Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade byggprojekt i Grästorp

Nybyggnad av gång- och cykelväg i Grästorp
Planer för ny gång- och cykelväg till Flaköberg.
Om-och tillbyggnad korttid/särskilt boende i Grästorp, etapp 2
Projektet avser om- och tillbyggnad av 4 lägenheter i korttidsboende/särskilda boendeformer.
Nybyggnad av flerbostadshus i Grästorp
Avser nybyggnation flerbostadshus.
Invändigt underhåll av badhus i Grästorp
Avser invändigt underhåll av badhus.
Tillbyggnad av industrihus i Grästorp
Avser en lagerlokal för maskiner på ca 1400 kvm.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: