Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade byggprojekt i Åstorp

Nybyggnad av bostäder i Åstorp
Nybyggnad av 300 lägenheter. Projektet kommer att etappindelas.
Nybyggnd av bostäder i Åstorp
Man avvaktar beslut gällande planprogram Planer finns för nybyggnad av 260 bostäder i blandad bebyggelse.
Hastighetsanpassning Hässleholm-Helsingborg
Projektet avser hastighetshöjande åtgärder bla rätning av kurvor, åtgärder på signalsystem samt bygga bort plankorsningar mm.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Åstorp
Tidiga planer. Beräknad byggstart under 2017. Avser 35 lgh.
Exploteringsarbeten för bostäder i Åstorp
Planprogram. Avser exploateringsarbeten för blandad bebyggelse, ca 260 tomter. Byggstart osäker.
Nytt industriområde i Nyvång
Detaljplanearbete påbörjas tidigast 2016. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Åstorp
Projektet avser nybyggnad av villor, radhus och/eller kedjehus.
Nybyggnad av kedjehus i Hyllinge
Projektet ligger vilande. Igångsättning är ej fastställd. Avser 17 stycken kedjehus med äganderätt.
Nybyggnad av industrihus i Kvidinge
Igångsättning tidigast 2017. 4-5 tomter kvar för avstyckning.
Nybyggnad av vindkraftverk i Åstorp
Avvaktar tillståndsansökan. Avser uppförande av 5 st vindkraftverk.
Nybyggnad av LSS-boende i Åstorp
Nybyggnad av LSS-boende med 13-14 lägenheter.
Om- och tillbyggnad av återvinningscentral i Åstorp
Igångsättning är ej fastställd. Omfattande arbete inleds med att bygga om och utveckla samtliga återvinningscentraler inom sina ägarkommuner.
Exploateringsarbeten för bostadsområde i Grytevad Åstorp
Utredningsområde. Avser exploateringsarbeten för bostadsområde, villor eller radhus.
Nybyggnad av lägenheter i Kvidinge, Åstorp
Tomten på Söderåsvägen kan ge plats för 8 lägenheter.
Anläggande av avloppsledningar i Åstorp
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åstorp
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus.
Exploateringsarbeten för bostadsområde i Björnås Åstorp
Utredningsområde. Avser exploateringsarbeten för bostadsområde, villor eller radhus.
Ev om- och tillbyggnad av kommunhuset i Åstorp
Finns planer på ev om- och tillbyggnad av kommunhus. Man tittar på olika förslag.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: