Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Vänersborg

Om-, tillbyggnad av handelscentrum i Vänersborg, del 3 m fl
Avser Om-, tillbyggnad av handelscentrum.
Vägmarkering inom distrikt Vänersborg
Entreprenaden består av följande huvuddelar: Huvuddel 1: (kontraktsår ett) 2018-01-01—2018-12-31. Huvuddel 2: (kontraktsår två) 2019-01-01—2019-12-31. Huvuddel 3: (kontraktsår tre) 2020-01-01—2020-12-31. Huvuddel 4: (kontraktsår fyra) 2021-01-01—2021-12-31, (optionsår). Huvuddel 5: (kontraktsår fem) 2022-01-01—2022-12-31, (optionsår).
Om-och tillbyggnad av äldreboende i Vänersborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av befintlig fastighet som idag innehåller 29 lägenheter till ca 40 lägenheter. Uppskattad kostnad.
Målning av stolpar mellan Öxnered-Kil
Projektet avser målning av stolpar på en sträcka på 15 mil.
Ombyggnad av handelscentrum i Vänersborg, del 2
Projektet avser ombyggnad av handelscentrum.
Om- och tillbyggnad av förskola i Vänersborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av Mulltorps förskola.
Tillbyggnad av förskola i Vänersborg
Projektet avser tillbyggnad av förskola med 2 avdelningar.
Rivning av samlingslokal i Vänersborg
Avser rivning av sessionssal och tillhörande förrum och dess ingående installationer och fast inredning.
Ramavtal avseende snöröjning av området Söder i Växjö
Upphandlingen avser snöröjning av området Söder i Växjö.
Snöröjning, vinterväghållning och halkbekämpningstjänster i Vänersborg
Upphandlingen avser snöröjning, vinterväghållning och halkbekämpningstjänster för Vänersborgs kommun.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Ombyggnad av flerbostadshus och inredande av tillkommande lägenheter 7 stycken samt utvändig ändring.
Tillbyggnad av kapell i Vänersborg
Projektet avser invändig renovering av kapellet, tillgänglighetsanpassning av lokalerna, handikapptoalett samt tillbyggnad av trapphus med hiss.
Ombyggnad och ny ventilationsanläggning i förskola Vänersborg
Avser ytskiktsrenovering samt ny ventilationsanläggning. Kontraktsarbetena är indelade i två etapper: Byggstart av etapp ett,: 16 oktober 2017 med färdigställande i april 2018. Byggstart av etapp två: maj 2018 med färdigställande i januari 2019.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Avser ändring av ventilation.
Tillbyggnad av industrihus i Vänersborg
Avser tillbyggnad av industri/lagerbyggnad.
Tillbyggnad av hotell i Vänersborg
Avser tillbyggnad på 100 kvm samt total renovering av hotell.
Nyanläggning av konstgräs på fotbollsplan i Vänersborg
Avser nyanläggning av konstgräs på gummipad och ny grusbädd.
Ombyggnad av värmeproduktionssystem i flerbostadshus i Vänersborg
Avser leverans och montage av nytt värmeproduktionssystem baserat på bergvärmepump.
Tillbyggnad av industrihus i Vänersborg
Avser tillbyggnad av industrihus på ca 1200 kvm.
Bygg- och vent.åtgärder i förskola, Vänersborg
Upptaget i investeringsbudget 2016 - 2020.
Åtgärder för ventilation, samt logistik kök i skola, Vänersborg
Upptaget i investeringsbudget för 2016 - 2020.
Reparation av bro i Vänersborg
Projektet avser reparation av kantbalkar samt breddning av gc-bana.
Tillbyggnad av servicebyggnad i Vänersborg
Avser tillbyggnad av servicebyggnad vid befintlig fritidsbyggnad.
Ombyggnad av kök i Vänersborg
Avser renovering och ombyggnad av två kök plan 1 och 2 i kv Kamelen 15.
Rivning av kylanläggning och läktare i Vänersborg
Avser rivning av kylanläggning samt läktare.
Ombyggnad av förskola i Vänersborg Etapp 1
Avser anordning av ventilation samt ytskikts renovering i förskola.
Ombyggnad av vårdhem i Vänersborg
Avser ändrad användning av kontor till vård.
Planfräsning och beläggning av väg i Önafors, Vänersborg
Objektet avser planfräsning och beläggning av Bruksvägen i Vänersborg, ca 890 m.
Ombyggnad av omklädningsutrymme i Vänersborg
Avser ombyggnad i omklädningsutrymme.
Ombyggnad för ventilation och belysning i förskola/skola, Vänersborg
Upptaget i investeringsbudget för 2016 - 2020.
Tillbyggnad av restaurang i Vänersborg
Rivningslov för rivning av servicehus, Bygglov för tillbyggnad av restaurang, Bygglov för nybyggnad av 3 servicehus nr 4-6, Bygglov för anläggning av campingplats Kleverud 1:8,Djupedalen 2:1. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av industrihus i Vänersborg
Tillbyggnad av industri/lagerbyggnad.
Ombyggnad av industrilokal i Vänersborg
Ändrad användning av industri/kontor till sjukgymnastik samt utvändig ändring.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Ändrad användning av äldreboende till hyreslägenheter 26 st lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Ändrad användning av äldreboende till hyreslägenheter 28 st lägenheter.
Ombyggnad av samlingslokal i Vänersborg
Ändring av bärande konstruktion på samlingslokal.
Rivning av förskola i Vänersborg
Rivning av förskola samt matsal.
Tillbyggnad av restaurang i Vänersborg
Avser för tillbyggnad av restaurang.
Ombyggnad av ridhus i Vänersborg
Avser att man höjer befintligt trallgolv, bygger en tillgänglig wc, monterar en hiss etc.
Ombyggnad av skola i Vänersborg
Avser nybyggnad av staket samt ändring av ventilation på skola. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av garage i Vänersborg
Avser ombyggnad av personallokal dit sättning av 2 portar.
Rivning av förråd i Vänersborg
Rivning av komplementbyggnad, ladugård och bostadshus m m.
Rivning av toalett i Vänersborg
Rivning av offentliga toaletter.
Rivning av bensinstation i Vänersborg
Rivningslov för rivning av bensinstation. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av förskola i Vänersborg
Bygglov för utvändig ändring samt ändrad användning av vårdlokaler till förskola/nattdagis. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av skola i Vänersborg
Ändring av ventilation.
Tillbyggnad av förråd i Vänersborg
Tillbyggnad av komplementbyggnad.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplats i Vänersborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2016 - 2020.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: