Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade byggprojekt i Lycksele

Nybyggnad av flerbostadshus, kontor och butik i Lycksele
2 våningar med galleria/kontor ca 4000 kvm 8 våningar lägenheter ca 2000 kvm.
Nybyggnad av vindkraftverk i Hornmyr
Ca 9 st vindkraftverk.
Nybyggnad av garage i Lycksele
Nybyggnad av garagebyggnad på kv Köpmannen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lycksele
Osäkert projekt som ligger helt stilla. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ny station i Tuggen
Ny 400 kV-station, anslutning på UL7 S1-2. Idag är Tuggen ansluten som en påstickspunkt på ledningen mellan Vargfors och Hjälta. Till följd av ny vindkraftutbyggnad i området måste en ny 400kV station byggas och anslutas enligt nuvarande standard för att kunna ta emot en högre effektinmatning i Tuggen.
Nybyggnad av vindkraftspark i Lycksele
Nybyggnad av 5 vindkraftverk.
Ombyggnad av skola i Lycksele
Om- och tillbyggnad av Forsdalaskolan.
Rivning & nybyggnad av helikopterhangar & kontorsbyggnad i Lycksele
Rivning & nybyggnad av helikopterhangar samt tillhörande kontorsbyggnad.
Nybyggnad av multifunktionsbana med snökanonanläggning i Lycksele
Upphandlingen avser upprättande av ett avtal för bygga en multifunktionsbana på Tannberget i Lycksele kommun. Eftersom att projektet är av omfattande karaktär för Lycksele kommun, kommer projektet att verkställas genom ett s.k. partneringavtal. Partneringen innebär att den vinnande anbudsgivaren (Entreprenören) kommer inneha totalansvar för realiserandet av multifunktionsbanan dvs. agerar som en totalentreprenör med ansvar för att banan byggs enligt efterfrågad funktion. Skillnaden mot andra liknande projekt kommer dock i detta fall vara att Upphandlande myndighet (Beställaren), samarbetar med vinnande part för uppnå de mål som gäller för projektet. Omfattningen av åtagandet i sin helhet, framgår av anslutande bilagor.
Nybyggnad av turistanläggning på en bro över Vindelälven
I November 2015 påbörjades detaljplanearbetet för att bygga en helt unik turistanläggning på en 200 meter lång bro över nationalälv Vindelälven i Lycksele Kommun. Det ska byggas 21 stycken fantastiska stugor på bron samt en restaurang och konferensanläggning på landsidan för 100-150 personer.
Ombyggnad av centralköket på skola i Lycksele
Ombyggnation av centralkök på Tannbergsskolan.
Anläggning av arenaområde i Lycksele
Grus och gräsytor. Ny loge.
Ny rastplats vid E12 i Bocksliden
Ev även en ny rörbro (skoterport) under väg E12.
Ny avloppsanläggning i Betsele, Lycksele kommun
Avser ny avloppsanläggning i Betsele samt option på ny avloppsanläggning i Husbondliden (2018).
Utvändigt underhåll på kyrka i Lycksele
Linoljestrykning på kyrka i Lycksele.
Utvändigt underhåll på kyrka i Örträsk
Tjärning av yttertak på Örträsk kyrka.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: