Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade byggprojekt i Östhammar

Ny djupförvaringsanläggning i Forsmark
Slutförvar av kortlivat radioaktivt avfall. Kostnad okänd.
Nybyggnad av bussdepå i Östhammar
Planerat projekt som ligger still. Placering oklar. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av trygghetsboende i Östhammar
36 lgh med trädgårdstomt och 30 lgh vid skogen.
Nybyggnad av hotell och spa i Östhammar
Ca 60 rum, fyra våningar.
Nybyggnad av kaj i Hargshamn
Ca 200 meter kaj.
Muddring av hamn i Hargshamn
Ca 300 000 kubikmeter, från nuvarande 8,5 m djup till 11 m djup. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av mellan- och högstadieskola i Östhammar
Ny skolbyggnad, upprustning av skolgården och övriga utemiljöer. Rivning av den gamla skolbyggnaden när den nya är klar. Avser 4-9 klass.
Nybyggnad av flerbostadshus/hyresrätter i Östhammar
Mellan 30 och 40 lägenheter planeras där och byggstart kan ske tidigast 2018.
Nybyggnad av radhus i Östhammar
10-11 radhus byggs löpande efter efterfrågan.
Exploatering för bostadsområde i Ed
Styckebebyggelse. 75-100 tomter.
Nybyggnad av kontor i Östhammar
Ansökan om bygglov för nybyggnad av hamnkontor med personalutrymmen.
Trafiksäkerhetsåtgärder i Österbybruk
Trafiksäkerhetsåtgärder på Gimogatan
Ombyggnad av flerbostadshus i Östhammar
Avser ändrad användning från industrilokal till bostäder, samt ombyggnad.
Nybyggnad av spannmålstork mm i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av spannmålstork mm
Fasadarbete på Östhammar kyrka
Avfärgning och omputsning av fasaden.
Utvändigt underhåll på Skäfthammars klockstapel
rengöring, målning och tjärstrykning.
Tjärstrykning på del av tak på Valö kyrka
Tjärning av takets södra del.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: