Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla planerade byggprojekt i Boden

Nybyggnad av flerbostadshus i Boden
Planer för 160 lägenheter varav 100 blir trygghetsboende. 4-10 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Boden
minst 100 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Boden
Nybyggnad av flerbostadshus.
Ny planskild korsning väg 97/Travbaneleden i Boden
Vägen kommer att förskjutas ca 180 meter i en båge västerut. Den nuvarande trevägskorsningen mellan väg 97 och Travbaneleden ersätts med en cirkulationsplats. I projektet ingår även gång- o cykelväg samt gång- och cykelport.
Nybyggnad av flerbostadshus i Boden
Nybyggnad av flerbostadshus, sophus och carport.
Nybyggnad av handelshus/kontor/bilservice i Boden
Ca 3 ha byggklar mark för handel och kontor samt ca 3000 kvm mark för bilservice.
Ombyggnad av spolhall på Bodens Garnison
Fortifikationsverket bygger om befintlig spolhall med tre fack, två fack för manuell spolning och ett fack med en automattvätt, för att i första hand hantera tunga stridsfordon/stridsvagnar. För att rymma processutrustning krävs en tillbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Boden
Ca 4 ha byggklar mark.
Bärighetsåtgärder på väg 356 mellan Åskogen-Degerselet
Ca 7 km, förstärkning av vägen, breddning av befintliga p-platser, höjning av vägprofilen, dikesrensning, byte av skadade vägtrummor.
Tillbyggnad av torntränare vid Bodens Garnison
I detta projekt byggs befintlig byggnad ut för att tillskapa utrymme för två torntränare.
Tillbyggnad av verkstadslokal på Bodens Garnison
Objektet avser en ny/tillbyggd verkstadslokal avsedd för hjulfordon för FMTIS/OP LedTekBat. Byggnaden ansluter mot befintlig byggnad BY 111 och ska certifieras enligt Miljöbyggnad.
Ombyggnad av tak på badhus i Boden
Eventuellt beläggning av gummiduk och singel.
Renovering av ishall i Boden
Kommunen avser att upphandla en ny flexsarg som uppfyller Svenska Ishockeyförbundets Regelbok Ishallar 2014-2018 till Björknäshallen. Uppdraget kommer ske som en totalentreprenad. För att säkerställa bästa tänkbara lösning avser Kommunen att bjuda in leverantörer för visning av Björknäshallen för att leverantörerna ska få en så bra bild av de förutsättningarna som råder. Vi kommer även föra en dialog med leverantörerna vid dessa visningar där leverantörerna ges möjlighet att komma med förslag och synpunkter på olika lösningar. Efter dessa möten kommer Kommunen att utforma det slutliga förfrågningsunderlaget och har då möjlighet att beakta förslag och synpunkter.
Ombyggnad av hälsocentral i Boden
Ombyggnad av lokaler på Björknäs.
Ombyggnad av yttertak på ridhus på Torpgärdan, Boden
Ombyggnad av tak ca 2000 kvm på gamla ridhuset.
Utökning av parkeringsplatser vid resecentrum i Boden
Avser utökning av resenärsparkeringar vid resecentrum i Boden.
Invändigt underhåll av kyrka i Boden
Invändigt underhåll av kyrka. Diverse åtgärder med slipning av trägolv, byte av köksskåp och köksbänk i skrudkammaren m.m.
Utvändigt underhåll av kyrka i Boden
Putslagningar och omputsning två sidor av tornet.
Utvändigt underhåll av kyrka i Boden
Fortsätta montera isoleringsglas i syfte att reducera kallras från fönstren och minska energiförbrukningen.
Underhåll av kyrka i Boden
Allmän översyn av elinstallationer samt förbättrad belysning i predikstolen, för kören framme i koret, på orgelläktaren samt rörelsestyrd belysning i kolumbariet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: