Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade byggprojekt i Ovanåker

Nybyggnad av vindkraftverk i Ovanåkers kommun
Tidiga planer. Ca 83 verk planeras. En örn-inventering ska utföras under vintern/våren 2015. Byggstart tidigast under 2018. Kommer ev att säljas vidare till en annan exploatör. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av äldreboende i Edsbyn, Ovanåker
Avser nybyggnad av särskilt boende med profilering mot demenssjuka. Byggnaden ska ligga vid Näskullen i Edsbyn och innehålla 48 lägenheter med tillhörande gemensamma ytor.
Ombyggnad/anpassning för framtidens skola i Alfta
Anpassning av lokaler för undervisning, grupprum, skolsalar, uppehållsrum, administrationslokaler, elevvård mm.
Nybyggnad av arkiv i Edsbyn
Nybyggnad av arkiv vid biblioteket i Edsbyn för kommunens behov samt för hembygsföreningar, idrottsföreningar med flera i anslutning till Kulturum.
Stambyte i flerbostadshus i Edsbyn
Avser stambyte i 32 lägenheter.
Ombyggnad av konstgräs i Edsbyn
Byte av konstgräsmatta.
Ombyggnad av väg i Ovanåker, etapp 2
Ur investeringsbudget 2017-2021. Ombyggnad av Västra Centralgatan.
Ytskiktsrenoveringar på sim- och sporthall, Edsbyn
Ur investeringsbudget 2016-2020.
Tillbyggnad av verkstad, lackbox mm i Edsbyn
Kommer att byggas mot befintlig byggnad.
Sanering av markområde i Ovanåker
Förnyelse av VA-ledning och sanering.
Byte av armaturer på bandyarena i Edsbyn
Armaturer ljuskällor på bandyarenan.
Upprustning av huvudmatarledning i Edsbyn
Reinvestering huvudmatarledning Bygatan.
Sanering av vattenledning i Viksjöfors
Va-sanering Viksjöfors.
Sanering av markområde i Knåda
Förnyelse av VA-ledning och sanering.
Nytt värmesystem i polisstation och brandstation i Alfta
I kontors- och lägenhetsdelen behöver värmesystemet förnyas.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: