Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade byggprojekt i Simrishamn

Nybyggnad av bostäder i Simrishamn
Avser ca 50 bostäder. Bostadsform är ej fastställd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Simrishamn
Planer finns för nybyggnad av två flerbostadshus.
Nybyggnad av seniorboende i Kivik Simrishamn
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av seniorboende, ett 30-tal lägenheter marklägenheter och klubbhus för social samvaro.
Nybyggnad av bostäder i Brantevik Simrishamn
Planer finns för nybyggnad av bostäder ca 30-35 tomter. Avser Brantevik 36:2 36:4 36:99 och del av Simris 16:153 mfl.
Nybyggnad av bilhall i Simrishamn
Avser nybyggnad av en bilhall på ca 2-3000 kvm i Simrishamn.
Nybyggnad av bostäder i Simrishamn
Avser nybyggnad av 15 st marklägenheter i 3 huskroppar med fyra lägenheter i varje del.
Nybyggnad av kyl- och fryslager i Simrishamn
Projektet ligger på is. Yta: 1000-1200 m2. Uppskattad byggstart.
Anläggande av överföringsledning i Simrishamn
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2019.
Nybyggnad av konsthall/utställningshall i Simrishamn
Detaljplaneärende. Planer finns för ny konthall/utställningshall. Projektets omfattning är ej fastställd.
Anläggande av mötesspår Gärsnäs
Projektet avser nytt mötesspår och ny plattform. Förlängning av gångpassage och nya bommar.
Nybyggnad av gc-väg i Simrishamn
Igångsättning tidigast 2019. Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2019.
Nybyggnad av villor i Simrishamn
Detaljplanearbetet är ej påbörjat.
Nybyggnad av småhus i Vitemölla
Planer finns för nybyggnad av småhus i 1- 1 1/2 plan.
Ombyggnad till kulturcentrum vid Östra Nöbbelöv kyrka
Projektet avser invändig renovering/säkerställning av kyrkan.
Nybyggnad av gc-väg i Simrishamn
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2019.
Anläggande av vattenledning i Simrishamn
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.
Ny gång- och cykelväg längs väg 9 mellan Kivik-Ravlunda
Ny bro över Mölleån ingår. Del av Sydostleden.
Ombyggnad av torg i Simrishamn
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2019.
Ombyggnad av ställverk i Simrishamn
Avser byte av 50 kV primärapparater i 50/10 kV mottagningsstation i Simrishamn. Det ingår även att installera automatisk tömning i transformatorgroparna.
Ombyggnad av gata i Simrishamn
Avser gatuombyggnad Stortorget.
Tillbyggnad av avloppsreningsverk i Kivik
Planer finns för sedimenteringsbassäng samt ledningsarbeten.
Exploateringsarbete för seniorboende i Kivik
Detaljplan omarbetas. Problem med vatten och avlopp. Igångsättning tidigast 2020.
Nybyggnad av våtmark i Simrishamn
Anläggning av 3 st nya våtmarker i sammanhängande område.
Nybyggnad av bostäder i Simrishamn
Avser bostadsbebyggelse samt förbättring av trafikföring och parkeringsmöjligheter.
Ombyggnad av gata i Skillinge
Igångsättning tidigast 2019. Avser del av genomförandeprocessen gällande Hamnplan.
Ombyggnad av park i simrishamn
Avser fortsatt ombyggnad befintlig park till någon form av allaktivitspark.
Tillbyggnad av kontor i Simrishamn
Avser tillbyggnad kontorsbyggnad.
Nybyggnad av brygga i Simrishamn
Avser nybyggnad av 2 st bryggor.
Ombyggnad av korsning i Gröstorp Simrishamn
Avser ombyggnad av korsning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: