Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla planerade byggprojekt i Mullsjö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Mullsjö
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus med 172 lägenheter i Mullsjö.
Ombyggnad av Riksväg 26 mellan Mullsjö-Slättäng
Ombyggnad till mötesfri väg med omväxlande ett respektive två körfält, trafiksäkerhetsåtgärder genom Broholm (1,5 km), viltstyrningsåtgärder, gc-bana mellan norra infarten till Mullsjö och Broholm.
Nybyggnad av vindkraftverk och väg i Ryfors
Avser 16 vindkraftverk om max 3 MW vardera, totalhöjd max 150 meter. Byggherre Vento Energi AB/Ryfors Bruk Nedre AB. Byggstart kan ej anges.
Nybyggnad villor,radhus,parhus,flerbostadshus,Mullsjö,etapp 4
Detaljplaneärende. Arkeologiska undersökningar skall bland annat göras. Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggnation av bostäder av varierad bebyggelsetyp såsom villor, radhus, parhus och flerbostadshus. Byggstart och kostnad kan ej anges.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mullsjö
Avser nybyggnad av 48 lägenheter fördelade på 3 huskroppar i 3-5 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mullsjö
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av industriområde i Gunnarsbo
Uppskattad start och kostnad.
Exploateringsarbeten för bostäder,Mullsjö,etapp 4
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för bostadsområde.
Tillbyggnad av motell i Mullsjö
Avser tillbyggnad av motell med 350 kvm.
Nybyggnad av vattenverk och reservvattentäkt i västra Mullsjö
Projektet avser nybyggnad av vattenverk och reservvattentäkt. Byggstart oviss.
Utvändigt underhåll av kommunalhus i Mullsjö
Planer finns på fönsterbyte på kommunhuset i Mullsjö.
Tillbyggnad av industrihus i Mullsjö
Avser tillbyggnad av en industrilokal.
Ombyggnad av utemiljö på Tallkottens förskola i Mullsjö
Avser anläggande av utemiljö vid Tallkottensförskola.
Tillbyggnad av industrihus i Mullsjö
Avser tillbyggnad av kallager.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: