Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade byggprojekt i Torsås

Nybyggnad av vindkraftverk i Torsås
Avser nybyggnad av 7 st verk. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad familjecentral i Torsås
Avser ombyggnad av familjecentral.
Nybyggnad av bostäder i Torsås
Torås kommun har för avsikt att köpa in fastigheten Kroka 4:39 i Djursvik för att utveckla området för bostäder. Detaljplanen har varit ute på samråd. Området kan bebyggas med styckehus alternativt radhus i två våningar. VA finns i närområdet.
Färdigställande av mark vid Torskolan, etapp 3
Avser färdigställande av mark vid Torskola samt en ny busshållplats.
Ombyggnad av kommunhus i Torsås, etapp 2
Avser ombyggnad av kommunhuset.
Ombyggnad av kommunhus i Torsås, etapp 3
Avser ombyggnad av kommunhuset.
Nybyggnad av pir i Bergkvara hamn
Muddringen ska göras först, se projektnummer 1192092.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: