Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade byggprojekt i Åtvidaberg

Nybyggnad av bostäder i Åtvidaberg
Ca 7 villatomter och 6-7 radhus.
Om- alt nybyggnad av avloppsreningsverk, Grebo
Alternativt byggs överföringsledning till Linköping.
Ombyggnad av tak på flerbostadshus i Åtvidaberg, etapp 3
På det bef eternittaket läggs ett nytt tak av korrigerad plåt. På takens södra sidor skall solceller installeras.
Ombyggnad av tak på flerbostadshus i Åtvidaberg, etapp 4-6
På det bef eternittaket läggs ett nytt tak av korrigerad plåt. På takens södra sidor skall solceller installeras.
Centrumutveckling av torg i Åtvidaberg
Planerat projekt ur investeringsbudget. Under utredning. Investeringen planeras att utföras under mandatperiod 2019-2022. Uppskattad start och kostnad.
Stamrenovering i flerbostadshus i Åtvidaberg
Upptaget i underhållsplanen för 2020. Projektet avser stamrenovering för 114 lägenheter. Planerat till 2018. Uppskattad kostnad.
Upprustning av gata i Åtvidaberg
Planerat projekt ur investeringsbudget 2015-2019. Under utredning. Investering planeras genomföras under mandatperiod 2019-2022. Uppskattad kostand och start.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: