Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade byggprojekt i Värnamo

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 105 st.

Nybyggnad av bostäder på ÖoB-tomten, Värnamo
Projektet avser nybyggnation av ca 1000 lägenheter, 3-6 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Planerat projekt. Ca 200 lgh. Finns 2 förslag: Campus el Trädgårdsstaden.
Nybyggnad av fotbollsarena i Värnamo
Omfattar nytt arenaområde på fältet där Malmövägen ansluter till riksväg 27. Det ska även innehålla – två läktare, kansli, klubblokal, omklädningsrum samt en träningshall .
Nybyggnad av bostäder i Helmershus
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020. Planerat projekt. Ca 80 bostäder. Efter svar på bostadsenkät är projektet framflyttat några år.
Ombyggnad/modernisering av stadshuset i Värnamo
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2016-2020.
Ombyggnad av lektionssalar, aula m.m. vid Finnvedens Gymnasium i Värnamo
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2016-2020. Byggstart kan ej anges. Genomgripande ombyggnad lektionssalar, aula m.m.
Nybyggnad av flerbostadshus på Värnamo Väster
Planen syftar till att möjliggöra förtätning med ett punkthus omfattande ca 40 lägenheter.
Rivning av C-längan Trälleborgsskolan, Värnamo
Projektet avser rivning av mögelskadad skola. Utförande är planerat till 2018-2019.
Expandering av industriområde i Värnamo
Avser en yta på 1000 m2 där planen tillåter Bilverkstad och Industri
Om- och tillbyggnad av skola i Värnamo
Avser tillbyggnad nya klassrum, matsal, musiksal, trafik- och parkeringslösning.
Nybyggnad av bostäder i Helmershus
Planerat projekt efter etapp 1, objektnummer 562577.
Ombyggnad av Östboskolan, Hus B i Värnamo
Ombyggnad till F-6 skola både utvändigt och invändigt.
Förstudie och renovering av viadukten, Värnamo
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2016-2020.
Nybyggnad av idottshall på Gröndal, Värnamo
Omfattar en nybyggnad av en aktivitetshall, med inomhusanläggning, teater och café.
Översvämningsåtgärder Område 3, Värnamo
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2019. Påbörjas ev. under 2018.
Nybyggnad av bostäder i Värnamo
Planer finns att bygga bostäder på en "åker" på grönområdet vid Floragatan-Västermogatan i Jönköping. Planen är att bygga 25 lägenheter fördelande med 2 huskroppar med tillhörande carport och förråd.
Överföringsledning vatten och avlopp Värnamo-Bor
Avser överföringsledning gällande vatten och avlopp.
Ombyggnad av förvaltningslokaler vid Östboskolan, Hus C, Värnamo
Avser invändig ombyggnation, totalt ca 1500 kvm.
Exploateringsarbeten för nytt bostadsområde i Värnamo
Avser nytt bostadsområde med allt inom bostadsform, parhus, flerbostadshus, enbostadshus m.m.
Nybyggnad av förskola i Värnamo
Avvaktar beslut. Förskolan kommer att få 4 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Värnamo
Omfattar nybyggnad av förskola med 4 avdelningar.
Nybyggnad av industriområde i Forsheda
Tomt finns för uppförande av industrilokaler. Intresserade byggherrar kan kontakta ansvarig på kommunen.
Exploateringsarbeten för bostadsområde i Värnamo
Upptaget i kommunens investeringsbudget/-program 2016-2020.
Nybyggnad av förskola Värnamo öst, Värnamo
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2016-2020. 4 avdelningar.
Ombyggnad till tillagningskök, Rörstorpsskolan, Värnamo
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020.
Omhändertagande av vatten och avloppsledningar i Hamra
Avser omhändertagande av vatten och avloppsledningar.
Nybyggnad av rastplats vid Vandalorum
Ny rastplats vid E4 och väg 27 Värnamo S.
Nybyggnation av VA-stationer & överförningsledningar, Bredaryd
Projektet avser nybyggnation av 2 stycken tryckstegs stationer (vatten) samt 5 stycken pumpstationer (avlopp).
Nybyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Avser nybyggnad av 9 lägenheter fördelat på 3 huskroppar.
Anläggande av VA i Herrestad, Värnamo
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2019.
Exploateringsarbeten för bostäder i Värnamo
Upptaget i kommunens investeringsbudget/-program 2016-2020.
Översvämningsåtgärder Område 8, Värnamo
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2019. Påbörjas ev. under 2021.
Ombyggnad av gator i Värnamo
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020. Ombyggnad av gator samt gång- och cykelväg.
Översvämningsåtgärder Område 4, Värnamo
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2019. Påbörjas ev. under 2018.
Exploateringsarbeten i Forsheda, Värnamo
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020. Nytt industriområde.
Om- och tillbyggnad av Rydaholms skola, Värnamo
Upptaget i investeringsplanen för åren 2016-2020.
Ombyggnad av högstadieskola i Forsheda
Upptaget i investeringsplanen för åren 2016-2020.
Trafiklösning Järnvägsplan samt GC-vägar i Värnamo
Tidpunkt för utförande av ev. åtgärder kan ej anges.
Tillbyggnad av Mosslelunds förskola i Värnamo
Tillbyggnad av förskola med 4 avdelningar.
Nybyggnad av bilhall i Bredasten, Jönköping
Projektet avser nybyggnation av bilhall i Värnamo på området Bredasten. Omfattning, kostnad samt byggstart är uppskattat av redaktör.
Ny pumpstation, reservtäkt Hindsen, Värnamo
Omfattar ny pumpstation i Värnamo.
Ombyggnad av kök i Mossleskolan, Värnamo
Avser ombyggnad av kök mossleskolan. Upptaget i investeringsplanen för åren 2016-2020.
Uppförande av pannanläggningar i Forsheda och Bredaryd, Värnamo Energi
I Bredaryd och Forsheda inom Värnamo kommun, ska det uppföras var sitt nytt fjärrvärmenät med var sin produktions‐ och distributionsanläggning. Forsheda Huvuddel 1: Anläggningen placeras i befintlig industribyggnad. Omfattar i huvudsak två stycken pelletspannor. Bredaryd Huvuddel 2: Anläggningsdelarna för Bredaryd ska utformas som transportabla enheter (container).
Exploateringsarbeten, grovplanering för industriområde i Bor
Upptaget i kommunens investeringsbudget/-program 2016-2020.
Översvämningsåtgärder Område 6, Värnamo
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2019. Påbörjas ev. under 2020..
Nybyggnad av seniorbostäder i Värnamo
Avser nybyggnad av seniorbostäder.
Översvämningsåtgärder Område 2a, Värnamo
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2019. Påbörjas ev. under 2017.
Tillbyggnad alt. nybyggnad av förskola i Borgenområdet, Värnamo
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 . Tillbyggnad med 2 avdelningar.
Upprustning av Åbroparken/Enehagsparken i Värnamo
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020. Upprustning, modernisering, gång- och cykelbro m.m.
Utbyggnad av fabrik i Bredasten, Värnamo
Omfattar tillbyggnad av plastfabriken Wemo i Bredasten.
Nybyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Projektet avser nybyggnad av 4 lägenheter.
GC-bro över Lagan, Värnamo
Planer finns för nybyggnad av bro över Lagan, söder som Apladalen.
Tillbyggnad av Jannelunds förskola i Värnamo
Omfattar tillökning med 2 avdelningar på Jannelunds förskola.
Nybyggnad av lager i Värnamo
Avser nybyggnad av lagerbyggnad på 700 kvm.
Upprustning av avloppspumpstation i Värnamo
Projektet avser upprustning av avloppspumpstation P4.
Exploateringsarbeten för industriområde i Värnamo
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2020.
Tillbyggnad av gymnasieskola i Värnamo
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020. Tillbyggnad av grupprum.
Exploateringsarbeten för nytt bostadsområde i Värnamo
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020. Nytt bostadsområde för uppförande av flerbostadshus.
Utbyggnad av skolgård, Enehagens skola, Värnamo
Upptaget i investeringsplanen för åren 2016-2020.
Exploateringsarbeten i Bor, Värnamo
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020.
Ny ventilation i Ekbackens förskola i Värnamo
Avser ny ventilation i Ekbackens förskola.
Nybyggnad av scen och toaletter i Värnamo
Upptaget i investeringsplanen för åren 2016-2020.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Värnamo
Ändring användning från lokal till 2 lägenheter samt utvändig ändring av flerbostadshus.
Exploateringsarbeten i Rydaholm, Värnamo
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020. Exploateringsarbeten för uppförande av flerbostadshus/villor.
Exploateringsarbeten för bostäder i Rydaholm
Igångsättning tidigast 2020.
Utökning av förskola i Tånnö
Ej upptaget i budgeten för de första 5 åren.
Exploateringsarbeten för industriområde i Forsheda
Tomt finns för uppförande av industrilokaler. Intresserade byggherrar kan kontakta ansvarig på kommunen.
Trafikåtgärder Salviavägen-Halmstadsvägen i Värnamo
Omfattar ombyggnad av trafikplats till en cirklationsplats.
Nybyggnad av maskinhall i Värnamo
Nybyggnad av maskinhall.
Rivning av gymnastikhall på Gröndal i Värnamo
Rivning av gymnastikhall för uppförande av ny skola, se objektnummer 881478.
Exploateringsarbeten för bostäder i Bredaryd
Projektet framflyttat till år 2018.
Tillbyggnad av lager i Värnamo
Tillbyggnad av entré, lager och produktionslokal, samt ny placering av befintligt skärmtak på industribyggnad.
Omhändertagande av vatten och avloppsledningar i Värnamo
Omfattar omhändertagande av vatten och avloppsledningar i Värnamo.
Exploateringsarbeten i Bredaryd, Ängarna m.m., Värnamo
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020.
Ombyggnad av korsning i Värnamo
Upptaget i investeringsplanen för åren 2015-2020.
Ny marknadsstuga i Apladalen i Värnamo
Upptaget i investeringsplanen för åren 2016-2020. Projektet omfattar en ny stuga för utställning och försäljning.
Rivning av flerbostadshus i Värnamo
Ansökan om rivningslov för rivning av flerbostadshus.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: