad av kraftverk i Munkedal
Kostnad inklusive maskinupphandling. Leverantör av en turbin: ZRE, Polen. Byggstart tidigast våren 2018.
Nybyggnad av äldreboende i Dingle, Munkedal
Projektet avser nybyggnad av äldreboende.
Nybyggnad av vindkraftverk i Munkedal
Projektet avser 14 verk, 3 MW.
Nybyggnad av flerbostadshus, restaurang och bensinstation i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av ca 50 lägenheter i flerbostadshus, restaurang och bensinstation på Saltkällan 1:3 och del av Saltkällan Säteri 1:2.
Ombyggnad av va-ledning i Munkedal, etapp 2 och 3
Projektet avser ombyggnad av va-ledningar. Byggstart tidigast våren 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hällevadsholm
Projektet avser nybyggnad av 10-15 lägenheter i flerbostadhus.
Nybyggnad av industri i Munkedal
Projektet avser byggrätt för nytt verksamhetsområde/industriområde.
Renovering av skola i Munkedal
Projektet avser renovering av skola.
Nybyggnad av gc-väg på Tungenäs
Projektet avser nybyggnad av gc-väg.
Nybyggnad av förskola i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av förskola. Byggstart tidigast hösten 2018.
Nybyggnad av skola i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av skola.
Växelbyte längs bandel 621 i Munkedal, Dingle och Tanum
Byte av växel 1 och 2 i Munkedal, växel 1 i Dingle och växel 2 i Tanum.
Nytt industriområde i Dingle, Munkeldal
Projektet avser iordningställande av mark för nytt industriområde.
Nybyggnad av enbostadshus eller flerbostadshus i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av 2-8 lägenheter i enbostadshus eller flerbostadshus.
Köksombyggnad i skola i Dingle
Projektet avser ombyggnad kök i skola. Byggstart tidigast sommar 2018.
Exploatering av industriområde i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar till nytt industriområde.
Ombyggnad av vattenverk i Munkedal
Projektet avser kapacitetshöjande åtgärder.
Ny gc-väg längs väg 924 i Munkedal
Ca 930 m lång. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde B Fyrbodal/Skaraborg.
Exploatering av tomter i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar till tomter.
Omläggning av gator i Munkedal
Projektet avser omläggning av gata.
Trafiklösning vid skola i Munkedal
Projektet avser ombyggnad av gata och GC-vägar vid skola.
Nya gångstråk i Munkedal
Projektet avser nya gångstråk vid bad.
Ombyggnad av cafe i Munkedal
Projektet avser ombyggnad av cafeteria i sporthallen. Byggstart tidigast sommar 2018.
Upprustning av verksamhetslokaler i Munkedal
Projektet avser upprustning av verksamhetslokaler.
Åtgärder utmed strandzon vid Gårvik i Munkedal
Projektet avser åtgärder utmed strandzonen.
Nybyggnad av gc-väg i Gläborg
Projektet avser nybyggnad av gc-väg.
Nybyggnad av exploateringsområde i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar för nytt exploateringsområde.
Upprustning av förråd i Munkedal
Projektet avser upprustning av gamla kommunförrådet.
Upprustning av sporthall i Munkedal
Projektet avser upprustning av sporthall.
Upprustning av torg i Munkedal
Projektet avser upprustning av torg.
Åtgärdande av bro i Munkedal
Projektet avser renovering av bro.
Målning av fasad och port samt fogning av socken på kyrka i Munkedal
Projektet avser målning av fasad och port samt fogning av sockel på kyrka. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad. Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Renoveirng av gångbro i Munkedal
Projektet avser renovering av gångbro.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: