Byggsveriges affärskälla!

Alla planerade byggprojekt i Lerum

Nybyggnad av bostäder i Aspen
Projektet avser nybyggnad av ca 550-600 lägenheter i blandad bebyggelse.
Ombyggnad av kraftstation i Stenkullen
Stenkullen reinvestering SVC stationsentreprenad
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Projektet avser nybyggnad av bostads- och hyresrättslägenheter ca 160 bostäder i flerbostadshus och radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Projektet avser nybyggnad av ca 150 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Tollered, Lerum
Avser nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av ca 80 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast slutet 2018.
Rivning av äldreboende och nybyggnad av flerbostadshus i Lerum, etapp 2
Projektet avser rivning av äldreboende och nybyggnad av flerbostadshus. Hur många lägenheter som ska byggas är inte beslutat.
Nybyggnad av flerbostadshus i Solås, Lerum
Projektet avser nybyggnad av 65-70 lägenheter i 3 huskroppar i suterräng med 5 och 7 våningar.
Ombyggnad i flerbostadshus i Lerum
Projektet avser stambyte och renovering av badrum i flerbostadshus.
Nybyggnad av kulturhus i Lerum
Projektet avser nybyggnad av kulturhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Avser nybyggnad av ca 25-35 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus vid Torpaskolan i Lerum
Projektet avser nybyggnad av ca 60 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av förskola i Lerum
Avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av flerbostads- och affärshus i Lerum
Projektet avser ca 40 lägenheter, verksamhets- och butikslokaler.
Nybyggnad av förskola i Lerum
Avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av bostäder i Lerums centrum
Projektet avser nybyggnad av ca 50 lägenheter och 1000 kvm handelslokaler.
Om- och nybyggnad av idrottshallar i Gråbo centrum
Ombyggnad av befintlig hall samt nybyggnad av en idrottshall.
Nybyggnad av förskolOR i Lerum
Avser nybyggnad av fyra förskolor inom Lerums kommun.
Nybyggnad av flerbostadshus vid Torpaskolan i Lerum
Planer finns på nybyggnad av ca 30 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av förskola i Lerum
Avser nybyggnad av förskola i fyra avdelningar.
Nybyggnad av hästcentrum runt Sävelången
Ridhus, stall, tävlingsbanor, kontor, café, omklädningsrum
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 3 huskroppar med 12 lägenheter i två våningar.
Ombyggnad av gata i Lerum
Avser ombyggnad av gata samt nybyggnad och gång och cykelväg. Byggstart tidigast sommaren 2018.
Nybyggnad av rondeller mm i Floda
Avser nybyggnad av rondeller.
Nybyggnad av enbostadshus i Lerum
Avser nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av cirkulationsplats i Lerum
Ev även högersvängfält.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lerum
Avser ändrad användning från kontor till 4 lägenheter.
Anläggande av cirkulationsplats i Lerum
Avser anläggande av cirkulationsplats.
Nybyggnad av grupphus i Lerum
Avser nybyggnation av tre enbostadshus.
Nybyggnad av återvinningscentral i Lerum
Avser nybyggnad av återvinningscentral.
Nybyggnad av gc-väg i Lerum
Projektet avser ny gc-väg. Byggstart tidigast sommaren 2018.
Renovering av badhus i Lerum
Avser renovering av badhus.
Yttre underhåll av fasader mm på flerbostadshus i Lerum
Objektet består av yttre underhåll fasader, o d vid Bentzels väg 24, 28, 32, 36, 40, 44, 46, 48, 50, 52 i Lerum. Omfattar även vidhängande förråd samt förrådsbyggnader och tvättstuga/återvinningsbyggnad.
Nybyggnad av restaurang och kontor i Lerum
Avser förhandsbesked om nybyggnation av restaurang och kontor.
Nybyggnad av mottagningsstation i Stenkullen
Avser nybyggnad av en 130/20 kV mottagningsstation exklusive transformatorer.
Nybyggnad av industrihus i Lerum
Avser nybyggnad av industrihus.
Anläggande av gång- och cykelväg i Lerum
Avser anläggande av gång- och cykelväg i Lerum. Byggstart kommer ske tidigast 2019.
Påbyggnad av affärshus med personallokal mm i Lerum
Projektet avser en påbyggnad med ett våningsplan för personallokaler, matsal samt kontor.
Ny gc-väg längs väg 1937 i Lerum
Ca 1200 m lång. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde A Göteborg/Sjuhärad.
Upprustning av gata i Lerum
Projektet avser upprustning av gata.
Om- och nybyggnad av gata i Lerum
Projektet avser om- och nybyggnad av gata.
Stabilitetsåtgärder i Lerum
Projektet avser stabiliseringsåtgärder.
Tillbyggnad av skola i Lerum
Avser tillbyggnad av F-9 skola.
Tillbyggnad av industrihus i Lerum
Avser tillbyggnad av kall lager.
Tillbyggnad av kontor i Lerum
Tillbyggnad av verksamhet. 3300kvm lager samt 400kvm kontor. Kontorslokaler på 2 plan. Lagerlokal på 1 plan.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: