Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade byggprojekt i Lerum

Nybyggnad av bostäder i Aspen
Projektet avser nybyggnad av ca 550-600 lägenheter i blandad bebyggelse.
Nybyggnad av bostäder i Lerum
Avser nybyggnad av flerbostadshus ca 250 bostäder. Planer finns för att bygga 50 bostäder per år i 5 år. Kommer att delas upp i etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Projektet avser nybyggnad av bostads- och hyresrättslägenheter ca 160 bostäder i flerbostadshus och radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Projektet avser nybyggnad av ca 150 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Lilla Bråta
Projektet avser iordningställande av tomter och nybyggnad av 38 villor och 28 bostadsrätter i radhus. Byggstart början 2018.
Nybyggnad av bostäder i Tollered, Lerum
Avser nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av ca 80 lägenheter i flerbostadshus.
Rivning av äldreboende och nybyggnad av flerbostadshus i Lerum, etapp 2
Projektet avser rivning av äldreboende och nybyggnad av flerbostadshus. Hur många lägenheter som ska byggas är inte beslutat.
Nybyggnad av flerbostadshus i Solås, Lerum
Projektet avser nybyggnad av 65-70 lägenheter i 3 huskroppar i suterräng med 5 och 7 våningar.
Nybyggnad av idrottshall i Lerum
Projektet avser nybyggnad av en idrottshall på ca 3500 kvm, med 2 stycken full stora planer och en läktare med plats för ca 1000 personer. Samt parkeringsgarage. Markarbetet påbörjas i november/december 2017.
Nybyggnad av kulturhus i Lerum
Projektet avser nybyggnad av kulturhus.
Nybyggnad av flerbostadshus vid Torpaskolan i Lerum
Projektet avser nybyggnad av ca 60 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av förskola i Lerum
Avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av flerbostads- och affärshus i Lerum
Projektet avser ca 40 lägenheter, verksamhets- och butikslokaler.
Nybyggnad av förskola i Lerum
Avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av bostäder i Lerums centrum
Projektet avser nybyggnad av ca 50 lägenheter och 1000 kvm handelslokaler.
Nybyggnad av vindkraftverk i Lerum
Planerat projekt. Uppförande av 6 stycken vindkraftverk. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av vindkraftverk i Lerum
Planerat projekt. Uppförande av 7 stycken vindkraftverk. Tillståndsansökan inlämnad. Uppskattad kostnad.
Om- och nybyggnad av idrottshallar i Gråbo centrum
Ombyggnad av befintlig hall samt nybyggnad av en idrottshall.
Nybyggnad av flerbostadshus vid Torpaskolan i Lerum
Planer finns på nybyggnad av ca 30 lägenheter.
Nybyggnad av seniorvillor i Lerum
Söker tomt i Lerum samt kringliggande kommuner.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av hästcentrum runt Sävelången
Ridhus, stall, tävlingsbanor, kontor, café, omklädningsrum
Nybyggnad av kyrka i Floda
Projektet avser nybyggnad av en missionskyrka med en kyrksal med plats för 250 personer, en flexibel samlingssal med 200 platser och scen. andaktsrum mm.
Nybyggnad av industriområde i Stenkullen
Avser nybyggnad av industriområde.
Nybyggnad av enbostadshus i Lerum
Entreprenör kommer att förhandlingsupphandlas. Byggstart tidigast 2017/2018.
Nybyggnad av kontor för hemvården i Lerum
Detaljplanearbetet pågår.
Centrumutveckling för utökning av handel i Floda
Detaljplanearbetet pågår. Projektet avser om- och nybyggnad av gator och va-ledningar i centrum.
Nybyggnad av gc-väg i Lerum
Planer på nybyggnation av gc-väg mellan Lerum och Jonsered med förbättring av vägar genom höjning av gc-banor vid korsningar samt skyltar och belysning.
Nybyggnad av cirkulationsplats i Lerum
Ev även högersvängfält.
Anläggande av cirkulationsplats i Lerum
Avser anläggande av cirkulationsplats.
Nybyggnad av grupphus i Lerum
Avser nybyggnation av tre enbostadshus.
Nybyggnad av återvinningscentral i Lerum
Avser nybyggnad av återvinningscentral.
Stabilitetsåtgärder i Lerum
Projektet avser stabilitetsåtgärder.
Nybyggnad av restaurang och kontor i Lerum
Avser förhandsbesked om nybyggnation av restaurang och kontor.
Nybyggnad av industrihus i Lerum
Avser nybyggnad av industrihus.
Stabilitetsåtgärder i Lerum
Projektet avser stabiliseringsåtgärder.
Upprustning av gata i Lerum
Projektet avser upprustning av gata.
Om- och nybyggnad av gata i Lerum
Projektet avser om- och nybyggnad av gata.
Anläggande av gång- och cykelväg i Lerum
Avser anläggande av gång- och cykelväg i Lerum. Byggstart kommer ske tidigast 2019.
Ny gc-väg längs väg 1937 i Lerum
Ca 1200 m lång. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde A Göteborg/Sjuhärad.
Tillbyggnad av skola i Lerum
Avser tillbyggnad av F-9 skola.
Nybyggnad av grupphus i Lerum
Planer finns för nybyggnation av tre enbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Lerum
Avser tillbyggnad av kall lager.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: