Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade byggprojekt i Laxå

Nybyggnad av villaområde i Laxå
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnation av ca 40-50 villor.
Nybyggnad av ekoby på Saltängen, Laxå
Syftet är att möjliggöra nybyggnation av ett 20-tal friliggande enbostadshus, 10-tal lägenheter i rad- eller parhus, odling samt anläggande av dagvattendammar.
Nytt verksamhetsområde i Laxå
Detaljplanen möjliggör etablering av verksamheter som exempelvis handel.
Ombyggnad av flerbostadshus i Laxå
Avser ombyggnad från förskola till 4 st lägenheter.
Ev. sanering av förorenad mark vid f.d. skrotverksamhet i Laxå
Primär förorening As. Tillsynsmyndighet Länsstyrelsen.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: