Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade byggprojekt i Ale

Nybyggnad av bostäder i Nödinge Ale
Planer finns på nybyggnad av 550 lägenheter i blandad bebyggelse med flerbostadshus, radhus samt fristående villor. Information om projektet hämtas på http://wwwstenkil.nu/blog/video/
Strukturstudie för Älvängens centrum i Ale
Visionen är utveckling av Älvängen till en attraktiv småstad med Torget som samlingpunkt, attraktivt boende, levande centrumhandel, tillgänglig och attraktiv Älvstrand.
Nybyggnad av enbostadshus och flerbostadshus i Älvängen
Projektet avser nybyggnad av ca 300 bostäder.
Nybyggnad av flerbostdshus i Ale
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Alafors
Projektet avser nybyggnad av ca 80 lägenheter i blandad bebyggelse.
Nybyggnad av enbostadshus i Älvängen, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av 50 enbostadshus. Se etapp 2: 1135473.
Nybyggnad av bostäder i Nol
Projektet avser nybyggnad av 56 lägenheter och ca 500 kvm lokalyta i 4-10 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ale
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 50 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nol
Avser nybyggnad av flerbostadshus samt rivning av expedition och garage.
Nybyggnad av radhus i Älvängen, Ale, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av radhus med två våningar. Byggstart tidigast sommar 2018.
Nybyggnad av radhus i Surte
Planer för ca 60 radhus i 2-3 våningar på Brattåsberget i centrala Surte. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Nol
Avser nybyggnad av 25 lägenheter i kedjehus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nol
Avser nybyggnad av lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nol
Projetket avser nybyggnad av lägenheter.
Nybyggnad av förskola i Nol
Projektet avser nybyggnad av förskola. Byggstart september/oktober 2016. Option på följande skolor/förskolor: Nybyggnad skola/förskola 1 Nödinge, nybyggnad skola/förskola 2 Nödinge, nybyggnad skola/förskola Nol/Alafors, nybyggnad/ombyggnad förskola 1 Ale, nybyggnad/ombyggnad förskola 2 Ale, ombyggnad och tillbyggnad skolor/förskolor Skepplanda, ombyggnad av skola Nödinge och tillbyggnad skola Nödinge.
Nybyggnad av kommunhus i Nödinge
Det nya kommunhuset kommer att vara beläget i mycket nära anslutning till pendeltågsstationen i Nödinge. Utifrån ett verksamhetsperspektiv ska förslag på utformning av miljöer, arbetssätt och arbetsplatser i det nya kommunhuset tas fram och perspektivet ska vara framtidens arbetsplats 2050. Yta ca 8000 BTA
Ny- och ombyggnad av bostadshus i Skepplanda
Projektet avser nybyggnad av 3 flerbostadshus i 2 våningar med 6 lägenheter i varje hus och 2 en-planshus med 2 lägenheter i varje hus samt ombyggnad av 4 lägenheter. Lägenheterna är bostadsrätter. Byggstart tidigast våren 2017.
Nybyggnad av lager och kontor i Nol
Nybyggnad av varmlager med utrymme för ett mindre kontor. Byggstart oviss.
Nybyggnad av industri, handel och kontor i Älvängen
Avser att omvandla området till kvartersmark med använding industri, hadel och kontor, likt intilligande verksamhetsområde.
Nedläggning av reningsverk i Nol
Avser nedläggning av reningsverk.
Nybyggnad av industri
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för verksamheter. Inriktning för området är tillverkningsindustri och liknande.
Nybyggnad av enbostadshus i Ale
Projektet avser nybyggnad av 10 villor. Byggstart tidigast höst 2017.
Ny- och ombyggnad av förskola i Ale
Projektet avser ny- och ombyggnad av förskola med 6-8 avdelningar. Preliminär projektstart 2018. Uppskattad kostnad. Option från objektnummer 1060779.
Ny- och ombyggnad av förskola i Ale
Projektet avser ny- och ombyggnad av förskola med 6-8 avdelningar. Preliminär projektstart 2019. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av skola i Ale
Projektet avser ombyggnad av skola. Uppskattad kostnad. Option från objektnummer 1060779.
Till- och ombyggnad av skola i Nödinge
Projektet avser tillbyggnad av skola. Preliminär projektstart 2018. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av skola/förskola i Ale
Projektet avser nybyggnad av skola/förskola. Preliminär projektstart 2018. Uppskattad kostnad. Option från objektnummer 1060779.
Nybyggnad av skola/förskola i Ale
Projektet avser nybyggnad av skola/förskola. Preliminär projektstart 2019. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av skola/förskola i Ale
Projektet avser nybyggnad av skola/förskola. Uppskattad kostnad. Option från objektnummer 1060779.
Om- och tillbyggnad av skolor/förskolor i Ale
Projektet avser om- och tillbyggnad av skolor/förskolor, ca 3000 kvm ombyggnad och ca 3500 kvm tillbyggnad. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nödinge
Avser nybyggnad av 8 st lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nol
Avser renovering av 67 balkongplattor och balkongfronter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Surte
Detaljplanearbetet pågår.
Till- och ombyggnad av skola i Alafors
Avser till- och ombyggnad av skola. Byggstart tidigast våren 2020.
Ombyggnad av förskola i Surte
Avser ombyggnad av förskola, ev kan det bli nybyggnad istället.
Nybyggnad av vattenreservoar i Alvhem
Avser nybyggnad av vattenreservoar.
GC-bro i Ale
Avser förstudie och detaljprojektering av en ny gång och cykelbro över Hålldammsbäcken.
Ny friidrottsanläggning vid Jennylund i Ale
Projektet avser ny friidrottsanläggning som förläggs på en befintlig fotbollsplan med löparbanor. Entreprenaden kommer att uppdelas i 2 delar.
Anläggande av en gång- och cykelbro i Nol
Avser anläggande av gång och cykelbro.
Nybyggnad av ridhus i Nol
Avser nybyggnad av ridhus med klubbhusdel.
Nybyggnad av centrumbebyggelse
Avser utveckling av Nödinge centrum.
Ny gc-väg längs väg 1968 genom Starrkärr
Ca 900 m lång, 2,5 m bred. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde A Göteborg/Sjuhärad.
Anläggande av campingplats i Nol
Detaljplanearbetet pågår.
Ombyggnad av reningsverk i Nol
Projektet avser ombyggnad av reningsverkets luftning, biosteg och skruvpumpar.
Nytt exploateringsområde i Ale
Avser nybyggnad av gator och va för att möjliggöra för verksamheter och inriktning för området är tillverkningsindustri och liknande.
Utvändigt underhåll av kontor i Nol
Avser rivning av fasad för att ta fram ursprungliga tegelfasaden. Byggnaden är K-märkt.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nol
Avser ombyggnad av del av industribyggnad till lägenhet på 50 kvm.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: