Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade byggprojekt i Tierp

Nybyggnad av flerbostadshus i Örbyhus, Etapp 1
Totalt ska ca 60 bostäder blandat med hyresrätter, bostadsrätter och vårdboende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örbyhus, Etapp 2
Totalt ska ca 60 bostäder blandat med hyresrätter, bostadsrätter och vårdboende.
Nybyggnad av vårdboende i Örbyhus, Etapp 3
Totalt ska ca 60 bostäder blandat med hyresrätter, bostadsrätter och vårdboende.
Nybyggnad av skola i Örbyhus
Nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av förskola i Tierp
Nybyggnad av förskola med 3st avdelningar.
Ombyggnad till kulturcentrum mm i Tierp
Projektet avser bland annat en gemensam entré och foajé samt en öppen aktivitetsyta med kafé och utställningshall. Projektet är delat in i 2 faser. Fas 1 Entreprenören ska tillsammans med beställaren svara för projektering och framtagande av program- och systemhandlingar innefattande ritningar och beskrivningar. Fas 2 Projektering av bygghandlingar. Byggproduktion.
Nybyggnad av sjöbod och lägenhet i Tierp
Planer för nybyggnation av sjöbodar och eventuellt lägenheter. Inget är bestämt i nuläget.
Nybyggnad av vindkraftverk i Larsbo, Tierp
Upp till 6 vindkraftverk planeras med en totalhöjd av max 200 meter. Byggstart planeras för 2018.
Nybyggnad av väg och gc bro i Tierp
Infrastruktur för Siggbo Väg, samt GC-broar 7+3m. Projektet kan komma att delas.
Iordningställande av återvinningcentral i Tierp
Avser renovering och ombyggnad av återvinningscentral.
Upprustning av återvinningscentral i Skärplinge
Avser renovering och ombyggnad av återvinningscentral.
Totalrenovering på flerbostadshus i Örbyhus
Stambyte, invändig renovering samt utvändig renovering med fasad, fönster och balkonger för 30 lägenheter.
Utveckling av stationsområdet i Tierp
Utveckling av stationsområdet i Tierp.
Nybyggnad av väg/gata i Tierp
Ur investeringsbudget 2017-2019. Hälsans stig i Siggbo.
Konvertering av värmesystem på Lövsta bruk i Tierp
Projektet är nedlagt på obestämd tid. Uppskattad kostnad och start.
Trafiksäkerhetsåtgärder i Tierp
Trafiksäkerhet till Wallskoga/ Strömsbergsvägen.
Ny styrutrustning i Hållnäs kyrka
Avser ny styrning i kyrka.
Renovering av stigluckor i Kyrka i Tierp
Renovering av stigluckor/entré.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: