Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade byggprojekt i Härryda

Nytt dubbelspår mellan Borås-Göteborg, delen Mölnlycke-Bollebygd
Projektet avser ny dubbelspårig höghastighetsjärnväg mellan Mölnlycke och Bollebygd med stationer vid Göteborg Landvetter Airport och Mölnlycke. Ca 2,5 mil ny järnväg.
Nybyggnad av lager och logistik i Landvetters Flygplats
Projektet avser nybyggnad av lager och logistik i 3 eller 4 byggnader. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av bostäder och resecentrum vid Mölnlycke station i Härryda
Projektet avser nybyggnad av ca 1000 lägenheter i flerbostadshus och resecentrum. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölnlycke
Projektet avser nybyggnad av ca 1000 lägenheter i flerbostadshus som kommer att byggas av flera aktörer.
Nybyggnad av flerbostadshus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av ca 600 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast kvartal 4 2017.
Ny stadsdel i Landvetter
Projektet avser ny stadsdel med bl a bostäder, butiker mm. Detaljplan måste upprättas. Byggstart tidigast 2024. Kostnaden uppskattad.
Nybyggnad av hotell i Landvetter
Projektet avser nybyggnad av hotell med ca 220 rum, restaurang, bar, fitnessavdelning och ett tiotal konferensrum. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av vattenverk och ledningar i Hindås
Projektet avser ny produktionsanläggning samt överföringsledningar.
Nybyggnad av bostäder i Mölnlycke, etapp 2
Detaljplanearbetet pågår. Projektet avser nybyggnad av ca 100 lägemneter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hindås
Projektet avser nybyggnad av 90-100 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast våren 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Landvetter
Projektet avser nybyggnad av 70-80 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hindås
Projektet avser nybyggnad av ca 75 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Landvetter
Projektet avser nybyggnad av ca 70 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Landvetter
Projektet avser nybyggnad av ca 45 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av skola i Hindås, Härryda, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av skola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Landvetter
Projektet avser nybyggnad av ca 50 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast 2021.
Nybyggnad av bostäder i Härryda
Projektet avser nybyggnad av 51 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast kvartal 4 2017.
Nybyggnad av särskilt boende i Mölnlycke etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 24 lägenheter i särskilt boende.
Ny gc-väg och anläggande av överföringsledning i Härryda
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelväg med nya överföringsledningar för vatten och spill under gång- och cykelvägen.
Nybyggnad idrottshall i Härryda
Projektet avser nybyggnad av idrottshall.
Nybyggnad av en innebandyhall i Mölnlycke
Projektet avser nybyggnad av en innebandyhall med ca 2000 åskådarplatser samt en träningshall.
Nybyggnad av bostäder i Härryda
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus. Hur många lägenheter som ska byggas är inte beslutat.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölnlycke
Projektet avser nybyggnad av ca 30 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast 2021.
Nybyggnad av bostäder i Kyrkhult i Härryda
Projektet avser nybyggnad av ca 30 lägenheter i parhus, friliggande småhus och flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad och utvändig renovering på bostadshus i Mölnlycke, etapp 3
Projektet avser stambyten, tilläggsisolering, ventilationsarbeten mm i totalt 93 st lägenheter. Byggstart tidigast våren 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Landvetter
Projektet avser nybyggnad av ca 20 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av särskilt boende i Mölnlycke, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 12 lägenheter i särskilt boende.
Nya överföringsledningar i Härryda
Projektet avser nya överföringsledningar mellan Hindås och Rävlanda.
Nybyggnad av förskola i Mölnlycke
Projektet avser nybyggnad av förskola med 4 avdelningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölnlycke
Projektet avser nybyggnad av ca 15 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast 2021.
Nybyggnad av gator och VA-ledningar i Mölnlycke, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar till nytt bostadsområde. Byggstart tidigast våren 2018.
Nybyggnad av bostad med särskild service i Hindås
Projektet avser nybyggnad av bostad med särskild service, funktionshindrade
Nybyggnad av parkeringshus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av parkeringshus.
Upprustning av väg i Härryda
Projektet avser upprustning av väg.
Ombyggnad av gata och va-ledning i Landvetter
Projektet avser ombyggnad av gator och ledningar för ca 100-150 nya och befintliga bostäder. Byggstart tidigast våren 2018.
Ombyggnad a va-ledningar i Härryda
Projektet avser ombyggnad av ca 550 meter va-ledningar i Bryggerivägen, Västergårdsvägen och vidare upp till vattentornet i Rävlanda. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ny gångförbindelse under järnvägen Härryda
Projektet avser ny gångförbindelse under järnvägen.
Nybyggnad av parkeringshus i Mölnlycke
Projektet är under utredning.
Långhålsborrning spill- och vattenledning i Härryda
Projektet avser långhålsborrning, spill- och vattenledning.
Nybyggnad av exploateringsområde i Mölnlycke
Avser 2:a etappen av exploatering i Enebacken. Etapp 1: 1051324.
Nybyggnad av exploateringsområde och vattenledning i Mölnlycke
Avser nybyggnad/utveckling av befintligt bostadsområde med exploatering för nya bostäder.
Nybyggnad av skola i Härryda
Projektet avser nybyggnad av skola med två klassrum intill Högadalsskolan.
Nybyggnad av dagvattendammar i Mölnlycke
Projektet avser nybyggnad av dagvattendammar. Byggstart tidigast våren 2018.
Va-sanering i Härryda
Projektet avser sanering av va-ledningar.
Va-sanering i Härryda.
Projektet avser sanering av va-ledningar.
Tillbyggnad av kontor och flerbostadshus i Härryda
Planer finns på tillbyggnad av kontor/flerbostadshus med ca 600-700 kvm. Byggstart tidigast våren 2018.
Tillbyggnad av förskola i Hindås, Härryda
Tillbyggnad med en avdelning. Upptaget i investeringsbudget för 2016 - 2020.
Förbättringsåtgärder längs väg 156 mellan Härryda-Skene
Stigningsfält på 1,3 km mellan Skoghem-Backadal, åtgärder vid Hyssna Handel (bredda vägen, ny belysning mm) utbyggnad av pendlarparkering och tillgänglighetsanpassning av två busshållplatser vid Hjorttorp, tillgänglighetsanpassning av busshållplatser vid Eriksmyst, Bugärde och Gästigivargården (bredare och längre plattformar, taktila ytor för synskadade samt bygga säkra gångbanor till och från hållplatserna).
Om- och tillbyggnad av förskola i Härryda
Projektet avser om- och tillbyggnad av förskola.
Parkanläggning i HÄrryda
Parkanläggning runt hela tjärnen.
Byte konstgräsmatta på idrottsplats i Härryda kommun
Upptaget i investeringsbudget för 2017-2021.
Exploatering för nya bostäder i Härryda
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar.
Byte konstgräsmatta på idrottsplats i Härryda kommun
Upptaget i investeringsbudget för 2016 - 2020.
Förlängning av gata i Härryda
Upptaget i investeringsbudget för 2016 - 2020.
Ombyggnad av kök och matsal i skola i Härryda
Projektet avser ombyggnad av kök och matsal i skola. Byggstart tidigast sommar 2018.
Anläggande av gång- och cykelväg Gärdesområdet i Härryda
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelväg, ny VA-ledning samt ny- och ombyggnad av vägar i området. Byggstart tidigast våren 2018.
Omdragning av dagvattenledning i Härryda
Projektet avser omdragning av dagvattenledning.
Ny cykelbana i Härryda
Projektet avser ny cykelbana.
Kapacitetsförstärkning av gator i Härryda
Projektet avser kapacitetsförstärkning av gator.
Markarbeten vid bostadshus i Mölnlycke, etapp 5
Projektet avser markarbeten vid bostadshus. Byggstart tidigast våren 2018.
Flytt av badplats i Härryda kommun
Befintlig badplats i östra delen av Gingsjön, flyttas till centrala Hällingsjö. Upptaget i investeringsbudget för 2016 - 2020.
Markarbeten vid bostadshus i Mölnlycke, etapp 6
Byggstart tidigast våren 2018.
Ny gc-väg längs väg 542 genom Björröd
Ca 250 m lång. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde A Göteborg/Sjuhärad.
Exploatering för nya bostäder i Hindås
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar för nytt bostadsområde.
Ombyggnad av väg och gc-vägar i Härryda
Säkrare passager och felande gång/cykellänkar
Ombyggnad av gata i Härryda
Projektet avser ombyggnad av gata.
Upprustning av stall i Härryda
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2014-2018.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: