Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla planerade byggprojekt i Arvika

Nybyggnad av högstadieskola i Arvika
Planer finns för nybyggnad av högstadium. Skolan planeras för ca 850 elever.
Ombyggnad av E18 mellan Valnäs-Riksgränsen
Ca 84 km lång sträcka. Stigningsfält, breddning av vägen, mitträffling, sidoräcken vid mindre hinder samt förbättring av korsningar. Ca 37 km viltstängsel.
Ombyggnad av skola till lägenheter i Arvika
Planer finns för ombyggnad av Centralskolan till lägenheter.
Ombyggnad av väg 61 mellan Graninge-Speke
Ombyggnad till 2+1 väg, ca 6 km lång sträcka.
Renovering av simhall i Arvika
Bassängerna ska rivas och byggas om, golvet behöver bytas ut, duschar, bastu och omklädningsrum är i behov av restaurering.
Nybyggnad av sågverk i Arvika
Avser nybyggnad av ett industriområde på 26000 kvm.
Renovering av gymnasium i Arvika
Avser ombyggnad av gymnasieskola för att anpassa efter verksamheten.
Uppförande av villor i Jonsbol, Arvika
Projektet omfattar uppförande av villor i blandad bebyggelse, styckebyggda och grupphus. Ca 23-24 stycken friliggande hus och ca 8-10 kedjehus i 2 våningar.
Nybyggnad av trygghetsboende i Årjäng
Planer finns på nybyggnad av ett 30-tal lägenheter i ett trygghetsboende.
Renovering av flerbostadshus i Arvika
Renovering av Kök och badrum
Nybyggnad av detaljhandel och verksamheter i Arvika
Planer finns för uppförande av upplag, detaljhandel och verksamheter i Arvika. Planområdet omfattar ca 2 ha.
Tillbyggnad av demensboende Nybacken i Arvika
Omfattar en utbyggnad med en vinge på demensboende med 8 platser.
Eventuell sanering av pappers- & massaindustri i Jössefors
Igångsättning ligger långt fram i tiden. Ingenting är påbörjat med ev provtagningar.
Uppförande av ny 145 kV ledning VL26 S1 Borgvik-Glava
Avser uppförande av ny 145 kV luftledning VL26 S1 på en sträcka av 5,4 km med start vid nytt fack vid ställverket i Borgvik och ansluts mot befintlig ledning vid stolpplats 59. Rivning av befintlig ledning mellan stolpe 1 och 58, cirka 11 km ledning, ingår också i projektet.
Renovering av flerbostadshus i Arvika
Avser renovering av kök och badrum.
Busshållplats för kollektivtrafik i Arvika
Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Takbyte på flerbostadshus i Arvika
Avser takbyte på flerbostadshus i Arvika.
Bredbandsutbyggnad i Stavnäs, Södra delarna av Arvika
Entreprenaden omfattar bl.a. följande arbeten: Planering, projektering, schakt, återfyllnings och återställningsarbeten, läggning av rör/släng, sättning av skåp och brunnar, sammankoppling med kanalisation, dragning av fiber, inkoppling av fiber m.m. Se etapp 1: 1011215
Anläggande av fjärrvärme i Arvika
Omfattning oklar, byggstart är uppskattad.
Ombyggnad av mottagningskök vid förskola i Arvika
Inga beslut fattade, endast förslag. Byggstart kan ej anges.
Ev sanering av mark vid fd bruksområde i Arvika
Leverantören ska framställa delar av huvudstudie i enlighet med Naturvårdsverkets rekommendationer fram till delmomentet åtgärdsutredning.
Nybyggnad av parkeringshus i Arvika
Parkeringshuset skall byggas i berget och inrymma 46 p-platser, 2 våningar med gräsbelagd takterass ovanpå. Förslag finns på att det blir varmgarage i plan 1 och kallgarage i plan 2. Sprängning av 3000-4000 kbm.
Underhåll av idrottsanläggning i Arvika
Avser upprustning av idrottsanläggning. Renovering av läktare, dränering.
Sanering VA i Arvika
Avser sanering av VA-ledning vid Kvarngatan.
Hydraulisk turbingenerator vid damm i Arvika
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2017.
Målning av tak på flerbostadshus i Arvika
Målning av falsat plåttak. Uppskattad byggstart. Kostnad okänd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: