Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Vänersborg

Utförande av kall/halvvarm beläggning i region Väst

Om-, tillbyggnad av handelscentrum i Vänersborg, del 3 m fl
Avser Om-, tillbyggnad av handelscentrum.

Målning av stolpar mellan Öxnered-Kil
Projektet avser målning av stolpar på en sträcka på 15 mil.

Ombyggnad av handelscentrum i Vänersborg, del 2
Projektet avser ombyggnad av handelscentrum.

Spårbyte mellan Öxnered-Håkantorp

Tillbyggnad av förskola i Vänersborg
Projektet avser nybyggnad av förskola med 2 avdelningar.

Upprustning av vattenverk i Vänersborg
Avser upprustning av vattenverk.

Ombyggnad av bro vid Båberg

Tillbyggnad av industrihus i Vänersborg
Tillbyggnad av industri/lagerbyggnad.

Ombyggnad av gym i Vänersborg
Avser ändrad användning av kontor till motionsanläggning samt tillbyggnad.

Ombyggnad av vårdhem i Vänersborg
Om- och tillbyggnad av vårdlokaler.

Nyanläggning av konstgräs på fotbollsplan i Vänersborg
Avser nyanläggning av konstgräs på gummipad och ny grusbädd.

Rivning av kylanläggning och läktare i Vänersborg
Avser rivning av kylanläggning samt läktare.

Tillbyggnad av industrihus i Vänersborg
Avser tillbyggnad av industri/lagerbyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Reparation av bro i Vänersborg
Projektet avser reparation av kantbalkar samt breddning av gc-bana.

Nyanläggning av fiberoptiskt nät för bredband i Vänersnäs
Omfattar installation av den aktiva utrustningen och drift av bredbandsnätet.

Modernisering av 6 st hissar, Vänersborgsbostäder
Avser modernisering av 6 st hissar i Vänersborg på adresserna Kronogatan 55 A,B,C, Adolf Andersohnsgatan 14 A, B samt Edsgatan 1C.

Ombyggnad av sjukhus i Västra Götaland

Ombyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Anmälan för renovering av flerbostadshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Avser installation av trapphiss.

Ombyggnad av rekreationsanläggning i Vänersborg
Avser ändrad användning av möbelaffär till friskvårdsanläggning/gym.

Ombyggnad av va-ledning i Vänersborg
Ombyggnad av va-ledning.

Rivning av driftscentral i Vänersborg
Rivning av driftradioanläggning.

Rivning av förråd i Vänersborg
Rivning av förråd.

Rivning av förråd i Vänersborg
Rivning av jordkällare.

Tillbyggnad av servicebyggnad i Vänersborg
Tillbyggnad av servicebyggnad.

Tillbyggnad av grillbar i Vänersborg
Tillbygnad av affärshus inglasad altan Kolgrillen.

Ombyggnad av förskola i Vänersborg
Ändrad användning av klubbstuga till dagbarnvårdarverksamhet tidsbegränsat lov tom 2027-03-15.

Ombyggnad av omklädningsutrymme i Vänersborg

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: