Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Vänersborg

Om-, tillbyggnad av handelscentrum i Vänersborg, del 3 m fl
Avser Om-, tillbyggnad av handelscentrum.
Om-och tillbyggnad av äldreboende i Vänersborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av befintlig fastighet som idag innehåller 29 lägenheter till ca 40 lägenheter. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av handelscentrum i Vänersborg, del 2
Projektet avser ombyggnad av handelscentrum.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Ombyggnad av flerbostadshus och inredande av tillkommande lägenheter 7 stycken samt utvändig ändring.
Tillbyggnad av förskola i Vänersborg
Projektet avser nybyggnad av förskola med 2 avdelningar.
Ombyggnad av gruppbostad i Vänersborg
Projektet avser ombyggnad av gruppbostad.
Om- och tillbyggnad av förskola i Vänersborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av Mulltorps förskola.
Rivning av samlingslokal i Vänersborg
Avser rivning av sessionssal och tillhörande förrum och dess ingående installationer och fast inredning.
Ramavtal avseende snöröjning av området Söder i Växjö
Upphandlingen avser snöröjning av området Söder i Växjö.
Snöröjning, vinterväghållning och halkbekämpningstjänster i Vänersborg
Upphandlingen avser snöröjning, vinterväghållning och halkbekämpningstjänster för Vänersborgs kommun.
Ombyggnad av gym i Vänersborg
Avser ändrad användning av kontor till motionsanläggning samt tillbyggnad.
Ombyggnad och ny ventilationsanläggning i förskola Vänersborg
Avser ytskiktsrenovering samt ny ventilationsanläggning. Kontraktsarbetena är indelade i två etapper: Byggstart av etapp ett,: 16 oktober 2017 med färdigställande i april 2018. Byggstart av etapp två: maj 2018 med färdigställande i januari 2019.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Avser ändring av ventilation.
Tillbyggnad av hotell i Vänersborg
Avser tillbyggnad på 100 kvm samt total renovering av hotell.
Nyanläggning av konstgräs på fotbollsplan i Vänersborg
Avser nyanläggning av konstgräs på gummipad och ny grusbädd.
Tillbyggnad av industrihus i Vänersborg
Avser tillbyggnad av industrihus på ca 1200 kvm.
Tillbyggnad av servicebyggnad i Vänersborg
Avser tillbyggnad av servicebyggnad vid befintlig fritidsbyggnad.
Tillbyggnad av förskola i Vänersborg
Avser tillbyggnad av förskola.
Ombyggnad av kök i Vänersborg
Avser renovering och ombyggnad av två kök plan 1 och 2 i kv Kamelen 15.
Rivning av kylanläggning och läktare i Vänersborg
Avser rivning av kylanläggning samt läktare.
Ombyggnad av förskola i Vänersborg Etapp 1
Avser anordning av ventilation samt ytskikts renovering i förskola.
Reparation av bro i Vänersborg
Projektet avser reparation av kantbalkar samt breddning av gc-bana.
Planfräsning och beläggning av väg i Önafors, Vänersborg
Objektet avser planfräsning och beläggning av Bruksvägen i Vänersborg, ca 890 m.
Ombyggnad av ridhus i Vänersborg
Avser att man höjer befintligt trallgolv, bygger en tillgänglig wc, monterar en hiss etc.
Byte av avfuktningsaggregat i ishall i Vänersborg
Avser byte av avfuktningsaggregat samt kring arbeten för ishockeybanan.
Tillbyggnad av industrihus i Vänersborg
Avser tillbyggnad av industri/lagerbyggnad.
Tillbyggnad av restaurang i Vänersborg
Avser för tillbyggnad av restaurang.
Tillbyggnad av restaurang i Vänersborg
Rivningslov för rivning av servicehus, Bygglov för tillbyggnad av restaurang, Bygglov för nybyggnad av 3 servicehus nr 4-6, Bygglov för anläggning av campingplats Kleverud 1:8,Djupedalen 2:1. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av förskola i Vänersborg
Ändrad användning av bostad till förskola.
Ombyggnad av skola i Vänersborg
Ändring av ventilation.
Ombyggnad av kontor i Vänersborg
Avser invändig målning av kontor.
Tillbyggnad av forskningsanläggning i Vänersborg
Avser nybyggnad av 3D SkyGas kammarsystem vid forskningsstaton. Tre st master och en container.
Ombyggnad av skola i Vänersborg
Avser nybyggnad av staket samt ändring av ventilation på skola. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nytt värmeproduktionssystem, bergvärmepump
Avser nytt värmeproduktionssystem baserad på bergvärmepump.
Tillbyggnad av garage i Vänersborg
Avser ombyggnad av personallokal dit sättning av 2 portar.
Ombyggnad av bensinstation i Vänersborg
Ombyggnad av bensinstation. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av bensinstation i Vänersborg
Rivningslov för rivning av bensinstation. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av rekreationsanläggning i Vänersborg
Avser ändrad användning av möbelaffär till friskvårdsanläggning/gym.
Ombyggnad av skola i Vänersborg
Avser ändring av ventilation.
Ombyggnad av förskola i Vänersborg
Bygglov för utvändig ändring samt ändrad användning av vårdlokaler till förskola/nattdagis. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av mark i Vänersborg
marklov för ändring av marknivå tidsbegränsat lov tom 2027-06-01.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: