Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade byggprojekt i Ljusnarsberg

Kontaktledningsupprustning längs järnvägen mellan Ställdalen-Frövi
Omfattar avsnittet (Storå)-Ställdalen inkl de mellanliggande trafikplatserna Rällså och Kopparberg, samt de delar av Ställdalens trafikplats som hänförs till bdl 391.
Växelbyte i Kopparberg
Byte av växlar till 80-växlar.
Invändig renovering av flerbostadshus i Kopparberg
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2019.
Utbyggnad av reningsverk i Bångbro
Avser eventuell utbyggnad av slamhanteringen vid Bångbro reningsverk.
Om- och tillbyggnad av idrottshall i Kopparberg
Avser om- och tillbyggnad av Ljusnarshallen.
Nybyggnad av konstgräs i Kopparberg
Avser anläggande av en ny konstgräsplan på Olofsvallen.
Renovering av flerbostadshus i Ljusnarsberg
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2019.
Rivning av kontor i Kopparberg
Rivning av kontorsbyggnad/f d bostadshus samt transformatorbyggnad vid indsutri.
Ev. sanering av förorenad mark i Yxsjöberg
Tillsynsmyndighet: Bergslagens miljö- och byggnämnd.
Ev. sanering av förorenad mark i Ljusnarsberg
Primär förorening Cu. Tillsynsansvarig Bergslagens miljö- och byggnämnd.
Ev. sanering av förorenad mark i Silverhöjden, Ljusnarsberg
Primär förorening dioxin. Tillsynsmyndighet Länsstyrelsen. Igångsättning ej fastställd.
Ev. sanering av förorenad mark i Ljusnarsberg
Primär förorening Pb. Tillsynsmyndighet Bergslagens miljö- och byggnämnd.
Ny ventilation vid kommunhuset, Ljusnarsberg
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2022. Ny ventilation i kommunhuset och socialkontoret.
Stenläggning vid lekplatsen på Malmtorget i Kopparberg
Upptaget ur kommunens investeringsbudget för åren 2018-2022.
Utvändigt underhåll av kommunhuset, Ljusnarsberg
Upptaget ur kommunens investeringsbudget för åren 2018-2022. Utvändig målning och solavskärmning vid kommunhus.
Ny belysning på elljusspår i Ställdalen
Upptaget ur kommunens investeringsbudget för åren 2018-2022
Fönsterbyte på flerbostadshus i Ljusnarsberg
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2022.
Byte kvicksilverlampor i elljusspår i Kopparberg
Upptaget ur kommunens investeringsbudget för åren 2018-2022.
Upprustning av utemiljö vid förskola i Ställdalen
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2022.
Nya ytskikt och våtutrymmen vid Bergslagsvallen i Ljusnarsberg
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2022.
Nybyggnad av skärmtak vid förskola i Ljusnarsberg
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2022.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: