Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade byggprojekt i Tomelilla

Nybyggnad av handelsområde i Tomelilla
Avser nybyggnad av handelsområde och centrum på Scan-området i Tomelilla. Tanken är att i första skede anlägga parkeringsplatser och i senare skede uppföra bygghandel, detaljhandel, lekland och annan typ av centrumbebyggelse.
Nybyggnad av biogasanläggning vid Svamparondellen i Tomelilla
Läge: Vid Svamparondellen, västra industriområdet vid Tomelilla tätort.
Ombyggnad av torg i Tomelilla
Avser omgestaltning av torg. Se del 1 objekts numret : 1403353
Ev sanering av markområde i Tomelilla kommun
På fastigheten Tryde 53:1 har det tidigare varit en fruktodling. Marken är idag detaljplanelagd för bostäder. Inför en eventuell exploatering av marken vill kommunen som markägare få vetskap om det finns eventuella rester efter bekämpningsmedel från fruktodlingens verksamhet.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Tomelilla etapp 3-5
Projektet byte av fasad samt tilläggsisolering, nya fönster, nya entrépartier, nya inglasade balkonger, ny ventilation samt eventuell PCB sanering.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: