Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade byggprojekt i Ovanåker

Nybyggnad av äldreboende i Edsbyn, Ovanåker
Avser nybyggnad av särskilt boende med profilering mot demenssjuka. Byggnaden ska ligga vid Näskullen i Edsbyn och innehålla 48 lägenheter med tillhörande gemensamma ytor.
Ombyggnad av simhall i Edsbyn
Avser bassängrenovering samt nya rör- och elinstallationer.
Stambyte i flerbostadshus i Edsbyn
Avser stambyte i 32 lägenheter.
Ombyggnad av väg i Ovanåker, etapp 2
Ur investeringsbudget 2017-2021. Ombyggnad av Västra Centralgatan.
Underhåll av bro i Ovanåker
Ur investeringsbudget 2017-2022. Avser åtgärder i den bärande konstruktionen på bro 3 (bågbron i Ovanåker).
Ombyggnad av torg i Edsbyn
Ur investeringsbudget 2019. Målet är att skapa ett attraktivt område med funktioner som främjar skola, hotell och handel.
Ytskiktsrenoveringar på sim- och sporthall, Edsbyn
Ur investeringsbudget 2016-2020.
Byte av armaturer på bandyarena i Edsbyn
Armaturer ljuskällor på bandyarenan.
Sanering av vattenledning i Viksjöfors
Va-sanering Viksjöfors.
Upprustning av huvudmatarledning i Edsbyn
Reinvestering huvudmatarledning Bygatan.
Sanering av markområde i Knåda
Förnyelse av VA-ledning och sanering.
Upprustning av park i Edsbyn
Ur investeringsbudget 2019. Avser upprustning av parkvägar, utbyte av parkutrustning och utbyte av träd/planteringar.
Sanering av markområde i Ovanåker
Förnyelse av VA-ledning och sanering.
Nytt värmesystem i polisstation och brandstation i Alfta
I kontors- och lägenhetsdelen behöver värmesystemet förnyas.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: