Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade byggprojekt i Simrishamn

Nybyggnad av bostäder i Simrishamn
Avser ca 50 bostäder. Bostadsform är ej fastställd.
Nybyggnad av seniorboende i Kivik Simrishamn
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av seniorboende, ett 30-tal lägenheter marklägenheter och klubbhus för social samvaro.
Nybyggnad av bostäder i Brantevik Simrishamn
Planer finns för nybyggnad av bostäder ca 30-35 tomter. Avser Brantevik 36:2 36:4 36:99 och del av Simris 16:153 mfl.
Nybyggnad av konsthall/utställningshall i Simrishamn, etapp 2
Detaljplaneärende. Planer finns för ny konthall/utställningshall. Projektets omfattning är ej fastställd.
Nybyggnad av kyl- och fryslager i Simrishamn
Projektet ligger på is. Yta: 1000-1200 m2. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av bostäder och handel i Borrby Simrishamn
Omfattar nybyggnad av 4-5 gruppbebyggda hus.
Anläggande av överföringsledning i Simrishamn
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2019.
Nybyggnad av varuhus i Simrishamn
Igångsättning avhängigt hyresgäst. byggstart uppskattad.
Nybyggnad av atelje i Simrishamn, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 2 huskroppar. Omfattning är ej fastställd.
Anläggande av mötesspår Gärsnäs
Projektet avser nytt mötesspår och ny plattform. Förlängning av gångpassage och nya bommar. Bygget ska vara klart under december 2018.
Nybyggnad av gc-väg i Simrishamn
Igångsättning tidigast 2018.
Nybyggnad av överföringsledning i Simrishamn
I projektet ingår även ny avloppsledning.
Nybyggnad av villor i Simrishamn
Detaljplanearbetet är ej påbörjat.
Ombyggnad till kulturcentrum vid Östra Nöbbelöv kyrka
Projektet avser renovering/säkerställning av kyrkan.
Anläggande av vattenledning i Simrishamn
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.
Nybyggnad av bostäder i Simrishamn
Avser nybyggnad av 4 gatuhus, 1,5 plan, 4 lägenheter.
Tillbyggnad av personal- och förrådsutrymme i Simrishamn
Upptaget i kommunens investeringsplan för åren 2016-2019.
Nybyggnad av radhus i Kvarnby
Omfattar 3 huskroppar i 1 plan, 95 m/lgh.
Ombyggnad av gata i Simrishamn
Avser gatuombyggnad Stortorget.
Nybyggnad av bostäder i Simrishamn
Avser bostadsbebyggelse samt förbättring av trafikföring och parkeringsmöjligheter.
Exploateringsarbete för seniorboende i Kivik
Detaljplan omarbetas. Problem med vatten och avlopp. Igångsättning tidigast 2020.
Ombyggnad av gata i Skillinge
Igångsättning tidigast 2019. Avser del av genomförandeprocessen gällande Hamnplan.
Ombyggnad av park i simrishamn
Avser fortsatt ombyggnad befintlig park till någon form av allaktivitspark.
Ombyggnad av torg i Simrishamn
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.
Ombyggnad av kontor i Simrishamn
Avser ändringar och utökning av kontor och personalutrymme.
Nybyggnad av brygga i Simrishamn
Avser nybyggnad av 2 st bryggor.
Nybyggnad av gc-väg i Simrishamn
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2019.
Flytbrygga Kiviks Hamn, Simrishamn
Avser uppförande av nya flytbryggor på 80 meter med Y-bommar sopm skall fästas med pålar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: