Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade byggprojekt i Gnosjö

Nybyggnad av flerbostadshus i Nissafors,
Markarbetet är färdigställt och har utförts i egen regi. Etapp 1 omfattar nybyggnad av 18 lägenheter i 2 våningar plus souterrain. Kommer även att byggas ett garage med carport.
Planerad nybyggnation av skola, Värnamo
Projektet avser nybyggnad av skola för att ersätta mögelskadad skolbyggnad som skall rivas 2018 (1238515) C-längan.
Nybyggnad av förskola samt om- och tillbyggnad av grundskola
Avser nybyggnad av förskola samt om- och tillbyggnad av en befintlig 0-6 skola.
Flerbostadshus vid Åkeritomten i Gnosjö.
Marken kan användas till bostäder, handel och kontor. Uppskattad byggstart och kostnad.
Rehabbassäng i Gnosjö
Upptaget i investeringsbudget för 2016 - 2018.
Tillbyggnad av industrihus i Gnosjö
Avser till -och ombyggnad av industri.
Ny studio i Töllstorpshallen i Gnosjö
Omfattar träningslokal för spinning osv.
Exploatering för industriområde i Gnosjö
Byggstart och kostnad kan ej anges.
Sanering av markområde i Gnosjö
Start av sanering tidigast 2017. Kostnad okänd.
Tillbyggnad av industrihus i Gnosjö
Projektet omfattar tillbyggnad av industrihus i Gnosjö.
Utbyggnad av VA i Hären-Målskog
Planerat projekt. Byggstart och kostnad kan ej anges.
Nybyggnad av lager i Hillerstorp
Bygglov sökt. Tillbyggnad av industrihus.. Även del av Hillerstorp 1:6. Byggstart troligen under hösten 2017. Kostnad okänd.
Utbyggnad av väg i Gnosjö
Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av lägenheter
Planer finns att bygga för ett fristående 2 våningshus med lägenheter.
Nybyggnad av VA-verk, Gnosjö
Upptaget ur kommunens investeringsbudget 2017-2019
Anläggande av överföringsledning i Gnosjö
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2017 - 2019.
Ljussättning till simbassäng i Gnosjö
Upptaget i investeringsbudget för 2016 - 2018.
GC-vägar i Gnosjö
Upptaget i investeringsbudget för byggstart under 2018.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: