Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade byggprojekt i Munkedal

Nybyggnad av kraftverk i Munkedal
Kostnad inklusive maskinupphandling. Leverantör av en turbin: ZRE, Polen. Byggstart tidigast hösten 2017.
Nybyggnad av äldreboende i Dingle, Munkedal
Projektet avser nybyggnad av äldreboende.
Nybyggnad av vindkraftverk i Munkedal
Projektet avser 14 verk, 3 MW.
Nybyggnad av flerbostadshus, restaurang och bensinstation i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av ca 50 lägenheter i flerbostadshus, restaurang och bensinstation på Saltkällan 1:3 och del av Saltkällan Säteri 1:2.
Om- och tillbyggnad av lokaler i Dingle
Entreprenaden omfattar om- och tillbyggnad av lokaler på fastighet Lågum 1-32. Tillbyggnaden är ca 6815 kvm samt en fristående sprinklercistern och pumpcentral på ca 106 kvm. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av va-ledning i Munkedal, etapp 2 och 3
Projektet avser ombyggnad av va-ledningar. Byggstart tidigast slutet 2017.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hällevadsholm
Projektet avser nybyggnad av 10-15 lägenheter i flerbostadhus.
Nybyggnad av industri i Munkedal
Projektet avser byggrätt för nytt verksamhetsområde/industriområde.
Nybyggnad av gc-väg på Tungenäs
Projektet avser nybyggnad av gc-väg. Byggstart tidigast hösten 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av 10-15 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast hösten 2017.
Nybyggnad av förskola i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av förskola. Byggstart tidigast hösten 2018.
Växelbyte längs bandel 621 i Munkedal, Dingle och Tanum
Byte av växel 1 och 2 i Munkedal, växel 1 i Dingle och växel 2 i Tanum.
Ombyggnad för Rehab, BVC mm i Munkedal
Objektet avser ombyggnad och verksamhetsanpassning för Rehab, BVC, Öppen Förskola och Resurs Team samt diverse gemensamma ytor.
Nybyggnad av enbostadshus eller flerbostadshus i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av 2-8 lägenheter i enbostadshus eller flerbostadshus.
Nytt industriområde i Dingle, Munkeldal
Projektet avser iordningställande av mark för nytt industriområde.
Köksombyggnad i skola i Dingle
Projektet avser ombyggnad kök i skola. Byggstart tidigast början 2018.
Nybyggnad av va-ledning i Munkedal, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av vatten- och spillvattenledning.
Köksombyggnad i förskola i Dingle
Projektet är under utredning.
Ombyggnad av vattenverk i Munkedal
Projektet avser kapacitetshöjande åtgärder.
Ny gc-väg längs väg 924 i Munkedal
Ca 930 m lång. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde B Fyrbodal/Skaraborg.
Köksombyggnad i förskola i Munkedal
Projektet är under utredning.
Ombyggnad av kunskapens hus i Munkedal
Projektet avser ombyggnad av kunskapens hus.
Åtgärder utmed strandzon vid Gårvik i Munkedal
Upptaget i investeringsbudget för 2017-2019.
Nybyggnad av exploateringsområde i Munkedal
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2017-2019.
Ombyggnad av cafe i Munkedal
Planer för ombyggnad av cafeteria i sporthallen. upptaget i investeringsbudget 2017-2019.
Asfaltering på industriområdel i Munkedal
Projektet avser asfaltering p industriområde. Upptaget i investeringsbudget.
Anläggande av gc-väg i Munkedal
Upptaget i investeringsbudgeten för åren 2017-2019. Drivs i samarbete med Trafikverket.
Åtgärdande av bro i Munkedal
Upptaget i investeringsbudget för 2016.
Beläggning Myrbotten i Munkedal
Upptaget i kommunens investeringsplan.
Nybyggnad av toalett i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av toalett. Upptaget i investeringsbudget.
Handikappanpassning av lekplats i Munkedal
Projektet avser handikappanpassning av lekplats. Upptaget i investeringsbudget.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: