Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade byggprojekt i Ovanåker

Nybyggnad av vindkraftverk i Ovanåkers kommun
Tidiga planer. Ca 83 verk planeras. En örn-inventering ska utföras under vintern/våren 2015. Byggstart tidigast under 2018. Kommer ev att säljas vidare till en annan exploatör. Uppskattad kostnad.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Edsbyn
Ca 823 km väg varav grusväg 137 km och gc-väg 14 km.
Nybyggnad av äldreboende i Edsbyn, Ovanåker
Avser nybyggnad av särskilt boende med profilering mot demenssjuka. Byggnaden ska ligga vid Näskullen i Edsbyn och innehålla 48 lägenheter med tillhörande gemensamma ytor.
Om- och tillbyggnad och rivning av framtidens skola i Edsbyn
Befintliga byggnader för årskurs 7-9 ska byggas om och till. Byggnaderna för årskurs F-6 ska rivas. Samtliga årskurser i grundskolan ska inrymmas i den ombyggda skolan. Även utemiljöerna till skollokalerna ska ingå i projektet. Projektet kommer att etappindelas.
Ombyggnad/anpassning för framtidens skola i Alfta
Anpassning av lokaler för undervisning, grupprum, skolsalar, uppehållsrum, administrationslokaler, elevvård mm.
Nybyggnad av överföringsledning mellan Viksjön - Alfta
Helsinge Vatten gör en del av sträckan och kommunen en annan. Denna sträcka avser markförlagd vattenledning ca 2 965 meter mellan Viksjön - Alfta.
Stamrenovering i flerbostadshus i Edsbyn
Planerat projekt som ligger på is. Uppskattad byggstart. Kostnad/omfattning okänd.
Stamrenovering i flerbostadshus i Edsbyn
Planerat projekt som ligger på is. Uppskattad oklar byggstart. Kostnad/omfattning okänd.
Nybyggnad av arkiv i Edsbyn
Nybyggnad av arkiv vid biblioteket i Edsbyn för kommunens behov samt för hembygsföreningar, idrottsföreningar med flera i anslutning till Kulturum.
Stamrenovering i flerbostadshus i Alfta
Planerat projekt som ligger på is. 80-100 lgh. Uppskattad oklar byggstart. Kostnad okänd.
Ombyggnad av konstgräs i Edsbyn
Byte av konstgräsmatta.
Ombyggnad av väg i Ovanåker, etapp 2
Ur investeringsbudget 2017-2021. Ombyggnad av Västra Centralgatan.
Ytskiktsrenoveringar på sim- och sporthall, Edsbyn
Ur investeringsbudget 2016-2020.
Sanering av markområde i Ovanåker
Förnyelse av VA-ledning och sanering.
Tillbyggnad av verkstad, lackbox mm i Edsbyn
Kommer att byggas mot befintlig byggnad.
Byte av armaturer på bandyarena i Edsbyn
Armaturer ljuskällor på bandyarenan.
Upprustning av huvudmatarledning i Edsbyn
Reinvestering huvudmatarledning Bygatan.
Sanering av vattenledning i Viksjöfors
Va-sanering Viksjöfors.
Sanering av markområde i Knåda
Förnyelse av VA-ledning och sanering.
Nytt värmesystem i polisstation och brandstation i Alfta
I kontors- och lägenhetsdelen behöver värmesystemet förnyas.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: