Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade byggprojekt i Örkelljunga

Nybyggnad av vindkraftverk i Örkelljunga och Hässleholm
Planer finns på en vindbruksanläggning i Örkelljunga samt Hässleholms kommuner. Området ligger sydöst om Skånes Fagerhult Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av äldreboende i Örkelljunga
Planer finns på nybyggnad av ett äldreboende med ca 90 lägenheter varav ca 10 lägenheter är trygghetsboende samt eventuellt ett tillagningskök.
Markområde för industri handel, kontor och kontor i i Örkelljunga
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. 25000 m2 markområde finns till försäljning för industri, handel och kontorsverksamhet. Igångsättning avhängigt intressenter.
Nybyggnad av hotell, restaurang m.m. Örkelljunga
Planer finns för nybyggnad av hotell, restaurangverksamhet mm.
Markområde för handels- och industriområde i Örkelljunga
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Markområde finns till försäljning för nybyggnad av handel, industri, kontor och verksamhetslokaler. Igångsättning avhängigt intressenter. Omfattar ca 35000 m2 markområde.
Nybyggnad av bostäder i Örkelljunga, Etapp 2
Planer i tidigt skede som ej är beslutade. På tomten kan det komma att uppföras lägenheter i flerbostadshus samt eventuellt några radhuslägenheter i två plan. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Åkarp, etapp 2
Bostäderna har varierade ytor: allt från 90 m2/hus till 330 m2/hus. 8 av totalt 56 planerade hus är utförda.
Ombyggnad av fastighet i Örkelljunga
Beslut saknas. Planer finns för ombyggnad av äldreboende till annan verksamhet, tex bostäder, kontor mm.
Nybyggnad av bostäder i Örkelljunga
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Avser nybyggnad av 15-30 lägenheter. Bostadsform är ej fastställd -radhus, parhus alternativt flerbostadshus. Igångsättning avhängigt intressenter.
Exploateringarbeten för hotell, restaurang m.m. i örkelljunga
Eventuella planer finns för anläggande av va-ledningar för framtida bebyggelse för hotellverksamhet, restaurang och gym. .
Nybyggnad av radhus vid Hjälmsjön Örkelljunga
Nybyggnad av 8 radhus/marklägenheter. Hyresrätter. Yta: 805 m2 samt komplementbyggnader med en yta på 122 m2.
Anläggande av industriområde i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018.
Renovering av vattenverk i Örkelljunga
Projektet avser renovering av vattenverk. Byggstart tidigast våren 2018.
Nytt exploateringsområde för villor i Örkelljunga
Exploateringsarbeten för ca 30-40 villor.
Tillbyggnad av lager i Örkelljunga, etapp 1
Igångsättning är ej fastställd. Avser tillbyggnad av logistikcentral.
Nybyggnad av simhall i Örkelljunga
Inga beslut finns. Planer finns för ny simhall i anslutning till Allhallen.
Tillbyggnad av lager i Örkelljunga etapp 3
Inga beslut är tagna Ansökan gällande planändring skall inlämnas. Planer finns för tillbyggnad av logistikcentral.
Tillbyggnad av lager i Örkelljunga, etapp 2
Inga beslut är tagna Ansökan gällande planändring skall inlämnas. Planer finns för tillbyggnad av logistikcentral.
Exploatering industriområde Eket i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018.
Exploatering tomtmark i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018.
Ombyggnad ventilation i Kommunhuset i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018.
Ombyggnad av väg i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018.
Exploatering markarkområde i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018.
Nybyggnad av industrihus i Örkelljunga
Byggstart beräknas om 3-4 år. Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örkelljunga
Avser påbyggnad gårdshus med 2 lägenheter.
Byte av värmesystem Solrosen i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018.
Installation hissar Södergården i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018.
Ombyggnad ventilation i Lillhallen i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018.
Ombyggnad ventilation kök Södergården i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018.
Byte av tak Kungsskolan i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018.
Byte av fönster Kungsskolan i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018.
Invändig renovering vid servicehus i örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan.
Byte av ytskikt Kungsskolan i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018. Avser nya ytskikt och ny el.
Byte av tak Estet i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018.
Åtgärder av markytor i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Åtgärder av ventilation vid fritidshem i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget. Avser åtgärder av ventilation vid fritidshem/förskola.
Tilläggsisolering Södergården i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018.
Byte av tak Utbildningscentrumi Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018.
Åtgärder av ventilation vid skola i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Energibesparande åtgärder i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget. Avser energibesparande åtgärder inom kommunen fastigheter.
Åtgärder av lekplatser i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Byte av tak vid fritidshem i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan. Avser byte av papptak vid fritidshem/förskola.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: