Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade byggprojekt i Arvika

Nybyggnad av högstadieskola i Arvika
Planer finns för nybyggnad av högstadium. Skolan planeras för ca 850 elever. Några beslut om projektet har ej tagits.
Ombyggnad av skola till lägenheter i Arvika
Planer finns för ombyggnad av Centralskolan till lägenheter.
Nybyggnad av sågverk i Arvika
Avser nybyggnad av ett industriområde på 26000 kvm.
Renovering av simhall i Arvika
Bassängerna ska rivas och byggas om, golvet behöver bytas ut, duschar, bastu och omklädningsrum är i behov av restaurering.
Renovering av flerbostadshus i Arvika
Renovering av Kök och badrum
Nybyggnad av högstadieskola i Arvika
Avser nybyggnad av högstadieskola i Arvika.
Ev. investering i pelletspanna i Arvika
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2014-2017.
Eventuell sanering av pappers- & massaindustri i Jössefors
Igångsättning ligger långt fram i tiden.
Renovering av flerbostadshus i Arvika
Avser renovering av kök och badrum.
Busshållplats för kollektivtrafik i Arvika
Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Anläggande av fjärrvärme i Arvika
Utföres ev. under 2018. Projektets omfattning okänd.
Ombyggnad av mottagningskök vid förskola i Arvika
Inga beslut fattade, endast förslag. Byggstart kan ej anges.
Ev. nybyggnad av bränsleterminal i Arvika
Förstudie pågår, inga beslut fattade. Byggplats ej fastställd. Byggstart ev. under 2018.
Nybyggnad av parkeringshus i Arvika
Parkeringshuset skall byggas i berget och inrymma 46 p-platser, 2 våningar med gräsbelagd takterass ovanpå. Förslag finns på att det blir varmgarage i plan 1 och kallgarage i plan 2. Sprängning av 3000-4000 kbm.
Ev sanering av mark vid fd bruksområde i Arvika
Leverantören ska framställa delar av huvudstudie i enlighet med Naturvårdsverkets rekommendationer fram till delmomentet åtgärdsutredning.
Sanering VA i Arvika
Avser sanering av VA-ledning vid Kvarngatan.
Ev. ombyggnad av bränslesystem vid fjärrvärmeverk i Arvika
Inga beslut fattade. Upptaget i investeringsbudget/-plan 2014-2017.
Hydraulisk turbingenerator vid damm i Arvika
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2017.
Målning av tak på flerbostadshus i Arvika
Målning av falsat plåttak. Uppskattad byggstart. Kostnad okänd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: