Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade byggprojekt i Laxå

Nya förbigångsspår mellan Laxå-Alingsås
Omfattar byggnation av fem nya förbigångsspår på sträckan Laxå–Alingsås vid Väring, Järneberg (2 stycken), Moholm, samt Floby eller Källeryd.
Ombyggnad av bangård i Laxå
Rivning av befintlig mittplattform och byggnation av en ny mittplattform, ny gångbro med trappa och hiss, justering av spårlägen, nya spår och plattformar, åtgärder för minskat spårspring.
Nybyggnad av ekoby på Saltängen, Laxå
Syftet är att möjliggöra nybyggnation av ett 20-tal friliggande enbostadshus, 10-tal lägenheter i rad- eller parhus, odling samt anläggande av dagvattendammar.
Nybyggnad av parhus i Oxhagen
Planer finns på nybyggnad av parhus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Laxå
Avser ombyggnad från förskola till 4 st lägenheter.
Nybyggnad av aktivitetsplats i Laxå
Avser nybyggnad av lekplats med utegym samt grillplats mm inom Bodarneparken.
Takbyte på kommunhuset i Laxå
Avser byte av plåttak m.m på kommunhuset i Laxå.
Ev. sanering av förorenad mark vid f.d. skrotverksamhet i Laxå
Primär förorening As. Tillsynsmyndighet Länsstyrelsen.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: