Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade byggprojekt i Hedemora

Uppförande av vindkraftspark i Hedemora kommun
Ansöker om miljötillstånd för 7 verk.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hedemora
Planer finns på nybyggnad av flerbostadshus med 16 lägenheter samt garage och förråd. Rivning av projekt 1345438 kommer att ske efter att bygglov för detta projekt är beviljat.
Ombyggnad till cirkulationsplats Hedemora
Byggstart kan ej preciseras.
Ombyggnad av äldreboende i Hedemora
Avser ombyggnad av förskola till seniorboende.
Ombyggnad av äldreboende i Hedemora
Projektet avser ombyggnad av matsal till 6 lägenheter.
Ombyggnad av torg i Hedemora
Planer för ombyggnad av Hökartorget, ingår i en trafikplan som gjorts över Hedemora. Tidigast byggstart är under 2018.
Nybyggnad av en lastbilstvätt i Hedemora
Projektet avser nybyggnad av en lastbilstvätt för långtradare.
Åtgärder av gångleder mm Hovran i Hedemora
Åtgärder som planeras inom de stadsnära delarna av Hovran.
Ombyggnad av gata i Hedemora
Planer för ombyggnad av August Lindbergs plan, ingår i en trafikplan som gjorts över Hedemora. Tidigast byggstart är under 2018.
Ombyggnad till lägenheter i Dala-Husby
Ombyggnad av ett tidigare LSS-boende till 4 stycken lägenheter (hyresrätter). I projektet ingår även ommålning av fasader.
Anläggande av ny entréväg med parkeringar Hovran i Hedemora
Projektet omfattar grusväg, parkering och handikapparkering. Grusväg ska anläggas på befintlig traktorväg. Parkering anläggs på åkermark.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: