Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Ulricehamn

Om- och tillbyggnad av flerbostadshus i Ulricehamn
Projektet avser om- och tillbyggnad av ca 25 lägenheter och 250 kvm butikslokaler.

Om- och tillbyggnad av skola i Ulricehamn
Projektet avser om- och tillbyggnad av skola.

Rivning och utbyte av bro i Ulricehamn
Projektet avser rivning och utbyte av bro.

Ombyggnad till cirkulationsplats vid Ubbarp
Projektet avser anläggande av en cirkulationsplats med anslutning till busshållplatser och gång- och cykelväg samt hästpassage.

Renovering av järnvägsbroar i Ulricehamn
Avser renovering av 5 st GC-broar: Bro 1491-7-1, Bro 1491-8-1, Bro 1491-9-1, Bro 1491-10-1 samt Bro 1491-11-1.

Ombyggnad till fritids i Ulricehamn
Projektet avser ombyggnad av lokaler till fritids och förskoleklass.

Ombyggnad till flerbostadshus i Ulricehamn
Projektet avser ändrad användning från vårdcentral till sex lägenheter. Uppskattad kostnad.

Ombyggnad till flerbostadshus i Ulricehamn
Projektet avser ändrad användning från vårdcentral till fem lägenheter. Uppskattad kostnad.

Ombyggnad av museum till kontorslokaler i Ulricehamn
Ombyggnad av museum till elevhälsans nya kontorslokaler. Hiss och ventilation handlas som separata entreprenader och övriga kategorier handlas från ramavtal.

Ombyggnad av korsning vid väg 157/1715 i Marbäck
Vänstersvängficka.

Tillbyggnad av industrihus i Ulricehamn
Avser tillbyggnad av industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Ombyggnad av kontor i Ulricehamn
Avser ändrad användning av butikslokal till kontor.

Tillbyggnad av industrihus i Ulricehamn
Avser ändring av byggnad - tillbyggnad och ombyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Ombyggnad av va-ledning i Ulricehamn
Avser installation av godkända återströmningsskydd vid vissa riskställen.

Ombyggnad av va-ledning i Ulricehamn
Ändring av byggnad - anläggning för va.

Ombyggnad av industrihus i Ulricehamn
Ändring av industribyggnad - förlängd skorsten.

Tillbyggnad av servering i Ulricehamn
Tidsbegränsat bygglov för uteservering.

Tillbyggnad av enbostadshus i Ulricehamn
Tillbyggnad av enbostadshus med uterum.

Tillbyggnad av fritidsanläggning i Ulricehamn
Tillbyggnad av skärmtak.

Tillbyggnad av kontor i Ulricehamn
Avser tillbyggnad av kontor.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: