Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade byggprojekt i Perstorp

Nybyggnad av bostäder i Perstorp
Avser nybyggnad av 60 lgh.
Renovering av höghus i Perstorp
Projektet avser bla åtgärdande av stommarna. Kommer att utföras under en 5 årsperiod.
Exploateringsarbeten för industriområde i Perstorp
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för nytt industriområde.
Nybyggnad av bostäder/kontor/handel i Perstorp
Avser nybyggnad av 1 huskropp med bostäder, ca 15-tal lägenheter, kontor och handel. Igångsättning avhängigt intressent.
Ombyggnad av centralskolan i Perstorp
Projektet avser ut- och invändig ombyggnad av Centralskolan, ca 1255 m², uppdelad i 3 stycken delar, aulan, musikskolan och Ozvald.
Exploateringsarbeten för bostadsområde i Perstorp
Detaljplaneärende. Igångsättning tidigast 2016. Avser gator, vägar och va för bostadsområde.
Energieffektivisering skola i Perstorp
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: