Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Vänersborg

Om-, tillbyggnad av handelscentrum i Vänersborg, del 3 m fl
Avser Om-, tillbyggnad av handelscentrum.
Om-och tillbyggnad av äldreboende i Vänersborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av befintlig fastighet som idag innehåller 29 lägenheter till ca 40 lägenheter. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av handelscentrum i Vänersborg, del 2
Projektet avser ombyggnad av handelscentrum.
Tillbyggnad av förskola i Vänersborg
Projektet avser nybyggnad av förskola med 2 avdelningar.
Ombyggnad av 12 fläktrum i Vänersborg
Avser ombyggnad av 12 fläktrum. Totalt är det 62 st nya ventilationsaggregat som ska installeras.
Ombyggnad av gruppbostad i Vänersborg
Projektet avser ombyggnad av gruppbostad.
Om- och tillbyggnad av förskola i Vänersborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av Mulltorps förskola.
Tillbyggnad av industrihus i Vänersborg
Tillbyggnad av industri/lagerbyggnad.
Ombyggnad av gym i Vänersborg
Avser ändrad användning av kontor till motionsanläggning samt tillbyggnad.
Tillbyggnad av hotell i Vänersborg
Avser tillbyggnad på 100 kvm samt total renovering av hotell.
Nyanläggning av konstgräs på fotbollsplan i Vänersborg
Avser nyanläggning av konstgräs på gummipad och ny grusbädd.
Tillbyggnad av industrihus i Vänersborg
Avser tillbyggnad av industrihus på ca 1200 kvm.
Tillbyggnad av industrihus i Vänersborg
Avser tillbyggnad av industri/lagerbyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Reparation av bro i Vänersborg
Projektet avser reparation av kantbalkar samt breddning av gc-bana.
Ombyggnad av förskola i Vänersborg Etapp 1
Avser anordning av ventilation samt ytskikts renovering i förskola.
Ombyggnad av kök i Vänersborg
Avser renovering och ombyggnad av två kök plan 1 och 2 i kv Kamelen 15.
Rivning av kylanläggning och läktare i Vänersborg
Avser rivning av kylanläggning samt läktare.
Tillbyggnad av förskola i Vänersborg
Avser tillbyggnad av förskola.
Tillbyggnad av industrihus i Vänersborg
Avser tillbyggnad av industri/lagerbyggnad.
Ombyggnad av ishall i Vänersborg
Avser ny sittplatsläktare i ishallen.
Ombyggnad av omklädningsutrymme i Vänersborg
Avser ombyggnad i omklädningsutrymme.
Byte av avfuktningsaggregat i ishall i Vänersborg
Avser byte av avfuktningsaggregat samt kring arbeten för ishockeybanan.
Nyanläggning av fiberoptiskt nät för bredband i Vänersnäs
Omfattar installation av den aktiva utrustningen och drift av bredbandsnätet.
Planfräsning och beläggning av väg i Önafors, Vänersborg
Objektet avser planfräsning och beläggning av Bruksvägen i Vänersborg, ca 890 m.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Ombyggnad av flerbostadshus och inredande av tillkommande lägenheter 7 stycken samt utvändig ändring.
Tillbyggnad av restaurang i Vänersborg
Avser för tillbyggnad av restaurang.
Ombyggnad av skola i Vänersborg
Ändring av ventilation.
Tillbyggnad av servicebyggnad i Vänersborg
Tillbyggnad av servicebyggnad.
Tillbyggnad av grillbar i Vänersborg
Tillbygnad av affärshus inglasad altan Kolgrillen.
Ombyggnad av förskola i Vänersborg
Ändrad användning av bostad till förskola.
Ombyggnad av förskola i Vänersborg
Ändrad användning av klubbstuga till dagbarnvårdarverksamhet tidsbegränsat lov tom 2027-03-15.
Ombyggnad av förskola i Vänersborg
Ändrad användning till förskola, tidsbegränsat bygglov t o m 2018-09-30.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Anmälan för renovering av flerbostadshus.
Tillbyggnad av forskningsanläggning i Vänersborg
Avser nybyggnad av 3D SkyGas kammarsystem vid forskningsstaton. Tre st master och en container.
Nytt värmeproduktionssystem, bergvärmepump
Avser nytt värmeproduktionssystem baserad på bergvärmepump.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Avser installation av trapphiss.
Ombyggnad av kontor i Vänersborg
Avser invändig målning av kontor.
Tillbyggnad av garage i Vänersborg
Avser ombyggnad av personallokal dit sättning av 2 portar.
Rivning av driftscentral i Vänersborg
Rivning av driftradioanläggning.
Rivning av förråd i Vänersborg
Rivning av förråd.
Ombyggnad av bensinstation i Vänersborg
Ombyggnad av bensinstation. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av rekreationsanläggning i Vänersborg
Avser ändrad användning av möbelaffär till friskvårdsanläggning/gym.
Ombyggnad av skola i Vänersborg
Avser ändring av ventilation.
Ombyggnad av mark i Vänersborg
marklov för ändring av marknivå tidsbegränsat lov tom 2027-06-01.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: