Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade byggprojekt i Katrineholm

Rivning, om- och nybyggnad av sjukhus i Katrineholm
ca 20 stycken ombyggnationer och 2 stycken nybyggnationer på 6-7 år. Ncc har kontrakt med landstinget till 2023.
Nybyggnad av äldreboende i Katrineholm
Tillagningskök för 600 måltider per dag.
Nytt förbigångsspår i Katrineholm
Utbyggnad av förbigångsspår öster om Katrineholm C, totalt ca 1600 meter.
Ombyggnad till mötesfri väg mellan Bie-Alberga(Stora Sundby)
Projektet avser ombyggnad av befintlig väg till 25 km mötesfri landsväg. Anpassning av busshållplatser, viltstängsel samt bullerskyddsåtgärder. Ny förbifart vid samhället Äs, 2 st nya broar.
Ombyggnad till 2+1 väg mellan Katrineholm-Bie
Projektet avser ombyggnad befintlig väg till 10 km mötesfri landsväg. Separat enklare gc-väg med en planskild passage under väg 56 vid Strängstorp. Viltstängsel längs hela sträckan samt bullerskyddsåtgärder.
Nybyggnad av grundskola i Katrineholm
Nära förskolan Gullregnet. Ska stå klar 2020.
Rälsbyte på järnväg mellan Katrineholm-Simonstorp
13,4 km rälsbyte mellan Katrineholm-Simonstorp samt 11,4 km ballastrening mellan Strångsjö-Simonstorp (inklusive Åby).
Nybyggnad av flerbostadshus i Katrineholm
60-65 lägenheter. Malmgatan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Laggarhult
Lofthus, radhus och parhus.
Integrerat brounderhåll i Södermanlands län
Tidsstyrt och tillståndstyrt underhåll.
Stamrenovering i flerbostadshus i Katrineholm
Vingåkersvägen 23-27 samt Bjurtorpsgatan 2-6.
Ombyggnad av gata i Katrineholm
Avser sträckorna Vasavägen-Fredsgatan och Vasavägen-Djulögatan
Tillbyggnad av förskola i Katrineholm
2 nya förskoleavdelningar planeras.
Tillbyggnad av biograf i Katrineholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av biosalong.
Kanalisation för stadsnätsförbindelse, Katrineholms landsbygd
Oklart om detta blir aktuellt. Avbruten upphandling! Avser utförandeentreprenörer. Schakt, förläggning av kanalisation samt inmätning av stamnätsförbindelse för fiber på Katrineholms landsbygd. Uppskattad start och kostnad.
Om- och tillbyggnad av skola i Katrineholm
Tillbyggnad ca 65-70 kvm.
Ombyggnad av infart till Djulöområdet i Katrineholm etapp 2
Etapp 1 omfattar belysnings- och beläggningsarbeten, etapp 2 ombyggnad av infart från Djulökvarnvägen.
Ombyggnad av infart till Djulöområdet i Katrineholm etapp 1
Etapp 1 omfattar belysnings- och beläggningsarbeten, etapp 2 ombyggnad av infart från väg Djulökvarnvägen.
Inre renovering i Nävertorps kyrka, Katrineholm
Lagning av sprickbildning, rengöring och avfärgning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: