Byggsveriges affärskälla!

Alla planerade byggprojekt i Hofors

Nybyggad av demoanläggning i Hofors
Planen är att bygga en demonstrationsanläggning i Hofors som ska kunna producera 40.000 ton råjärn per år från stålskrot och järnmalm.
Sanering vid fd sågverk i Hofors
6300 kubikmeter massor.
Nybyggnad av förskola i Hofors
Nybyggnad av förskola 6 avdelningar
Ombyggnad av genomfart i Hofors
Projektet avser förbättring/effektivisering av genomfarten. Faluvägen.
Tillbyggnad av förskola i Torsåker
Tillbyggnad av förskolelokaler och kök.
Korsningsåtgärder vid väg 68/513 i Torsåker
Korsningen anpassas så den får ett södergående vänstersvängfält.
Byte av VA-ledningar, Råbackaområdet i Hofors
Avser byte av ca 3km VA-leddningar samt nyanläggning av drygt 100 m längs Råbackavägen och angränsande gator/tomtmark i Torsåker, Hofors.
Anläggning av gata vid rondellen i Hofors
Nybyggnad av gata ca 180 M.
Fasadrenovering på skola i Hofors
Projektet avser renovering och avfärgning av fasader samt option på utvändig målning av fönster.
Anläggande av damm vid Malmjärn, Torsåker
Avser mark- och anläggningsarbeten vid Malmjärns utlopp i Hofors Kommun.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: