Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade byggprojekt i Katrineholm

Rivning, om- och nybyggnad av sjukhus i Katrineholm
ca 20 stycken ombyggnationer och 2 stycken nybyggnationer på 6-7 år. Ncc har kontrakt med landstinget till 2023.
Ombyggnad till mötesfri väg mellan Bie-Alberga(Stora Sundby)
Projektet avser ombyggnad av befintlig väg till 25 km mötesfri landsväg.
Nybyggnad av grundskola i Katrineholm
Nära förskolan Gullregnet. Ska stå klar 2020.
Ombyggnad till 2+1 väg mellan Katrineholm-Bie
Projektet avser ombyggnad befintlig väg till 10 km mötesfri landsväg.
Nybyggnad av flerbostadshus i Laggarhult
Lofthus, radhus och parhus.
Integrerat brounderhåll i Södermanlands län
Tidsstyrt och tillståndstyrt underhåll.
Nybyggnad av flerbostadshus i Katrineholm
60-65 lägenheter. Malmgatan.
Nybyggnad av bostäder i Katrineholm
Radhus och flerbostadshus
Nybyggnad av seniorvillor i Katrineholm
Söker tomt i Katrineholm samt kringliggande kommuner.
Stamrenovering i flerbostadshus i Katrineholm
Vingåkersvägen 23-27 samt Bjurtorpsgatan 2-6.
Nytt kemilaboratorium på sjukhus i Katrineholm
Tillbyggnad av K6 med glasgång mellan K2 och K8. Invändig rivning.
Tillbyggnad av förskola i Katrineholm
2 nya förskoleavdelningar planeras.
Nybyggnad av exploateringsområde i Katrineholm
Ur investeringsbudget 2014-2016.
Exploateringsområde för enbostadshus i Katrineholm, et 3b
Ur investeringsbudget 2015-2017. Exploatering för ca 25 villatomter.
Kanalisation för stadsnätsförbindelse, Katrineholms landsbygd
Oklart om detta blir aktuellt. Avbruten upphandling! Avser utförandeentreprenörer. Schakt, förläggning av kanalisation samt inmätning av stamnätsförbindelse för fiber på Katrineholms landsbygd. Uppskattad start och kostnad.
Om- och tillbyggnad av skola i Katrineholm
Tillbyggnad ca 65-70 kvm.
Tillbyggnad av tekniskt rum vid butik i Katrineholm
Ansökan om bygglov gällande tillbyggnad av butik.
Ombyggnad av infart till Djulöområdet i Katrineholm etapp 2
Etapp 1 omfattar belysnings- och beläggningsarbeten, etapp 2 ombyggnad av infart från Djulökvarnvägen.
Ombyggnad av infart till Djulöområdet i Katrineholm etapp 1
Etapp 1 omfattar belysnings- och beläggningsarbeten, etapp 2 ombyggnad av infart från väg Djulökvarnvägen.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: