Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade byggprojekt i Tingsryd

Nybyggnad av LSS-boende i Tingsryd
Tingsryds kommun undersöker vad marknaden har att erbjuda gällande lokaler för nybyggnad eller ombyggnad till ett LSS-boende i Tingsryds tätort.
Förtätning med bostäder i centrala Tingsryd
Planerad byggnation av ca 18-20 mindre lägenheter i Swedbank-fastigheten i centrala Tingsryd. Projektet ligger för närvarande på is.
Ombyggnad av skola i Tingsryd
Projektet avser renovering av fasad, ombyggnad av storkök och ventilation i skola. Byggstart tidigast hösten 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tingsryd
Tidiga planer. Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 6 lägenheter.
Sanering av sågverk i Väckelsång
Ligger på is. Bestämmande av grundvattenströmningar, ny riskklassning.
Ombyggnad av torg i Ryd
Avser förbättring av torgmiljön.
Nybyggnad av lager i Tingsryd
Avser uppsättning av lagertält, asfaltering.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: