Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade byggprojekt i Eksjö

Uppförande av ny stadsdel i Eksjö
Planer finns på nybyggnation av flerbostadshus, renovering av befintliga hus samt affärslokaler.
Nybyggnad av Ciselören, Eksjö
I Augusti 2015 utbröt en storbrand på fastigheten Ciselören 1 i Gamla stan, Eksjö! Den drabbade byggnaden gick under namnet Forsellska gården och var ett av Eksjös äldsta och största trähus. Ett stort hål på en strategisk plats mitt i stadens hjärta uppstod efter branden.
Nybyggnad av bostäder i Eksjö
Avser nybyggnad av flerbostadshus i form av punkthus, ca 55-60 tal bostäder.
Nybyggnad av reningsverk i Eksjö
Planer finns för nytt reningsverk i Eksjö. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.
Nybyggnad av parhus i Eksjö
Strandskyddsdispens för nybyggnad av par/radhus.
Nybyggnad av kontor i Eksjö
Uppskattad byggstart och kostnad. Expl.arbetet är klart. Planområde ca 6200 m2.
Nybyggnad av bostäder, Eksjö
Avser nybyggnad av hyresrätter.
Nybyggnad av spolhall på befintlig platta i Eksjö
Projektet avser nybyggnad av spolhall på befintlig platta, markarbeten samt anläggningar och ledningar för teknisk försörjning.
Anslutning till kommunalt VA i Mycklaflon m fl, Eksjö
Projektet omfattar att förse Förnäs, Mycklaflons camping, Gumarp och Näset med kommunalt VA. Ledningar från Hjältevad via Bellö till Mycklaflon. Totalt handlar det om ca 70 fastigheter och Mycklaflons camping.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Sjövik, Eksjö
Ej planlagt område. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nyb av verksamhetsomr (trafikplats Eksjö centrum) i Eksjö
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Ej planlagt område. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Eksjö
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Ej planlagt område. Uppskattad byggstart och kostnad. 3 hektar mark
Nybyggnad av småindustri (med särskild miljösyn) i Eksjö
Ej planlagt område. Uppskattad start och kostnad. 2,5 hektar mark.
Renovering av våtutrymmen i flerbostadshus i Eksjö
Upptaget i Eksjöbostäders lista över planerade underhålls- och ombyggnadsåtgärder. Byggstart och kostnad kan ej anges.
Anläggande av VA i Eksjö
Planerat VA-projekt. Preliminär byggstart. Kostnad okänd.
Åtgärdande av tak och balkonger på flerbostadshus i Eksjö
Upptaget i Eksjöbostäders lista över planerade underhålls- och ombyggnadsåtgärder. Utföres under 2018-2019. Kostnad okänd.
Renovering av våtutrymmen i flerbostadshus i Eksjö
Upptaget i Eksjöbostäders underhållsplan för åren 2014-2019 med planerad byggstart 2018. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av Stora Torget i Eksjö, Etapp 3
Ombyggnad av Stora Torget påbörjas med första etappen hösten 2016. Enligt planerna kommer etapp 1 att omfatta att vända på parkeringsplatserna framför stadshotellet så att bilarna parkeras parallellt med hotellet. Torget kommer också att bli ett gångfartsområde, alla nivåer mellan gata och trottoar skall jämnas ut. Oklart hur detta delas upp i etapp 2 & 3 för tillfället.
Renovering av bad i flerbostadshus i Eksjö
Planerad underhållsåtgärd. Byggstart och kostnad kan ej anges.
Renovering av våtutrymmen i flerbostadshus i Eksjö centrum
Planerad underhållsåtgärd. Kostnad okänd.
Tak- och fasadrenovering på flerbostadshus i Eksjö
Planerade underhålls- och ombyggnadsåtgärder. Byggstart och kostnad kan ej anges.
Åtgärdande av tak på flerbostadshus i Eksjö
Upptaget i Eksjöbostäders underhållsplan med planerad byggstart 2019. Okänd kostnad.
Åtgärdande av fasader och balkonger på flerbostadshus i Eksjö
Upptaget i Eksjöbostäders underhållsplan för planerad byggstart under 2018-2019
Fönsterrenovering på flerbostadshus i Eksjö
Planerade underhålls- och ombyggnadsåtgärder.
Målningsrenovering fasad på flerbostadshus i Eksjö
Planerade underhålls- och ombyggnadsåtgärder.
Takrenovering på flerbostadshus i Eksjö
Planerade underhålls- och ombyggnadsåtgärder.
Renovering av våtutrymmen i flerbostadshus i Eksjö
Planerad underhållsåtgärd. Byggstart och kostnad kan ej anges.
Renovering av flerbostadshus i Eksjö
Planerade underhålls- och ombyggnadsåtgärder. Renovering golv korridorer. Kostnad okänd.
Åtgärdande av fönster i flerbostadshus i Eksjö
Upptaget i Eksjöbostäders lista över planerade underhålls- och ombyggnadsåtgärder. Byggstart under 2018. Kostnad okänd.
Åtgärdande av tak på flerbostadshus i Eksjö
Upptaget i Eksjöbostäders lista över planerade underhålls- och ombyggnadsåtgärder. Byggstart under 2018. Kostnad okänd.
Utökning av parkeringsplatser i Eksjö
Planer finns för utökning av Bryggeritomten med parkeringsplatser intill Höglands sjukhuset.
Anläggande av GC-väg, Hunsnäsen, Eksjö
Planer på att flytta en gc-väg som går runt sjön så att den ej går bredvid motorvägen.
Utbyte till säkerhetsdörrar i flerbostadshus i Eksjö
planerade underhålls- och ombyggnadsåtgärder. Byggstart och kostnad kan ej anges.
Målningsrenovering fasad på flerbostadshus i Eksjö
Planerade underhålls- och ombyggnadsåtgärder. Kostnad okänd.
Takrenovering Räddningstjänsten i Eksjö
Planerad underhållsåtgärd. Kostnad okänd.
Nya entréer på flerbostadshus i Eksjö
Upptaget i Eksjöbostäders lista över planerade underhålls- och ombyggnadsåtgärder. Kostnad okänd.
Åtgärdande av garage i Eksjö
Upptaget i Eksjöbostäders lista över planerade underhålls- och ombyggnadsåtgärder. Kostnad okänd.
Byte till säkerhetsdörrar i flerbostadshus i Eksjö
Planerad underhållsåtgärd. Byggstart och kostnad kan ej anges.
Byte till säkerhetsdörrar i flerbostadshus i Eksjö centrum
Planerad underhållsåtgärd. Byggstart och kostnad kan ej anges.
Åtgärdande av garage i Eksjö
Upptaget i Eksjöbostäders underhållsplan för planerad byggstart 2018-2019. Kostnad okänd.
Målningsrenovering fasad på stadshuset i Eksjö
Planerade underhållsåtgärder. Byggstart tidigast 2018. Kostnad okänd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: