Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Vårgårda

Ombyggnad av affärshus i Vårgårda
Avser om- och tillbyggnad av centrumhuset och torget.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vårgårda
Avser om- och tillbyggnad av 9 lägenheter i flerbostadshus samt tak och fasadbyte, energieffektivisering, solceller och energilagring.
Om- och tillbyggnad av skola i Nol
Projektet avser om- och tillbyggnad av skola, ombyggnad till tillagningskök m m.
Ombyggnad av markanläggning i Vårgårda
Avser blåsning och svetsning av fiber åt Svältorna Fiber i Asklanda, Ornunga, Kvinnestad och Landa i Vårgårda kommun.
Energiproduktion och enegilagring för nära nollenergibyggnad i Vårgårda
Denna entreprenad kommer ske parallellt med byggentreprenad som en sidoentreprenad. Den delen av Entreprenaden som avser solcellsanläggningen ska vara färdigställd 2018-08-31. Entreprenaden ska i sin helhet vara klar 2018-10-30. Dessa datum gäller om inte annat överenskoms i tidplanen.
Rivning av skola i Vårgårda
Avser rivning av skola. Nybyggnation av skola finns på projekt id 1432657.
Ombyggnad av gym i Vårgårda
Ändrad användning av butikslokal till gruppträningslokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vårgårda
Ändrad användning av kontor till bostäder.
Ombyggnad av omklädningsrum i Vårgårda
Ändrad användning av lagerlokal till omklädningsrum.
Ombyggnad av lägenhet i Vårgårda
Ombyggnad av lokal till lägenhet.
Tillbyggnad av enbostadshus i Vårgårda
Tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av förråd i Vårgårda
Tillbyggnad av virkesförråd och spånsug.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: