Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade byggprojekt i Nybro

Nybyggnad av kraftledning mellan Nybro-Hemsjö
Planerat tidigt projekt. Omfattning oklar. Uppskattad byggstart. Kostnadsuppgift saknas.
Nybyggnad av bostäder i Nybro
Avser nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av bostäder mm i Paradiset, Nybro
Planer finns för att möjliggöra byggnation av flerfamiljshus samt enfamiljshus inom fastigheten Gasellen 10 samt att möjliggöra utökning av befintlig förskola inom fastigheten Gasellen 7.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nybro
Detaljplanen tillåter 7-våningshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nybro
Projektet ligger stilla. Oklar omfattning. Uppskattad byggstart. Ingen kostnadsuppgift.
Ny VA-ledning till vattentorn i Nybro
Omfattning är ännu oklar. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Nybro
Planerat TIDIGT projekt som ligger stilla. Ingen detaljplan finns framtagen. Omfattning oklar. Uppskattad byggstart och kostnad.
Förtätning med flerbostadshus i Nybro
Avser nybyggnad av SABO Kombohus med 54-60 lgh.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nybro
Nybyggnad av flerbostadshus inom kvarteret Tor 1, 2 och 3.
Nybyggnad av hotell i Nybro
Avser nybyggnad av hotell i Nybro.
Renovering av omklädningsrum i Nybro
Avser renovering av 2 omklädningsrum inklusive duschutrymmen.Omfattar rivnings- och byggarbeten. Plattsättningsarbeten. Måleriarbeten. VA-arbeten. El-arbeten.
Exploatering för enbostadshus i Hanemåla
Uppskattad byggstart och kostnad. Ca 40 tomter
Nybyggnad av stugby i Nybro
Förhandlingar med kommunen pågår. Uppskattad byggstart och kostnad.
Etblering av Tex-Mex restaurang i Nybro
Taco Bar kan komma att etablera en Tex Mex-restaurang i Nybro. Företaget önskar hitta lämplig lokal. För dagen är inget konkret. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nybro
Bygglov - ändrad användning av förskola till 3 st lägenheter.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: