Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade byggprojekt i Ånge

Nybyggnad av vindkraftverk vid Björnberget i Ånge kommun
Området kan rymma upp till 150 verk.
Uppgradering av växelvärmestyrning i Ånge
Uppgradering av växelvärmestyrning till ÖVV.
Växelbyten i Moradal
Bangårdsupprustning.
Sanering av förorenat område i Ånge
Avser sanering av ca 1,2 ha mark.
Byte av värmesystem kommunhuset Ånge
Byte av värmesystem kommunhuset.
Topplinebyte i Stadsforsen - Torpshammar
Rivning av gammal topplina och ersätta den med ny topplina på hela sträckan. 38 km.
Renovering av bro över Ljungan vid Alby
Förstärkning och ommålning. Bdl 215 km 469+116.
Anläggande av gc-väg Ljungaverk
Upphandlas tillsammans med Ljustaviken - Ö Birsta gc-väg.
Ombyggnad av biodamm i Östby
Planerat projekt. Ur investeringsbudget 2014-2018. Komplettering för fällningskemikalier.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: