Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade byggprojekt i Mellerud

Nybyggnad av enbostadshus i Sunnanå
Planer att bygga 6 hus under första halvåret 2018. 1-2 våningar.
Nybyggnad av äldreboende i Mellerud
Projektet avser nybyggnad av 54 lägenheter i äldreboende.
Nybyggnad av vindkraftverk i Mellerud
Projektet avser uppförande av 3 st vindkraftverk med en maximal totalhöjd av 150 meter. Uppskattad byggstart och kostnad.
Marksanering i Långö, Mellerud
Projektet avser marksanering av barkmassor och förorenad jord.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mellerud
Avser nybyggnad flerbostadshus.
Nybyggnad av bensinstation i Mellerud
Projektet avser nybyggnad bensin- och tvättanläggning.
Ombyggnad av bro över Dalslands kanal vid Stora Köpmannebro
Komplettering av inspektions- och serviceanordningar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: