Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade byggprojekt i Söderhamn

Nybyggnad av vindkraftsverk i Söderhamn
98 st vindkraftverk planeras.
Nybyggnad av punkthus i Söderhamn
2 punkthus med 7-8 våningar.
Förnyelse av transformatorstationer i Murgården och Höljebro
Förnyelse av 145, 77 & 12 kV transformatorstationer i Murgården och Höljebro
Nybyggnad av trygghetsboende i Söderhamn
Rivning av Östra Skolan.
Ombyggnad av skola i Bergvik
Ombyggnation av slöjd och hemkunskapssalar.
Ombyggnad av badhus i Söderhamn
Ur investeringsbudget 2017-2019.
Nybyggnad av bilverkstad i Söderhamn
Nybyggnad bilverkstad.
Nybyggnad av hamburgerbar i Söderhamn
Avser nybyggnad av hamburgerbar.
Ny strandpromenad samt gc-stråk mm i Söderhamn
Ny strandpromenad, gc-stråk längs båda sidor av ån, förstärkning av marinan med nya bryggor mm. Ingår i det "Blåa Paketet" som ska ingå i en utveckling i söderhamn under 2017-2019.
Nybyggnad av gångbroar över ån i Söderhamn
Denna ingår i det "Blåa Paketet" som ska ingå i en utveckling i Söderhamn, del 1 under 2017-2018.
Ombyggnad av park i Söderhamn
Ombyggnad till aktivitetspark. Denna ingår i det "Blåa Paketet" som ska ingå i en utveckling i Söderhamn, del 1 under 2017-2018.
Ombyggnad till gångfartsgata i Söderhamn
Avser delen vid Köpmantorget och Stadsparken.
Ombyggnad av gata i Söderhamn
Ombyggnad för kantstensparkering.
Ombyggnad av park i Söderhamn
Lekparken i västra delen ska byggas om till en upplevelsepark.
Nybyggnad av damm i Söderhamn
Anläggande av vattendamm.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: