Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade byggprojekt i Östra Göinge

Ombyggnad av väg 19 delen Bjärlöv-Broby
Projektet avser ombyggnad till mötesfri landsväg på en sträcka av ca 16 km.
Ev. ny slambehandlingsanläggning inom Skåne/Blekinge
Sju kommuner (Östra Göinge, Osby, Bromölla, HÖrby, Olofström, Karlshamn och Ronneby) har visat intresse av att utveckla en gemensam hantering av avloppsslam från kommunernas reningsverk. Syftet med utredningen är att ta fram beslutsunderlag för eventuellt uppförande av en gemensam slambehandlingsanläggning med biogasproduktion.
Nybyggnad av kommunhus i Östra Göinge
Planer finns. Igånsättning och omfattning kan för dagen ej anges.
Om/tillbyggnad av avloppsreningsverk o personallokal,Knislinge
Avser om- och tillbyggnad av avloppsreningsverk samt nybyggnad av personallokal och teknikbyggnad. Byggstart tidigast början 2018.
Nybyggnad av vindkraftspark i Nöbbelöv
6 st vindkraftverk. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av kontor, Broby
Planer finns för nybyggnad av kontorslokaler.
Ombyggnad av kök i Broby
Igångsättning är ej fastställd. Avser ombyggnad av kök till tillagningskök.
Nybyggnad av vindkraftverk i Östra Göinge
Inga beslut är tagna. Igångsättning tidigast 2016. Avser 4 st verk som omfattar 2 megawatt/verk. Totalkostnad: ca 30 mkr/verk.
Om- och tillbyggnad vid servicehus i Östra Göinge
Rivning av 2 gamla avdelningar och uppförande av 11 stycken nya lägenheter. Övriga befintliga lägenheter rustas upp och totalt blir det 33 lägenheter. I projektet ingår även nybyggnad av kök till varje avdelning.
Ombyggnader för superbusskoncept i Knislinge Östra Göinge
Projektet ligger på is. Avser ombyggnad av av- och påfart Brobyvägen, anläggande av gång- och cykeltunnel under väg 19, rodell mm.
Ombyggnader för superbusskoncept i Hanaskog Östra Göinge
Projektet ligger på is. Utredningsarbete pågår tillsammans med Regionen. Avser breddning av Byavägen, nybyggnad av bussvägen på banvallen.
Nybyggnad av skollokaler i Östra Göinge
Projektet avser nybyggnad av 300 kvm skollokaler som planeras att byggas om till marklägenheter i framtiden.
Åtgärder av gator, g/c-vägar m.m. i Glimåkra
Gestaltning av friluftsområde. Projektering kommer att pågå under 2017, för en byggstart under 2018. Anbud kommer att infordras på entreprenader närmare byggstart.
Ombyggnad av förskola i Knislinge
Igångsättning ej fastställd.
Ombyggnad av kontor/lager till flerbostadshus i Knislinge
Avser ombyggnad av kontor/lager till flerbostadshus.
Ombyggnad av kök och matsal i Knislinge
Projektet avser om-och tillbyggnad till tillagningskök.
Ombyggnad av väg i Hanaskog Östra Göinge
Projektet ligger vilande. Igångsättning ej fastställd. Samfinansiering med Trafikverket. Avser upprustning av gata, bredare gång- och cykelväg för mer trafiksäkerhet.
Stambyten och badrumsrenovering i flerbostadshus i Knislinge
Avser stambyten och badrumsrenovering i 24 lägenheter. Eventuellt kan det bli en kombination av stambyte och relining.
Tillbyggnad av skola i Broby
Tillbyggnad av skola, bibliotek.
Rivning av bensinstation i Broby
Rivningslov rivning bensinstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: