Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade byggprojekt i Arvika

Nybyggnad av högstadieskola i Arvika
Planer finns för nybyggnad av högstadium. Skolan planeras för ca 850 elever. Några beslut om projektet har ej tagits.
Ombyggnad av skola till lägenheter i Arvika
Planer finns för ombyggnad av Centralskolan till lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Arvika
Upptaget i investeringsplan med 10 mkr under 2017 och 62 mkr under 2018. Ev ett 40-tal lägenheter.
Renovering av gymnasium i Arvika
Upptaget i fastighetsplanen med planerad byggstart tidigast hösten 2017.
Renovering av simhall i Arvika
Bassängerna ska rivas och byggas om, golvet behöver bytas ut, duschar, bastu och omklädningsrum är i behov av restaurering.
Nybyggnad av sågverk i Arvika
Avser nybyggnad av ett industriområde på 26000 kvm.
Uppförande av villor i Jonsbol, Arvika
Projektet omfattar uppförande av villor i blandad bebyggelse, styckebyggda och grupphus. Ca 23-24 stycken friliggande hus och ca 8-10 kedjehus i 2 våningar.
Nybyggnad av industrihus i Arvika
Avser nybyggnation av industribyggnad för handel.
Ombyggnad av samlingslokaler i Arvika
Avser renovering/ombyggnad av en samlingslokal i Kulturcentrum i Arvika.
Nybyggnad av förskola i Arvika
Avser nybyggnad av en förskola i Arvika på ca 1200-1300 kvm. Det kommer finnas 6 avdelningar och det ska få plats mellan 15-20 barn på varje avdelning.
Nybyggnad av bostäder i Årjäng
Planer finns på nybyggnad av ett 30-tal lägenheter.
Renovering av flerbostadshus i Arvika
Renovering av Kök och badrum
Nybyggnad av högstadieskola i Arvika
Avser nybyggnad av högstadieskola i Arvika.
Ev. investering i pelletspanna i Arvika
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2014-2017.
Tillbyggnad av demensboende Nybacken i Arvika
Omfattar en utbyggnad med en vinge på demensboende med 8 platser.
Eventuell sanering av pappers- & massaindustri i Jössefors
Igångsättning ligger långt fram i tiden.
Renovering av flerbostadshus i Arvika
Avser renovering av kök och badrum.
Busshållplats för kollektivtrafik i Arvika
Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Takbyte på flerbostadshus i Arvika
Avser takbyte på flerbostadshus i Arvika.
Bredbandsutbyggnad i Stavnäs, Södra delarna av Arvika
Entreprenaden omfattar bl.a. följande arbeten: Planering, projektering, schakt, återfyllnings och återställningsarbeten, läggning av rör/släng, sättning av skåp och brunnar, sammankoppling med kanalisation, dragning av fiber, inkoppling av fiber m.m.
Bredbandsutbyggnad i Älgå, Arvika
Entreprenaden omfattar bl.a. följande arbeten: Planering, projektering, schakt, återfyllnings och återställningsarbeten, läggning av rör/släng, sättning av skåp och brunnar, sammankoppling med kanalisation, dragning av fiber, inkoppling av fiber m.m.
Bredbandsutbyggnad i Stavnäs, Södra delarna av Arvika
Entreprenaden omfattar bl.a. följande arbeten: Planering, projektering, schakt, återfyllnings och återställningsarbeten, läggning av rör/släng, sättning av skåp och brunnar, sammankoppling med kanalisation, dragning av fiber, inkoppling av fiber m.m. Se etapp 1: 1011215
Anläggande av fjärrvärme i Arvika
Utföres ev. under 2018. Projektets omfattning okänd.
Ombyggnad av mottagningskök vid förskola i Arvika
Inga beslut fattade, endast förslag. Byggstart kan ej anges.
Sanering VA i Arvika
Avser sanering av VA-ledning vid Kvarngatan.
Ev. nybyggnad av bränsleterminal i Arvika
Förstudie pågår, inga beslut fattade. Byggplats ej fastställd. Byggstart ev. under 2018.
Ev sanering av mark vid fd bruksområde i Arvika
Leverantören ska framställa delar av huvudstudie i enlighet med Naturvårdsverkets rekommendationer fram till delmomentet åtgärdsutredning.
Sanering av VA-ledningar i Boställsåsen, Arvika
Avser sanering av VA-ledning i Boställsåsen.
Ev. ombyggnad av bränslesystem vid fjärrvärmeverk i Arvika
Inga beslut fattade. Upptaget i investeringsbudget/-plan 2014-2017.
Sanering av VA i Murargatan, Arvika
Avser sanering av VA-ledning vid Murgatan i Arvika.
Hydraulisk turbingenerator vid damm i Arvika
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2017.
Målning av tak på flerbostadshus i Arvika
Målning av falsat plåttak. Uppskattad byggstart. Kostnad okänd.
Om- och tillbyggnad av skolkök i Arvika
Inga beslut fattade, endast förslag. Byggstart kan ej anges.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: