Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade byggprojekt i Gnosjö

Nybyggnad av flerbostadshus i Nissafors,
Markarbetet är färdigställt och har utförts i egen regi. Etapp 1 omfattar nybyggnad av 18 lägenheter i 2 våningar plus souterrain. Kommer även att byggas ett garage med carport.
Planerad nybyggnation av skola, Värnamo
Projektet avser nybyggnad av skola för att ersätta mögelskadad skolbyggnad som skall rivas 2018 (1238515) C-längan.
Rehabbassäng i Gnosjö
Upptaget i investeringsbudget för 2016 - 2018.
Nybyggnad av familjecentral i Gnosjö
Familjecentralen kommer att uppföras vid kommunens vårdcentral. Yta 600-650 kvm.
Tillbyggnad av lager i Gnosjö
Avser tillbyggnad av höglager.
Tillbyggnad med träningslokal i Töllstorpshallen i Gnosjö
Avser en ny studio/träningslokal för spinning osv.
Exploatering för industriområde i Gnosjö
Byggstart och kostnad kan ej anges.
Tillbyggnad av industrihus i Gnosjö
Projektet omfattar tillbyggnad av industrihus i Gnosjö.
Anbud - fjärrvärmeleverans Gnosjö
Avser leverans av fjärrvärme som skall tillgodose behovet av värme till befintliga och tillkommande direktägda kommunala byggnader. Avser även bla installation av en fjärrvärmecentral i varje leveranspunkt som överför energin från fjärrvärmekulverten.
Utbyggnad av väg i Gnosjö
Uppskattad byggstart och kostnad.
Utbyggnad av VA i Hären-Målskog
Planerat projekt. Byggstart och kostnad kan ej anges.
GC-vägar i Gnosjö
Upptaget i investeringsbudget för byggstart under 2018.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: