Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Ulricehamn

Om- och tillbyggnad av flerbostadshus i Ulricehamn
Projektet avser om- och tillbyggnad av ca 25 lägenheter och 250 kvm butikslokaler. Byggstart tidigast januari 2017.

Om- och tillbyggnad av skola i Ulricehamn
Projektet avser om- och tillbyggnad av skola.

Ombyggnad till cirkulationsplats vid Ubbarp
Projektet avser anläggande av en cirkulationsplats med anslutning till busshållplatser och gång- och cykelväg samt hästpassage.

Rivning och utbyte av bro i Ulricehamn
Projektet avser rivning och utbyte av bro.

Renovering av järnvägsbroar i Ulricehamn
Avser renovering av 5 st GC-broar: Bro 1491-7-1, Bro 1491-8-1, Bro 1491-9-1, Bro 1491-10-1 samt Bro 1491-11-1.

Ombyggnad till fritids i Ulricehamn
Projektet avser ombyggnad av lokaler till fritids och förskoleklass.

Ombyggnad till flerbostadshus i Ulricehamn
Projektet avser ändrad användning från vårdcentral till sex lägenheter. Uppskattad kostnad.

Ombyggnad till flerbostadshus i Ulricehamn
Projektet avser ändrad användning från vårdcentral till fem lägenheter. Uppskattad kostnad.

Tillbyggnad av industrihus i Ulricehamn
Avser tillbyggnad av industribyggnad.

Ombyggnad av korsning vid väg 157/1715 i Marbäck
Vänstersvängficka.

Ombyggnad av va-ledning i Ulricehamn
Avser installation av godkända återströmningsskydd vid vissa riskställen.

Tillbyggnad av kontor i Ulricehamn
Avser tillbyggnad av kontor.

Ombyggnad av livsmedelsbutik i Ulricehamn
Ändrad användning av butik till livsmedelslokal.

Ombyggnad av industrihus i Ulricehamn
Ändring av industribyggnad - förlängd skorsten.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: