Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade byggprojekt i Nordanstig

Ny- och ombyggnad av väg till 2+1 väg mellan Kongberget-Gnarp
Projektet avser anläggande av 2+1 väg med mitträcke på en ca 12,8 km ny sträcka och ombyggnad av ca 9 km.
Sanering vid fd sågverk i Stocka
Planerat projekt. Uppskattad start och kostnad.
Exploatering för enbostadshus i lindstahusviken
30 tal bostadstomter och camping
Nybyggnad av flerbostadshus i Morängsviken
Avser ca 10-15 lägenheter.
Nybyggnad av radhus och enbostadshus i Morängsviken
Avser ca 18 villor och ca 10 radhus.
Ombyggnad av elektrisk ledning i Grängsjö
16 km ledning. Befintlig luftledning ersätts med nergrävd kabel för att öka leveranssäkerheten till kunder i området.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Harmånger
Tillbyggnad av livsmedelsbutik med strax under 500 kvm.
Nybyggnad av servicehus på camping i Strömsbruk
Förutom servicebyggnad så blir det även elstolpar till husvagnar.
Ombyggnad till lager i Gnarp
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av lokal.
Ombyggnad av markanläggning i Hassela
Ombyggnaden avser Containerramp för avfall

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: