Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade byggprojekt i Östhammar

Ny djupförvaringsanläggning i Forsmark
Slutförvar av kortlivat radioaktivt avfall. Kostnad okänd.
Nya bostäder i Alunda
Detaljplanearbete för att möjliggöra bostäder i form av flerbostadshus, enbostadshus och radhus mm.
Nybyggnad av bussdepå i Östhammar
Planerat projekt som ligger still. Placering oklar. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av trygghetsboende i Östhammar
36 lgh med trädgårdstomt och 30 lgh vid skogen.
Nybyggnad av hotell och spa i Östhammar
Ca 60 rum, fyra våningar.
Muddring av hamn i Hargshamn
Ca 300 000 kubikmeter, från nuvarande 8,5 m djup till 11 m djup. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av kaj i Hargshamn
Ca 200 meter kaj.
Nybyggnad av bostäder och förskola i Östhammar
Planer för 90-100 radhus eller 70-75 villor samt en förskola.
Nybyggnad av mellan- och högstadieskola i Östhammar
Ny skolbyggnad, upprustning av skolgården och övriga utemiljöer. Rivning av den gamla skolbyggnaden när den nya är klar. Avser 4-9 klass.
Nybyggnad av flerbostadshus/hyresrätter i Östhammar
Mellan 30 och 40 lägenheter planeras där och byggstart kan ske tidigast 2018.
Nybyggnad av radhus i Östhammar
10-11 radhus byggs löpande efter efterfrågan.
Om- och tillbyggnad av äldreboende i Öregrund
Ca 30 lgh, omklädningsrum för personalen, nya p-platser, omb för ett större och mer handikappanpassat kök.
Exploatering för bostadsområde i Ed
Styckebebyggelse. 75-100 tomter.
Nybyggnad av kontor i Östhammar
Ansökan om bygglov för nybyggnad av hamnkontor med personalutrymmen.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östhammar
Avser ändrad användning från industrilokal till bostäder, samt ombyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: