Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade byggprojekt i Simrishamn

Nybyggnad av bostäder i Simrishamn
Avser ca 50 bostäder. Bostadsform är ej fastställd.
Nybyggnad av seniorboende i Kivik Simrishamn
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av seniorboende, ett 30-tal lägenheter marklägenheter och klubbhus för social samvaro.
Nybyggnad av bostäder i Brantevik Simrishamn
Planer finns för nybyggnad av bostäder ca 30-35 tomter. Avser Brantevik 36:2 36:4 36:99 och del av Simris 16:153 mfl.
Nybyggnad av konsthall/utställningshall i Simrishamn, etapp 2
Detaljplaneärende. Planer finns för ny konthall/utställningshall. Projektets omfattning är ej fastställd.
Nybyggnad av kyl- och fryslager i Simrishamn
Projektet ligger på is. Yta: 1000-1200 m2. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av atelje i Simrishamn, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 2 huskroppar. Omfattning är ej fastställd.
Anläggande av överföringsledning i Simrishamn
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2019.
Nybyggnad av varuhus i Simrishamn
Igångsättning avhängigt hyresgäst. byggstart uppskattad.
Nybyggnad av bostäder och handel i Borrby Simrishamn
Omfattar nybyggnad av 4-5 gruppbebyggda hus.
Anläggande av mötesspår Gärsnäs
Projektet avser nytt mötesspår och ny plattform. Förlängning av gångpassage och nya bommar. Bygget ska vara klart under december 2018.
Nybyggnad av gc-väg i Simrishamn
Igångsättning tidigast 2018.
Nybyggnad av överföringsledning i Simrishamn
I projektet ingår även ny avloppsledning.
Nybyggnad av småhus i Vitemölla
Detaljplanearbete skall utföras. Igångsättning ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av småhus i 1- 1 1/2 plan.
Nybyggnad av villor i Simrishamn
Detaljplanearbetet är ej påbörjat.
Ombyggnad till kulturcentrum vid Östra Nöbbelöv kyrka
Projektet avser renovering/säkerställning av kyrkan.
Anläggande av vattenledning i Simrishamn
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.
Nybyggnad av parkeringsplatser m.m. vid strandbad i Simrishamn
Avser nybyggnad av 2 st parkeringsplatser, ny gata och ny gång- och cykelväg samt tillhörande belysning.
Nybyggnad av bostäder i Simrishamn
Avser nybyggnad av 4 gatuhus, 1,5 plan, 4 lägenheter.
Tillbyggnad av personal- och förrådsutrymme i Simrishamn
Upptaget i kommunens investeringsplan för åren 2016-2019.
Nybyggnad av radhus i Kvarnby
Omfattar 3 huskroppar i 1 plan, 95 m/lgh.
Ombyggnad av gata i Simrishamn
Avser gatuombyggnad Stortorget.
Nybyggnad av bostäder i Simrishamn
Avser bostadsbebyggelse samt förbättring av trafikföring och parkeringsmöjligheter.
Exploateringsarbete för seniorboende i Kivik
Detaljplan omarbetas. Problem med vatten och avlopp. Igångsättning tidigast 2020.
Ombyggnad av gata i Skillinge
Igångsättning tidigast 2019. Avser del av genomförandeprocessen gällande Hamnplan.
Ny beläggning på badstig i Simrishamn
Asfaltering av befintlig GC-väg och byte av belysning samt uppförande av bord, bänkar och lek- och gymredskap.
Ombyggnad av park i simrishamn
Avser fortsatt ombyggnad befintlig park till någon form av allaktivitspark.
Ombyggnad av park i Simrishamn
Avser ombyggnad befintlig park till någon form av allaktivitspark samt en spontanidrottsplats
Renovering av spillvattenledningar i Simrishamn
Renovering av befintlig TS (”Tryckspill”) av typ PVC Ø280. Renovering ska ske av befintlig/befintliga ledningar i område för Hamnabro Pst. till släppunkt i SNB med placering vid Lindhaga industriområde.
Ombyggnad av torg i Simrishamn
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.
Ombyggnad av kontor i Simrishamn
Avser ändringar och utökning av kontor och personalutrymme.
Nybyggnad av brygga i Simrishamn
Avser nybyggnad av 2 st bryggor.
Nybyggnad av gc-väg i Simrishamn
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2019.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: