Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Vänersborg

Utförande av kall/halvvarm beläggning i region Väst

Om-, tillbyggnad av handelscentrum i Vänersborg, del 3 m fl
Avser Om-, tillbyggnad av handelscentrum. Byggstart tidigast 2á halvåret 2017.

Ombyggnad av handelscentrum i Vänersborg, del 2
Projektet avser ombyggnad av handelscentrum.

Ombyggnad av skola i Vänersborg
Avser ny skyddsrumsdörr för utrymning.

Tillbyggnad av förskola i Vänersborg
Projektet avser nybyggnad av förskola med 2 avdelningar.

Tillbyggnad av industrihus i Vänersborg
Tillbyggnad av industri/lagerbyggnad.

Snöröjning, vinterväghållning och halkbekämpningstjänster i Vänersborg
Upphandlingen avser snöröjning, vinterväghållning och halkbekämpningstjänster för Vänersborgs kommun.

Diverse åtgärder vid idrottsarena i Vänersborg
Upptaget i investeringsbudget 2016 - 2020.

Ombyggnad av skola i Vänersborg
Projektet avser ändrad användning av skolmatsal till fritidshem/skola med ytskikts renovering, nya rör och ventilation samt teknikutrustning på vinden. Uppskattad kostnad.

Ombyggnation av förskola i Vänersborg
Avser ombyggnation av förskola. Upptaget i investeringsbudget för 2017-2021.

Cykelbefrämjande åtgärder, GC-väg i Vänersborg
Projektet avser ny GC-väg utmed Stationsvägen, mellan Hallebergsvägen och Nordkroksvägen.

Rivning av kylanläggning och läktare i Vänersborg
Avser rivning av kylanläggning samt läktare.

Toalett till servicehus vid Norra Sanden i Vänersborg
Upptaget i investeringsbudget för 2016 - 2020.

Modernisering av 6 st hissar, Vänersborgsbostäder
Avser modernisering av 6 st hissar i Vänersborg på adresserna Kronogatan 55 A,B,C, Adolf Andersohnsgatan 14 A, B samt Edsgatan 1C.

Nyanläggning av fiberoptiskt nät för bredband i Vänersnäs
Omfattar installation av den aktiva utrustningen och drift av bredbandsnätet.

Ombyggnad av vårdhem i Vänersborg
Om- och tillbyggnad av vårdlokaler.

Ombyggnad av gym i Vänersborg
Avser ändrad användning av handelslokal till gym.

Ombyggnad av sjukhus i Västra Götaland

Ombyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Anmälan för renovering av flerbostadshus.

Åtgärdande av pumpstation i Vänersborg
Upptaget i investeringsbudget för 2016 - 2020.

Rivning av driftscentral i Vänersborg
Rivning av driftradioanläggning.

Rivning av förråd i Vänersborg
Rivning av förråd.

Rivning av förråd i Vänersborg
Rivning av jordkällare.

Rivning av telestation i Vänersborg
Rivning av två teknikbyggnader (Telestation och mast).

Tillbyggnad av servicebyggnad i Vänersborg
Tillbyggnad av servicebyggnad.

Tillbyggnad av grillbar i Vänersborg
Tillbygnad av affärshus inglasad altan Kolgrillen.

Ombyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Avser installation av trapphiss.

Ombyggnad av enfamiljshus i Vänersborg
Installation av personhiss.

Ombyggnad av va-ledning i Vänersborg
Ombyggnad av va-ledning.

Cykelbefrämjande åtgärder, GC-väg i Vänersborg
GC-väg Almgatan, mellan Gropbrovägen-Olle Niclas väg. Upptaget i investeringsbudget för 2016 - 2020.

Anläggande av gångpassage vid arenan i Vänersborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2016 - 2020.

Tillgänglighetsanpassning av busshållplats i Vänersborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2016 - 2020.

Tillbyggnad av entré i Vänersborg
Avser tillbyggnad av entré.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: