Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade byggprojekt i Tomelilla

Ombyggnad av torg i Tomelilla
Avser omgestaltning av torg. Se del 1 objekts numret : 1403353
Nybyggnad av seniorboende i Brösarp Tomelilla
Avser ombyggnad av den nedlagda skolan till seniorbostäder med 5 lägenheter.
Ev sanering av markområde i Tomelilla kommun
På fastigheten Tryde 53:1 har det tidigare varit en fruktodling. Marken är idag detaljplanelagd för bostäder. Inför en eventuell exploatering av marken vill kommunen som markägare få vetskap om det finns eventuella rester efter bekämpningsmedel från fruktodlingens verksamhet.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Tomelilla etapp 3-5
Projektet byte av fasad samt tilläggsisolering, nya fönster, nya entrépartier, nya inglasade balkonger, ny ventilation samt eventuell PCB sanering.
Ombyggnad av brandstationer i Skåne
Omfattar ombyggnad av brandstationer i Skåne som ska bli en ren brand/räddningstjänststation . Samt nya omklädningsrum för kvinnliga brandmän. 4 Kommunen är inkopplade: Tomelilla, Brösarp, simrishamn & borrby.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: