Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Ulricehamn

Rivning och utbyte av bro i Ulricehamn
Projektet avser rivning och utbyte av bro.
Ombyggnad till cirkulationsplats vid Ubbarp
Projektet avser anläggande av en cirkulationsplats med anslutning till busshållplatser och gång- och cykelväg samt hästpassage.
Renovering av järnvägsbroar i Ulricehamn
Avser renovering av 5 st GC-broar: Bro 1491-7-1, Bro 1491-8-1, Bro 1491-9-1, Bro 1491-10-1 samt Bro 1491-11-1.
Tillbyggnad av verkstad i Ulricehamn
Avser tillbyggnad av lager/verkstad med 360 kvm samt viss ombyggnad av befintlig byggnad.
Ombyggnad av museum till kontorslokaler i Ulricehamn
Ombyggnad av museum till elevhälsans nya kontorslokaler. Hiss och ventilation handlas som separata entreprenader och övriga kategorier handlas från ramavtal.
Tillbyggnad av industrihus i Ulricehamn
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Ulricehamn
Avser tillbyggnad av industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av skola i Ulricehamn
Avser utbyte av hiss på Stenbockskolan.
Ombyggnad av va-ledning i Ulricehamn
Avser installation av godkända återströmningsskydd vid vissa riskställen.
Tillbyggnad av industrihus i Ulricehamn
Avser ändring av byggnad - tillbyggnad och ombyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av industrihus i Ulricehamn
Ändring av byggnad - ombyggnad.
Tillbyggnad av servering i Ulricehamn
Tidsbegränsat bygglov för uteservering.
Tillbyggnad av enbostadshus i Ulricehamn
Tillbyggnad av enbostadshus med uterum.
Tillbyggnad av skärmtak avseende industrihus i Ulricehamn
Tillbyggnad av skärmtak avseende 10x10 meter på industribyggnad.
Ombyggnad av kontor i Ulricehamn
Avser ändrad användning av bilrelaterad verksamhet till bilrelaterad verksamhet och övrig handel, kontor, lager.
Tillbyggnad av kontor i Ulricehamn
Avser tillbyggnad av kontor.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: