Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade byggprojekt i Vindeln

Nybyggnad av gc-väg mellan Tegsnäset-Granö
4,5 km lång sträcka. Gång- och cykelvägen ska ansluta till den befintliga gc-vägen i Granö. Även trumbyte i Stomdalsbäcken ingår.
Skydd av grundvattentäkt, Hissjö-Haddingen
Täta diken, förlängning av räcke, dikesstopp, breddning mm
Nybyggnad av flerbostadshus i Vindeln
Nybyggnad av flerbostadshus med 8 lägenheter, Sockenmagasinet 4.
Riskreducerande åtgärder längs väg 363 i Hällnäs
Ombyggnad del av sträckan vid Stussbäcken. Vägen förskjuts ca 40 meter västerut samt att en ny bro anläggs.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: