Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade byggprojekt i Båstad

Nybyggnad av bostäder i Heden Båstad
Planarbete pågår. Avser nybyggnad av bostäder för ny stadsdel i Båstad.
Ombyggnad av väg mellan Fogdarp-Hörby N
Avser ombyggnad av 2+1 väg till motorväg. Väglängd 7 km.
Nybyggnad av villor och flerbostadshus i Båstad
Etapp A omfattar: För att stärka kopplingarna till Båstad nya station och för att kunna skapa ett brett utbud av bostäder och förutsättningar för offentligt och kommersiell verksamhet innehåller etapp A både bostads- och centrumkvarteren närmast stationstorget och kvarter för friliggande småhus, kedjehus samt möjligheten att bygga en förskola. En första del av etapp A är 1026546
Nybyggnad av villor och flerbostadshus i Båstad
Etapp B omfattar varierat utbud av bostäder, flerbostadshus och radhus. Denna etapp omfattar kvarteren fram till mellanvägen. Etapp A finns på projektnr 1026546 och 1441825.
Nybyggnad av villor och flerbostadshus i Båstad
Etapp C och D omfattar en fortsatt utbyggnad av friliggande småhus, kedjehus och radhus. Dessa etapper omfattar de sista delområdena norr om mellanvägen. Etapp A finns på projektnr 1026546 och 1441825. Etapp B finns på projektnummer 1401384. Etapp C och D har projektnummer
Nybyggnad av flerbostadshus i Båstad
Projektet avser fortsatt nybyggnad av flerbostadshus med 52 lägenheter
Nybyggnad av flerbostadshus i Båstad
Projektet avser nybyggnad av 45 lägenheter i 4 huskroppar i 3-4 plan med garage under mark.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Förslöv, Båstad
Planer finns för nybyggnad av äldreboende med ca 40-45 lägenheter. Igångsättning tidigast 2018.
Nybyggnad av seniorbostäder i Båstad
Planer för eventuellt nybyggnad av seniorboende med 48 lägenheter och en tillhörande innergård med glastak där man ska kunna odla fukt och grönt. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av Förslövs skola, Båstad
Ombyggnation Förslövs skola F-6.
Markområde för industri, service, handel, kontor mm i Båstad etapp 1
Markområde finns för nybyggnad industri, service, handel, kontor, lättare tillverkning mm inför ny stadsdel. Mark tilldelas intressenter. Interna gator ingår.
Nybyggnad av flerbostadshus i Båstad, etapp 2
Projektet ligger på is. Igångsättning tidigast 2020. Avser fortsatt nybyggnad av ca 25 lägenheter. Bostadsrätter. Totalt planeras 65 lägenheter i samtliga etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Båstad
Exploateringsarbeten samt nybyggnad av ca 30 lägenheter.
Nybyggnad av villor i Båstad
Avser 20 villor i 2-3 plan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Båstad, etapp 3
Igångsättning tidigast 2020. Avser fortsatt nybyggnad av ca 22 lägenheter. Bostadsrätter. Totalt planeras 65 lägenheter i samtliga etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Båstad, etapp 1
Projektet ligger på is. Igångsättning tidigast 2020. Avser nybyggnad av ca 25 lägenheter i första etappen. Bostadsrätter. Totalt planeras 65 bostäder i samtliga etapper.
Nybyggnad av förskola i Förslöv, Båstad
Avser nybyggnad av förskola samt markåtgärder för parkeringsytor och utelek.
Nybyggnad av bostäder i Båstad etapp 2
Omfattning ej fastställd.
Utbyggnad av företagsby i Båstad
Planarbete pågår. Igångsättning är ej fastställd. Avser utbyggnad av företagsby med 8500 kvm lokaler.
Anläggande av va-ledning i Rammsjö, Båstad
Beslut om projektets genomförande tas under 2015. Igångsättning tidigast 2016. Avser 9,5 km ny va-ledning.
Nybyggnad av f-6 skola i Båstad
Projektet avser nybyggnad av f-6 skola. I projektet ingår även rivning av befintliga delar av skolbyggnader.
Nybyggnad av golfbana i Båstad
Projektet ligger vilande.
Nybyggnad av brandstation i Båstad
Igångsättning tidigast 2018. Planer finns för ny brandstation inom Båstads tätort. Byggplats och igångsättning är ej fastställd.
Nybyggnad av skola i Båstad
Inga beslut är tagna. Igångsättning ej fastställd. Avser nybyggnad av F-7 skola.
Nybyggnad av bostäder i Båstad
Avser 10 villor alternativt 10 parhus.
Nybyggnad av va-ledning mellan Båstad-Laholm
Avser en sträcka på 3,7 kilometer.
Nybyggnad av enbostadshus i Förslöv
Projektet avser nybyggnad av 12 stycken enplansvillor, ca 120 kvm/styck.
Nybyggnad av gc-vägar längs Kattegattsleden
Byggs till stor del efter befintliga vägar. Avser väg 115, väg 1723 Förslöv-Fogdarp (ca 2 km) och väg 1722 Förslöv-Vistorpsvägen.
Om- och tillbyggnad av återvinningscentral i Båstad
Igångsättning är ej fastställd. Omfattande arbete inleds med att bygga om och utveckla samtliga åtevinningscentraler inom sina ägarkommuner.
Nybyggnad av panncentral i Båstad
Diskussioner pågår angående nybyggnad av panncentral inom Båstads kommun. Byggplats är ej fastställd. Igångsättning är ej fastställd.
Exploateringsarbeten för bostäder i Hemmeslöv, Båstad
Projektet avser nybyggnad av gata inklusive gång- och cykelväg, va-ledningar inklusive fördröjningsmagasin, planteringasytor och belysning. Utbyggnad för ca 50 tomter.
Ombyggnad av vattenledning i Båstad
Ny vattenledning i Hallandsvägen.
Utvändigt renovering av flerbostadshus i Förslöv Båstad
Projektet avser renovering av fasad, fönster och tak.
Nybyggnad av parhus i Båstad
Avser nybyggnad av 4 st tvåbostadshus Västra Varegården 9:14 ,9:13, 9:16, 9:15.
Tillbyggnad av förskola i Båstad
Igångsättning tidigast 2018. Avser ny avdelning vid Fiskarebyns- alternativt Klockarebyns förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Båstad
Nybyggnad av flerbostadshus med 4 lägenheter, efter rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av gc-väg i Båstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017-2021.
Ny cirkulationsplats i Båstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.
Ombyggnad av väg och parkeringsytor i Båstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.
Ombyggnad av väg och parkeringsytor i Båstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2020.
Energiåtgärder vid skola i Båstad
Ingår i kommunens EPC-projekt. Avser ombyggnad av värme- och ventilation.
Anläggande av gång- och cykelväg i Båstad Etapp 1
Anläggande av gång-och cykelväg i Båstad etapp 1.
Ny va-ledning i Mäsinge Båstad
Avser vatten- och spillvattenledning.
Exploateringsarbeten för bostäder i Förslöv, Båstad
Igångsättning tidigast 2018. Styckebyggnation.
Anläggande av gång- och cykelväg i Båstad Etapp 2
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2017-2021.
Anläggande av gång- och cykelväg i Båstad Etapp 3
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2017-2021.
Ny va-ledning i Båstad
Vatten + spillvatten.
Ombyggnad av gata i Båstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2020.
Ombyggnad av väg och parkeringsytor Torekov i Båstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2020.
Anläggande av elljusspår i Torekov/ÖK i Båstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2017-2021.
Ombyggnad av parkeringsytor i Torekov Båstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019.
Nybyggnad av spontanidrottsplats i Båstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.
Anläggande av en multisportarena/utomhusanläggning i Båstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2017-2021.
Ombyggnad av park i Båstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2017-2021.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: