Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Vårgårda

Ombyggnad av gruppbostad i Vårgårda
Avser ändrad användning från samlingslokal till 6 st lägenheter.
Om- och tillbyggnad av skola i Nol
Projektet avser om- och tillbyggnad av skola, ombyggnad till tillagningskök m m.
Installation av aktiv utrustning och drift av bredbandsnät i Vårgårda
Avser installation av den aktiva utrustningen och drift av bredbandsnätet, samt tillhandahållande av tjänster i form av internet, TV.
Tillbyggnad av biogasanläggning i Vårgårda
Avser nybyggnad av rötkammare.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vårgårda
Avser om- och tillbyggnad av flerbostadshus, tak och fasadbyte, energieffektivisering, solceller och energilagring.
Tillbyggnad av värmeverk i Vårgårda
Avser utbyte av biovärmecentral samt en liten tillbyggnad på 16 kvm.
Ombyggnad av kyrka i Vårgårda
Läktarunderbyggnad med HWC och pentry.
Ombyggnad av affärshus i Vårgårda
Om- och tillbyggnad av centrumhuset och torget.
Ombyggnad av personallokal i Vårgårda
Ombyggnad av personalutrymme.
Tillbyggnad av kallager i Vårgårda
Tillbyggnad av kallager.
Rivning av carport i Vårgårda
Rivning av carport och staket.
Ombyggnad av förskola i Vårgårda
Tidsbegränsat lov för förskola i bef samlingslokaler.
Ombyggnad av affärshus i Vårgårda
Avser ändring av verksamhet till handel.
Rivning av silo i Vårgårda
Demontering av silobyggnad.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: