Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade byggprojekt i Mjölby

Nytt bostadsområde i Mjölby
13-15 småhustomter och ca 12 marklägenheter
Ny/ombyggnad av flerbostadshus i Mjölby
Objektet avser nybyggnad av Kungshöga Karbasen 10, Hus C. Samt ombyggnad av Kungshöga Karbasen 10, Hus B, Hexagonen. Total bruttoarea ca 2900 m2
Nybyggnad av flerbostadshus, grupphus i Mjölby
Det blir 23-30 stycken lägenheter och villor till kommunala tomtkön.
Nybyggande av småhus i Mjölby
På de öppnare ytorna söder om Riddarängsvägen och norr om järnvägen.
Nybyggnad av industrilokaler i Mjölby
Tomter som kommer att säljas.
Nybyggnad av förskola i östra stadsdelen i Mjölby
5-6 st avdelningar, ca 120 st barn.
Nybyggnad av idrottshall i Mantorp
Idrottshall vid Klämmentorps IP
Nybyggnad av flerbostadshus i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Ramavtal avseende anläggningsmaskintjänster i Mjölby kommun
Avtalet gäller i 1 år med start från avtalets tecknande, med option för beställaren att förlänga avtalet med 2 + 1 år.
Nybyggnad av lager i Mjölby
Eventuellt blir det höglager.
Nybyggnad gång- och cykelväg i Mjölby
Halva sträckan ligger i Mjölby och andra halvan i Linköping.
Ombyggnad av äldreboenden i Skänninge
Man planerar att bygga 2 st nya lägenheter i befintliga lokaler.
Byte av tak på Östra tollstad kyrka
Byte av torntakets koppartak.
Nybyggnad av äldreboende i Mjölby kommun
Ur investeringsbudgeten 2016-2018.
Fasad och takarbeten på Herrberga kyrka
Tjärning av torntak och underhåll av fasad
Utvändig renovering av Väderstads kyrka
Renovering av utvändiga snickerier samt takfotslist och sockel.
Målning av fönster på Viby kyrka
Målning av fönster.
Byte av dagvatten-ledning vid Viby kyrka
Byte av dagvattenledningar.
Reparation av tak på Veta kyrka
Reparation av tegeltak

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: