Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade byggprojekt i Markaryd

Nybyggnad av fabrikshus i Strömsnäsbruk, etapp 2 mfl
Planerat projekt efter etapp 1. Beslut ej tagna. 25 000 - 30 000 kvm totalt. Projektet ligger stilla. Byggstart tidigast 2020..
Nybyggnad för handel, kontor och lager på Misterhult, Markaryd
Projektet avser nybyggnad av handel, kontor och lager.
Nytt verksamhetsområde i Åmot, etapp 2
Planer finns för ytterligare exploatering. Avser bla flytt av 35-45000 kbm jord och där kommer det att skapas ett nytt handelsområde. Kostnad oviss.
Nybyggnad av skola, bostäder mm i Markaryd
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för skolverksamhet, bostäder samt centrumändamål inom området. Byggstart och omfattning oklar.
Nybyggnad av vindkraftverk i Markaryd
4 verk. Oviss byggstart.
Nybyggnad av vindkraftverk i Markaryd
Planerat projekt. 4 vindkraftverk. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Markaryd
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Sluttäckning av deponi i Markaryd, etapp 3
Projektet avser sluttäckning av deponi. Byggstart tidigast våren 2018.
Nybyggnad av trygghetsboende i Markaryd
Avser nytt trygghetsboende.
Ombyggnad av skola till lägenheter, Markaryd
Ombyggnad av skola till förskola och lägenheter. Förskola ska inrymmas i 2 plan och lägenheter i 1 plan.
Nybyggnad av industri i Markaryd
Avser nybyggnation för bilservice, industri, handel, kontor och lager. Uppskattad byggstart.
Upprustning av skolbyggnader i Strömsnäsbruk, etapp 5
Avser upprustning av skolbyggnader.
Utvändig fasadrenovering på Huneskolan
Upptaget i kommunens investeringsplan för 2016-2018.
Ombyggnad av allvädersbana i Markaryd
Avser ombyggnad av befintlig friidrottsanläggning med kolstybbsbanor till banor med syntetisk beläggning.
Ombyggnad av idrottsplats i Markaryd
Avser modernisering av idrottsplats.
Byte från pellets till bergvärmepump på Timsfors och Traryds skola
Projektet avser utbyte av värmeanläggningar i fastigheterna Kv Hasseln 2 och Kv Traryd 3:426. I båda fastigheterna är det idag pelletsanläggningar med olja som spets som skall ersättas med en värmepumpsanläggning, bergvärme med spetsning via elpanna.
Utbyte av räcke på bro, Ulvaryd
Byggstart och kostnad kan ej preciseras.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: