Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade byggprojekt i Arjeplog

Basunderhåll på allmänna vägar inom område Arjeplog
Avser utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Arjeplog.
Eventuellt om- och tillbyggnad av äldreboenden i Arjeplog
Finns planer att bygga om och till äldreboendet Vaukagården eller så köper man Arjeplogs hälsocentrals lokaler och bygger om och på denna fastighet till ett äldreboende. Detaljplaneändring kommer att behövas i båda fallen.
Nytt bostadsområde i Arjeplog
Detaljplanen syftar till att ge planmässiga förutsättningar för ny sammanhållen bostadsbebyggelse inom fastigheten Svelleholm 1:33. Inom fastigheten föreslås avstyckning av 20 bostadsfastigheter på minst 1200 kvm vardera.
Nybyggnad av bostäder i Arjeplog
13 villatomter finns till förfogande.
Beläggning på väg 95 mellan Allejaur-Radnejaur
Avser utförande av varm massabeläggning på väg 95 mellan Allejaur-Radnejaur och väg 638 genom Radnejaur by.
Nytt handels och bostadsområde i Arjeplog
Planer för bostäder och handel.
Tillbyggnad av byggnader i Arjeplog
Planen avser att bygga till fyra våningar mot Drottninggatan.
Riskreducerande åtgärder i Allejaur
Dubbeltrumma som ska bytas till en bro, ÅDT 500-600.
Ny bro över Aisjaures utlopp vid Östansjö
Rivning av befintlig bro nr 25-8-1.
Relining av spillvattensystem i flerbostadshus i Arjeplog
Entreprenadarbetena avser rörinfodring av avloppsledningar på adressen Drottninggatan 36-38.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: