Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade byggprojekt i Sala

Nybyggnad av sjukhus i Sala
Nybyggnation sker efter rivning av husen 300 01,02.
Ombyggnad/rivning av sjukhus i Sala
Hus 300 01,02,03,04,05,08 samt 0304 01 tomställs och kan således vara föremål för försäljning eller rivning. Total yta som avyttras och rivs= 28 963 kvm BTA.
Om- och tillbyggnad av låg- & mellanstadieskola i Sala
Om- och tillbyggnad av Vallaskolan. Byggherren, projektörer och entreprenörer genom förtroendefullt samarbete löser en komplex bygguppgift. Byggnaden ska inrymma 200-250 elever.
Stamrenovering av flerbostadshus i Sala
Upphandlingen syftar till att byggherren tillsammans med utvalda partners ska skapa en strukturerad samarbetsform där byggherren, projektörer och entreprenörer genom förtroendefullt samarbete löser en komplex bygguppgift. Salabostäder kommer under kommande 20 år ha ett behov av stamrenovering av ca 2000 lgh.
Stamrenovering av flerbostadshus i Sala, del 2
Upphandlingen syftar till att byggherren tillsammans med utvalda partners ska skapa en strukturerad samarbetsform där byggherren, projektörer och entreprenörer genom förtroendefullt samarbete löser en komplex bygguppgift. Salabostäder kommer under kommande 20 år ha ett behov av stamrenovering av ca 2000 lgh.
Stamrenovering av flerbostadshus i Sala
Arbetet kommer att pågå under 4 år. Ca 300-500 lägenheter.
Ombyggnad till mötesfri landsväg mellan Sala-Heby
12 km, vägbredd 13 m. Byggs om till 2+1 väg.
Nybyggnad av idrottshall på Lärkans sportfält i Sala
20x40 meter stor spelyta, omklädningsrum, café.
Ombyggnad av skola i Sala
Projekt ut strategisk plan 2014-2016. Inga beslut finns. Vi har uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sala
Bygglov för nybyggnad av 3 st. flerbostadshus.
Nybyggnad av godsmottagning och sopstation i Sala
Planen är att sammankoppla befintliga byggnader (0313 01 och 02) med nybyggnaden, även under mark med kulvert.
Ny gc-tunnel vid resecentrum i Sala
Planerat projekt i tidigt skede. Man ska ersätta plankorsningen med gc-tunnel vid resecentrum. Finansiering mellan Sala kommun och Trafikverket är ej fastställd. Oklart vem som blir byggherre. Uppskattad byggstart och kostnad.
Rivning av sjukhus i Sala
Rivning av hus 300 06,07 och 10 samt 0304 01. Total yta som avyttras och rivs= 28 963 kvm BTA.
Exploatering och nybyggnad av villor i Ängshagen, Sala
Husen kommer att ha sadeltak med tegel. Ca 10 st huskroppar.
Nybyggnad av industriområde i Sala
Gata och VA är utbyggt. 61000 kvm mark.
Förlängning av plattform i Ransta
Förlängning med ca 55 meter samt upprustning och handikappanpassning.
Ny gång- och cykelväg i Sala
Visionen för sjukhuset är ett tydligt grönt stråk med gång- och cykelvägar separerade från fordonstrafik.
Ombyggnad av prästgård i Sala
Ombyggnad av prästbostad till församlingslokal.
Ombyggnad av torg i Sala
Man väntar på politiska beslut. Ombyggnad ska ske för mer tillgänglighet för funktionshindrade. Uppskattad start och kostnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sala
Bygglov ändrad användning från skola till boende.
Nybyggnad av maskinhall i Sala
Förhandsbesked för nybyggnad av maskinhall efter avstyckning.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: